Evrakta Sahtecilik Suçu

Belgelerin doğru ve güvenilir olduğu yönündeki kanaat toplum tarafından kabul gören bir uygulamadır. Bu sebeple resmi evraklar daima doğru olduğundan varsayımla işleme alınırlar. Bunun yanında resmi bir evrakın sahip olması gereken özellikler; açık ve anlaşılabilir bir dilde olması, hukuki bir kararı beyan etmesi, kişiye ithafen oluşturulmasıdır. Resmi evraklar düzenlenirken kamu görevlisinin yetkileri dahilinde kişiye hitaben düzenlenir. Evrakta Sahtecilik Suçu olarak adlandırılan kabahatin ortaya çıkışında kamu görevlisinin varlığı gerekmektedir. Bunun yanında suça istinaden oluşacak zarar kamuyu ilgilendirmektedir. Kamu güveninin sarsılmasına sebebiyet vermek kanunlar nezdinde suç olarak tanımlanmaktadır. Özel evraklarla resmi evraklar arasındaki fark, hazırlayan kişiler açısından doğmaktadır. Resmi evrak hazırlanırken bir kamu görevlisinin varlığı gerekmektedir.

Resmi Evrakta Sahtecilik

Resmi Evrakta Sahtecilik suçu kamu görevlisi vasıtası ile işlenen ve kamu güveninin sarsılmasına yol açan bir suçtur. İşleniş biçimi açısından sahte resmi evrak oluşturarak, gerçek bir resmi evrakı üçüncü kişileri aldatma amacıyla değiştirerek ya da gerçek olmayan resmi evrak kullanarak gerçekleştirilebilen bir suçtur. Bu suç resmi bir kamu görevlisi aracılığı ile işlenmiş olması sebebiyle özel evrakta sahtecilik suçundan ayrılır. Resmî belgede sahtecilik suçu işlendiğinde suç mağduru her zaman devlettir. Bu suça istinaden zarar görenler suçtan zarar görenler olarak adlandırılacaklardır. Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu gerçekleşmesi durumunda şikâyet süresi yoktur ve zamanaşımı kavramı bu suç için 8 yıldır.

Özel Evrakta Sahtecilik Resmi Evrakta sahtecilik Emsal Kararlar

Resmî belgeler düzenlenirken kamu görevlisi tarafından hazırlanırlar. Bu tür bir suç işlendiğinde verilecek kararlar suçun işleniş biçimine göre farklılık arz edecektir. Suçun basit ya da nitelikli bir suç olması verilecek cezaların miktarındaki değişikliği belirleyen unsurlardan biridir. Basit hali ile işlenen bir suçun cezası 2-5 yıl aralığında değişirken kamu çalışanının görevini suistimal ederek gerçekleştirdiği sahte evrak sebebiyle 3-8 yıl aralığında değişen bir ceza alması mümkündür. Özel belge olarak isimlendirilen evraklarla resmi evrakların sahte olarak düzenlenmesi durumunda kanun karşısında aynı değerlendirmeye tabi tutulmaları söz konusudur. Her iki suç işlendiğinde zarar gören tarafın kamu olduğundan hareketle kanun koyucu konuyu birlikte ele almaktadır. Bu suçların aynı tür suçlar olduğu kabul edilmektedir. Evrakta Sahtecilik Suçu işlendiğinde verilecek ceza suçun işleniş türüne göre belirlenmektedir.

Evrakta Sahtecilik Cezası Paraya Çevrilir mi ?

Özel evrak olarak adlandırılan belgeler kamu görevlisi olmayan kişilerce hazırlanırlar. Sahte evrakın amacı aldatma gayesi gütmek olduğundan bir suç olarak kabul edilir. Resmi ya da özel olması sahte bir belgenin kamuya verdiği zararı değiştirmemektedir. Suçun basit veya nitelikli olarak işlenmesi ise verilecek ceza miktarı üzerinde etki etmektedir. Bu tür cezalarda hapis cezası uygulaması geçerli olmaktadır. Özel evrakta sahtecilik suçu herkes tarafından işlenebilecek bir suç olduğundan kişiye özgü suçlar arasında değerlendirilmez. Bu tür suçlarda kasıt unsuru aranır ve belgenin zarar verme amacı ile işlenmiş olması suç oluşmasında etkilidir. Evrakta Sahtecilik Suçu için uygulanan hapis cezası süreleri de birbirinden farklıdır.

Adli para cezasına çevrilme işleminin uygulanabilmesi için suça tayin edilen cezanın bir yıl veya altında olması gerekmektedir. Bir yıl ve daha az süre ile bir ceza alınmışsa adli para cezasına dönüştürülebilirken ödemenin gerçekleşmemesi durumunda yeniden hapis cezası uygulaması yapılır. Kişiye ikinci bir defa para cezasına dönüştürme hakkı tanınmamaktadır. Asliye ceza mahkemeleri özel evrakta sahtecilik suçlarına yönelik olarak görev yapan mahkemedir. Bu tür suçlar şikâyete bağlı olmayan suçlar kapsamındadır. Savcılık soruşturma başlatabilir, suçtan zarar gören şikâyet etmiş olsa ve şikayetini geri çekmiş olsa dahi yargı aşaması bu durumdan etkilenmez. Durumun oluşmasında savcının kamu yararına hareket etmesi ve davayı kamu adına yürütmesi etkendir. Evrakta Sahtecilik Suçu  işlendiğinde kamunun zarar göreceğinin düşünülmesi bu suça tayin edilen cezaların belirleyicisidir.

İlginizi çekebilir: Bilirkişi

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı