Hagb

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını tanımlamada kullanılan bir kısaltmadır. Ceza muhakemesinde mahkûmiyet kararı verilmesi durumunda mahkemenin hükmün açıklanmasını geri bırakma yetkisi vardır. Hagb olarak adlandırılan bu durum bir amaca yöneliktir. Mahkeme böyle bir karara hükmetmekle sanığa cezasının infazından önce ıslah olma şansı tanımaktadır. Sanık, hapis cezasına çarptırılmadan önce, yaşadığı çevreden koparılmayarak kendisine bir şans tanınmaktadır. Bu durumun oluşabilmesi için bir mahkeme görülmüş ve suça istinaden karar vermiş olmalıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılabilmesi için bazı koşulların oluşması bir gerekliliktir.

Hagb Nedir ?

Hagb olarak adlandırılan hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumu için sanığın mahkeme tarafından yargılanması ve hakkında karar verilmesi gerekmektedir. Daha sonra mahkeme bu kararın açıklanmasını geri bırakma yönünde başka bir karar alabilme hakkına sahip olacaktır. Bu durumu sağlayan koşullardan biri ise sanığa verilen cezanın süresine bağlıdır. Sanığa iki yıl ve daha az süre ile hapis cezası verilmiş olması ya da sanığın adli para cezasına çarptırılmış olması gerekmektedir. Ayrıca sanık daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkûmiyet almamış olmalıdır. Sanığın davranışları mahkeme nezdinde olumlu yönde kanaat oluşturmaya sebep olmalıdır. Bu koşulları sağlamanın dışında ,suç işlendiğinde meydana gelen zararlar da tazmin edilmelidir. Bu zararlar kamuyu ilgilendiren türde ise veya mağdura yönelik gerçekleşmişse tamamen ortadan kaldırılmalıdır.

Hagb İtiraz Dilekçesi

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinde bu karara yönelik olarak istinaf mahkemesine başvuru söz konusu olmamaktadır. Bunun yanında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik karara itiraz etme hakkı kişilere tanınan haklardandır. Bu hakkın elde edilmesi için bir dilekçe aracılığı ile başvuru yapılmalıdır. Ceza mahkemelerinin bir uygulaması olan hagb, suçlu olarak tanımlanan kişiye doğrudan ceza uygulaması yerine ıslah edilebilmesi için bir şans vermektedir. İtiraz dilekçesi oluşturulduktan sonra başvuru yoluyla sanık bu hakkını kullanabilecektir.

Hagb Kararına Uyulmaması Nedeniyle Açılış

Hagb kararı alındığında sanık için 5 yıllık bir süre denetim şartları altında geçecek demektir. Sanık 18 yaşından küçük bir birey ise bu süre 3yıl olarak belirlenecektir. Sanığın hagb süresi içinde belirlenen kurallara uyması beklenmektedir. Bu kurallara uygun davrandığı takdirde hakkında açılan davanın düşmesine hükmedilecektir. Sanığın hakkında açılan davanın düşmesi kendisine eski statüsünü kazandıracağından kurallara uymak önemli hale gelecektir. Sanık eğer kendisine bildirilen yükümlülükleri yerine getirmeme konusunda ısrarcı davranırsa ve kasıtlı olarak bir suça karışırsa bu durumda da sanık hakkında daha önce verilen fakat açıklanması geri bırakılan karar aynen açıklanacaktır. Sanığın denetimli geçirdiği süre içerisinde özellikle kasti bir suç işlemesi durumunda hâkim hükmü açıklar.

Hagb Şartları

Hagb şartları şu şekilde sıralanabilir:

 • Mahkemenin 2 yıl veya daha az bir süre için cezayı uygun görmesi
 • Sanığın 18 yaşından küçük olması durumunda, 2 yıl veya daha az hapis cezası verilmişse hagb geçerlidir
 • Adli para cezasına hükmedilmesi durumunda da uygulanmaktadır
 • Hapis cezasından çevrilmiş olan para cezalarına yönelik olarak hagb uygulanamamaktadır
 • Taksirle işlenmiş bir suçtan dolayı sanığa yönelik bir karar olsa dahi hagb uygulanabilmektedir
 • Sanığın adli sicil kaydında denetimli serbestliğe dair bir bilgi işlenmiş olsa dahi hagbdan yararlanabilmektedir
 • Ceza muhakemelerinin bir gereği olarak işlenen suça bağlı olarak kamuda veya mağdura yönelik bir zarar oluşmuşsa bunun tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir
 • Mahkemede sanığın tekrar suç işlemeyeceğine dair bir kanaat oluşmalıdır. Bunu sağlayan koşullar ise sanığın tutum ve davranışlarına bağlı olarak değişecektir. Hâkimin sanığa yönelik olarak tekrar suç işlemeyeceğine dair bir kanaat oluşturması hagb kararında etkili olacaktır.
 • Sanık hagb kararını kabul etmelidir. Sanığın bu kararı kabul etmemesi durumunda uygulanması söz konusu olmamaktadır.

“Hagb” üzerine bir yorum

 1. Merhaba 2016 yılınfa alkollü araç kullanmaktan trafik cezası ve trafiğe hehlikye sokmaktan hakim karşısına cıktım 5 yıl suc işlememe kaydıyla mahkeme bitti 2020 yılında bu durumu unutmuş olduğumdan dolayı eşimle kafga ettim ve durum polise kadar gıttı adlıyelik oldum kamu davası açıldı ve sonucunda para cezası ödedim. Daha önce hagb ertelenmiş ceza için tekrar mahkemd açılmış ilk suctan tekrar ne kadar crza alırım

  Yanıtla

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı