GÖREVİ İHMAL SUÇU

TCK’nın 257. Maddesinde düzenlenmiş olan bir suç tipi olan görevi ihmal suçu bir kamu memurunun kendisine verilen görevin gerekliliklerini yerine getirmemesi ve görevin gereklerine ters hareket etmesini kapsamaktadır.

Görevi İhmal Suçu Yeni TCK

İkincil bir suç tipi olarak kabul edilen görevi ihmali suçu bir kamu memurunun görevi gerekliklerine aykırı hareket etme durumu başka bir suç oluşturuyor ise görevi kötüye kullanma suçundan ayrıca bir ceza verilmez. İrtikap, zimmet, rüşvet vb. suçlar bu suçun önüne geçmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 257. Maddesinde görevi ihmal suçuyla ilgili suçun işlenişi açısından tipik üç hareket öngörülmüştür. Bunlar şu şekilde ifade edilir: kamu görevlisinin görev tanımında belirtilen işlerini kısmen yapmamış olması yani görevin gerekliliğine aykırı hareket etmesi, kamu görevlisinin görev tanımında belirtilmiş olan görevlerini hiç yapmamış olması, son olarak görev tanımında belirtilmiş görevlerini ihmal ederek zamanında yapmamış olması yani işini geçiştirmesi. Bu üç durum içinde ayrı ayrı cezalar öngörülmektedir.

Görevi ihmal suçunun yaptırım cezalarına değinecek olursak, görevin gereklerine aykırı davranmak haliyle işlenen görevin ihmal suçu için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Bununla birlikte bir adli para cezası söz konusu değildir. Kamu memurunun görevini hiç yapmaması ya da ihmal edip geçiştirmesine yönelik ceza yaptırımı da hapis cezasıdır. Bu hapis cezası da 3 aydan bir yıla kadar olan hapis cezasıdır.

Görevi İhmal Suçu İle İlgili Yargıtay Kararları

Görevin ihmal suçu ile ilgili Yargıtay kararları hukuki uygulamada karşılaşılan haller ve kararları doğrultusunda bilgi vermektedir. Bu kararlardan biri doktorun görevi ihmal etmesi üzerine yapılan bir yargı kararıdır. Buna göre hastaneye gelen bir hastaya acil müdahale yapması gereken bir doktorun hastayı başka bir hastaneye sevk etmesi TCK 257/2 düzenlemesine göre cezalandırılmalıdır kararı alınmıştır.  (Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 24.11.2014 tarihli, 2013/4857 sayılı esas ve 2014/11388 sayılı karar) Başka bir karar da mahkeme yazılarına cevap vermeyen belediye başkanının görevi ihmal suçunun işlemesi konusunda yapılan yargılamadır. Bu davada sanık belediye başkanlığı görevini yürütmektedir. Sanık mahkeme tarafından gönderilen müzekkerelere yanıt vermemiş bu nedenle kişilerin mağduriyetine neden olunan fiilin sorumlusu olarak görülmüştür. Sanık görevi ihmal nedeniyle görevi kötüye kullanma suçu gereği cezalandırılmalıdır kararı uygulanmıştır.

Görevi İhmal Suçu Şikâyet Dilekçesi

Görevi ihmal suçu takibi şikâyete bağlı suçlardan değildir. Dolayısıyla suçun soruşturulması açısından bir süre sınırlaması da söz konusu değildir. İlgili suçun soruşturulması ve yargılanması için verilecek dilekçede ihbar edenin adı soyadı, olayın ne olduğu, şikâyetçi olunan ve görevi ihmal ettiği iddia edilen kişinin suç işleme şekli ayrıntısıyla yazılmalı ve bilgilendirilmelidir. Genel itibariyle dilekçede müşteki adı soyadı, varsa vekili adı soyadı, şüpheli kişi adı soyadı, suç, konu ve açıklamalar, hukuki sebepler, hukuki deliller, sonuç ve istem başlıklarının doldurulması gereklidir.

İlginizi çekebilir: TCK 125

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı