HAGB KARARINA İTİRAZ

HAGB Kararı, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. Maddesinde düzenlenmiş olan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ifade etmektedir. HAGB kararı bir suç fiiline yönelik sanık hakkında hükmolunan ceza yaptırımın belirli bir denetim süresi içinde netice doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç fiili gerçekleşmez ve sorumluluklara uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine neden olan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunda ortada netice bırakacak bir mahkeme hükmü olmamaktadır. HAGB kararı ile bireyin siyasi, medeni ve özel yaşamına hiçbir kısıtlama getirmeden adeta sanık olan kişiye ikinci bir şans sunmaktadır. HAGB kararına itiraz , bu kararın duruşmada öğrenilmesinden ya da tebliğ edilmesinden başlayarak yedi gün içinde yapılmalıdır. 

HAGB kararına itiraz istinaf ya da temyiz başvurusu yolu ile yapılamamaktadır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz, henüz etkin bir yasal yoluna dönüşmüş değildir. Gerçekleştirilen itirazlar hakkında dosya üzerinden inceleme yapılarak karar verilmektedir. HAGB kararına itiraz yolunda temyiz yolu kapalıdır. Bu kararlara itiraz edilebilmektedir. Ancak sanığın temyiz dilekçesi itiraz dilekçesi olarak kabul edilmeli ve itirazı incelemeye yetkili mahkemeye gönderilmektedir.

HAGB Kararına İtiraz Dilekçesi

HAGB Kararına İtiraz kararın öğrenilmesinden yedi gün içinde dilekçe ile gerçekleştirilmektedir. İtiraz dilekçesi kararı veren mahkeme hangisi ise o mahkemeye dilekçe verilmektedir. Kararı veren mahkeme itiraz dilekçesini önce kendisi inceler, değerlendirir ve itiraz üzerine yapacağı incelemeyle kendisinin verdiği kararı düzeltebilmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı veren mahkeme, kararına yapılan itirazı uygun bulmazsa itiraz dilekçesini itirazı incelemeye yetkili olan mahkemeye göndermektedir. HAGB Kararına İtiraz dilekçesi diğer tüm dilekçeler de olduğu gibi usule uygun ve eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır. İtiraz yoluna başvuranın adı, soyadı, adresi, konu içeriği, konuya ilişkin açıklamalar, itiraz edenin talebi, itiraz yoluna başvuran sanığın imzası mutlaka olmalıdır. Dilekçede konu kısa bir şekilde anlatılmalı, açıklama kısmında ise talebin dayandığı hukuki gerekçeler ve deliller belirtilmelidir. Çünkü dilekçenin doğru şekilde anlaşılması ve işleme konulabilmesi için itiraz edilen hususun hukuki dayanaklarının somut şekilde olması gerekmektedir.

HAGB Kararına İtiraz Süre Tutum

HAGB kararı verilmesi üzerine sanık beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmaktadır. Bu süre zarfında sanık kişi hakkında bir kez daha kasıtlı bir suç fiilinden HAGB kararı verilememektedir. Bu süre zarfında bir yıldan fazla olmamak şartıyla sanık mahkemenin belirlediği bir denetimli serbestlik tedbiri olarak; meslek ya da sanat sahibi olmasını sağlamak üzerine bir eğitim programına katılma, bir meslek ve sanat sahibi ise, bir kamu kurumunda ya da özel olarak aynı meslek ya da sanatı icra eden birinin gözetimi altında ücret karşılığı çalışmak, belirli yerlere gitmesinin yasaklanması, belli yerlere sürekliliğinin sağlanması vb. kısıtlamalar uygulanmaktadır.

İlginizi çekebilir: Koronavirüs’ün Boşanma Davalarına Etkisi

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı