Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Toplumun adına yerine getirilmesi gereken kamu hizmetleri devletin kontrolünde gerçekleştirilebilmektedir. Bu tür işler kamu görevlileri vasıtası ile yapılır. Toplumun beklentisi ise kamu görevlilerinin vazifelerini yerine getirirken tarafsız olmalarıdır. Bu tarafsızlığın oluşmadığı yönünde bir kanaat ortaya çıktığında toplum nizamında bozulmalar görülecektir. Görevi Kötüye Kullanma Suçu görevin gereklerinin yerine getirilmemesi koşulu ile ortaya çıkmaktadır. Kanunlar görevin kötüye kullanılması yönünde bir kanaat oluştuğunda devreye girer. Bu durumda uygulanacak yaptırımlar söz konusudur. Toplumdaki tüm bireyler adına yürütülen kamu hizmetlerini yapmakla yükümlü olan kişilerin görevini kötüye kullanması suç olarak tanımlanmaktadır.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Unsurları

Kamu görevini yerine getiren kişiler kamu hukuku yükümlülüğünü taşımaktadırlar. Kamu görevlisinden beklenen kendisine ait olan vazifeleri usulüne uygun olarak yerine getirmesidir. Bu konuda oluşacak olumsuz bir kanaat toplumun devlete olan güvenini sarsmak için yeterli bir sebeptir. Görevi Kötüye Kullanma  sebebiyle oluşacak maddi unsurlardan biri faildir. Kamu görevlisi görevini kötüye kullandığında suçun maddi unsuru olarak değerlendirilir. Fail olarak adlandırılacak kişi kamu görevlisidir. Bu sebeple kamu görevlisi tarafından işlenebilecek bir suç olan görevini kötüye kullanma suçu özgü suçlar arasında yer alır. Bu suç kamu görevlisine özgü bir suçtur. Maddi unsurlardan biri de suçun konusu ve mağdur olarak adlandırılan taraftır. Suçun konusu kamu görevi olurken mağdur toplumu oluşturan bireylerin tümüdür. Maddi unsurlardan bir diğeri ise fiildir. Fiil, kamu görevlisinin hizmet alanında değerlendirilen işlemlerdir.

Avukatın Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Görevini Kötüye Kullanma Suçu avukatlar tarafından da işlenebilecek suçlar arasındadır. Avukatın görevini yerine getirmemesi kendisi kamu görevlisi olduğu için bir suç olarak kabul edilir. İşlenen suça bağlı olarak da avukatlar kanunlar nezdinde cezalandırılabilmektedir.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Örnekleri

Görevini Kötüye Kullanma Suçu işlendiğinde kamu görevlisinin görevinin gereklerini yerine getirmemesi sureti ile kamunun zararına yol açabilecek eylemler gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kamu görevlisi kişilerin mağduriyetine yol açarken kişilerin haksız bir kazanç sağlamasına da yol açmalıdır. Kişilerin mağduriyeti, kamu zararı ya da kişilerin haksız kazanç elde etmesi görevini kötüye kullanma suçunun tanımlanması için oluşması gereken unsurlar arasındadır. Kamu görevlisi kasten görevini yerine getirmediğinde suç işlemiş olmaktadır. Kamu görevlisi görevinin gereklerini yerine getirme konusunda ihmali varsa ya da kanunun belirlediği şekilde yapmıyorsa suç işlemiş olur. Aynı zamanda kamu görevlisi yapmakla yükümlü olduğu görevi yerine getirmediğinde de suç işlemiş sayılacaktır. Bu suçlara verilebilecek örnekler arasında rüşvet almak yoluyla görevini kötüye kullanmak yer alır. Ayrıca zimmet, irtikap gibi suçlar görevini kötüye kullanma suçları arasında değerlendirilmektedir.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Zamanaşımı

Görevi Kötüye Kullanma Suçu için belirlenen zamanaşımı süresi 8 yıllık bir süredir. Bu suçun takibe alınması için bir şikâyetin varlığına gerek duyulmamaktadır. Suça yönelik bir şikâyet süresinin olmaması da ayrıca önemlidir. Görevi kötüye kullanma suçlarından biri olan irtikap suçu kamu görevlisi olarak adlandırılan kişinin nüfuzunu kullanması sureti ile oluşmaktadır. Rüşvet suçunun oluşmasında ise kamu görevlisinin rüşvet alması söz konusudur. Zimmet suçu olarak adlandırılacak durumda ise kamu görevlisi zilyetliği kendisine verilen mallar üzerinde görevine aykırı olarak tasarruf sağlar. Kamu görevlisinin bu yöntemlerden herhangi birine başvurması ve kendisine yüklenilen sorumluluğu yerine getirmemesi durumunda suç teşkil eden davranışları yapmış olacaktır. Bu durumda kanun koyucu bu suçlara istinaden kamu görevlisi hakkında uygulanacak hukuk kurallarını belirlemiştir. İhmal suretiyle işlenen görevi kötüye kullanma suçları kasten işlenmiş kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra görevini kötüye kullanma suçu kasti olarak işlenen suçlar arasında yer alır.

İlginizi çekebilir: Evrakta Sahtecilik Suçu

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı