GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

Yasal olmayan yollar ile maddi çıkar sağlama amacıyla Türkiye sınırlarına insan sokma ya da Türkiye’den yurtdışına insan çıkarılmasına imkan sağlanmasına göçmen kaçakçılığı denilmektedir. Tük Ceza Kanunu’nun 79. Maddesinde bu suç unsurunun temel şekli ve ceza yaptırımı düzenlenmiştir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen kaçakçılığı suçu bazı seçimlik hareketler ile oluşmaktadır. Bu seçimlik hareketler şunlardır: yabancı birinin hukuka uymayan şekilde ülkeye sokulması, ülkeye girmiş bir yabancının ülke sınırları içinde kalmasına imkân sunulması, bir yabancının ya da Türkiye vatandaşının kanuni olmayan yollarla ülke sınırları dışına çıkmasına olanak sunulmasıdır. Bu seçimlik hareketlerden herhangi birini gerçekleştirmek suçun oluşumunu sağlamaktadır. Ayrıca özellikle belirtilmelidir ki göçmen kaçakçılığı suçuna teşebbüs eden bir kişi de suç tamamlanmış sayılarak ceza yaptırımına girmektedir. Örneğin; kaçakçı birinin insanları ülke dışına çıkarmaya giderken yolda yani ülke sınırları içinde yakalanması halinde, suç tamamlanmış olarak görülür ve bu suç kapsamında cezalandırılmaktadır.

Göçmen kaçakçılığının cezası, doğrudan doğruya ya da dolaylı bir şekilde maddi kazanç elde etmek amacıyla, kanuni olmayan yollardan bir yabancıyı ülkeye sokan ya da birinin Türkiye sınır dışına çıkarılmasını sağlayan fail hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile ceza hükmü verilmektedir. Bu suçun nitelikli halleri de mevcuttur. Buna göre, suçun mağdurlarının hayati bakımdan tehlikeye girmesi, onur kırıcı davranışlara maruz bırakılması, bu suçun suç işlemek maksadıyla örgüt kurulması, bir tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenmesi nitelikli hallerdir. Bu durumda cezalarda artırıma gidilmektedir.

Göçmen Kaçakçılığı Savunma Dilekçesi

Bir kişinin göçmen kaçakçılığı suçunu işlediğini öğrenen Cumhuriyet Savcısı gerçeğin araştırılması için hemen soruşturma işlemlerine başlar. Bu aşamada savcı suçu işlediği iddia edilen şahısın aleyhine ve lehine olan delilleri kolluk yardımı ile toplamaktadır. Gerçekleştirdiği soruşturma neticesinde deliler ışında da şüpheli kişinin suçu işlediğine dair yeterli kanıya ulaşan savcı bir iddianame hazırlar ve böylece kamu davası açılır. Hakkında suçuna ilişkin göçmen kaçakçılığı ceza davası açılan sanık kişi bir savunma dilekçesi hazırlamalıdır. Bu savunma dilekçesi de dosyaya sunulur. Görülecek ceza davasında sözlü yargılamaya ek olarak yazılı savunma da değerlendirilecektir. Buna göre bu savunma dilekçesinin titizlikle hazırlanması gereklidir. Dilekçe sadece somut olayı değil, olaya ilişkin yargı içtihatleri de eklenmelidir. Hukuk terminolojisine uygun olmalıdır. Sanık kişinin adı soyadı, imzası, konu, hukuki sebepler, deliller, sonuç ve istem kısmı mutlaka olmalıdır.

Göçmen Kaçakçılığı Yargıtay Kararları

Yargıtay 18.Ceza dairesi, 2015/28 sayılı kararında göçmen kaçakçılığı suçunda zincirleme suç hükümleri kapsamında bir karar söz konusudur. Bu suçta korunan hukuki fayda uluslararası toplum düzenidir. Bir menfaat karşılığı ülkeye sokulan, ülkede kalmasına ya da sınır dışına çıkılmasına imkân sunan kişilerin suç fiilinin yasal mağduru durumunda olmayıp, suçun konusunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık konusunda birden fazla göçmenin yurt dışına çıkışı konusunda anlaşma sağladığı gerekçesi ile TCK 43/2 maddesi uyarınca fazla ceza tayini gerçekleştirmek hukuka aykırıdır.

İlginizi çekebilir: Ceza Davasında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Ne Demek ?

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı