Evlilik Sözleşmesi

Evlilik sözleşmesi nedir içeriğimizde, evlilik sözleşmesi maddeleri, evlilik sözleşmesi örnekleri, evlilik sözleşmesi nerede yapılır gibi konuları detaylı bir şekilde anlatacağız. Evlilik, toplumların aile kurumunun oluşması adına önem verdiği bir uygulamadır. Evlilik, toplumsal gelenek ve göreneklerin yanında toplumun bağlı olduğu hukuk sistemi içerisindeki emredici hükümlere bağlı olarak kurulmaktadır.

Türk hukuk sistemine göre bir evliliğin geçerli olması resmi nikah yapılması ile olur. Görevli bulunan evlendirme memuru önünde, iki şahidin huzurunda gerçekleştirilmeyen resmi nikahın geçerliliği yoktur. Taraflar, kanunun emrettiği şekilde sırasıyla ilgili prosedürlere uyarak yaptıkları resmi nikah bağlamında, evliliğe bağlı ve evliliğin sona ermesi durumundaki tüm hukuki haklarını kullanabilir duruma gelmektedir.

İlginizi Çekebilir: Boşanma Davası Açma Ücreti 2022

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlenecek olan çiftlerin ya da halihazırda evli bulunan eşlerin, evlilik sırasında, üzerilerine olan ya da evlilik boyunca ayrı ayrı veya beraber edindikleri malları nasıl yöneteceklerini kararlaştırdıkları, evliliğin sona ermesi durumunda ise söz konusu malları nasıl paylaşacaklarını kararlaştırdıkları sözleşme türüne evlilik sözleşmesi adı verilmektedir.

Evlilik sözleşmesi, eşler arasındaki malların yönetim ve paylaşımını düzenlemesi açısından mal rejimi sözleşmesi olarak da anılmaktadır. Evlilik sözleşmesi sayesine, evlilik süresi boyunca ve evliliğin sona ermesi durumunda boşanma sürecinde, eşler arasında oluşabilecek malların paylaşılmasındaki sorunların yaşanması önlenmektedir.

İlginizi Çekebilir: Konya Boşanma Avukatı

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmesinin geçerliliği resmi şekilde yapılmasına bağlıdır. Esas itibariyle eşler arasındaki evlilik süresi boyunca ve evliliğin sona ermesi durumunda, kanuni mal rejimleri arasından hangisinin seçileceği ve uygulanacağı hususuna hizmet eden evlilik sözleşmesi, çiftlerin evlilik başvurusu sırasında seçtikleri kendilerine uygulanacak mal rejimi ile yapılmış olur, resmi nikah ile birlikte hüküm ifade etmeye başlar.

Evlilik sözleşmesinin, resmi nikah esnasında, görevli evlendirme memuruna eşlerin yapacağı beyan ile de kurulması mümkündür ve resmi nikahın yapılmasıyla hüküm ifade etmektedir.

Evliliğin devam ettiği sırada, eşlerin noter aracığıyla yaptıkları evlilik sözleşmesi ise noterde düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade etmeye başlayacaktır. Evlilik tarihinden önce noterde yapılan bir evlilik sözleşmesinin hüküm ifade etme tarihi ise resmi nikahın yapıldığı tarihtir.

İlginizi Çekebilir: Konya Ceza Avukatı

Sözleşmeli Evlilik ile Hangi Mal Rejimleri Tercih Edilebilir?

           Eşler aralarında yaptıkları ve noterde onaylanan bir evlilik sözleşmesinde ya da evlilik başvurusu veya resmi nikah esnasında evlendirme memuruna yaptıkları beyan ile yapılan bir evlilik sözleşmesinde, farklı türden mal rejimlerinin uygulanmasını kararlaştırabilmektedir.

Türk hukuk sistemi genel anlamda 4 farklı mal rejimi uygulamasını kabul etmiştir.

  • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi: Eşlerin, evlilik süresi boyunca para ve emekleri ile kazanmış oldukları malların, evlilik sona erdiğinde yarı yarıya paylaşmalarını belirten bu rejim, kanuni mal rejimi olarak da bilinmektedir. Eşler herhangi bir sözleşme yapmamış, diğer mal rejimlerinden birini de tercih etmiş olmamaları halinde eşler arasındaki mallara edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır.
  • Mal ayrılığı Rejimi: Eşlerin mallarının ayrı olduğunu ifade eden bu rejime göre her eşin malı kendisine ait olur, paylaşım söz konusu değildir.
  • Paylaşımlı Mal Ayrılığı: Kendi malları üzerinde tasarruf hakkına sahip olan eşlerin, kime ait olduğu belli olmayan mallar üzerinde ortak paylaşım hakkına sahip oldukları mal rejimi türüdür.
  • Mal Ortaklığı: iki farklı mal çeşidinin olduğu bu mal rejiminde, eşlerin kendi malları ve ortak mallar vardır. Eşlerin evlilik süresi boyunca beraber edindiği ortak mallar üzerinde, eşlerin bir bütün olarak tasarruf hakkı mevcuttur.

Evlilik Sözleşmesi Örneği 2022

Evlilik sözleşmesi örneği aşağıda yer almaktadır. Ayrıca evlilik sözleşmesi örneği pdf arayışındaysanız buraya tıklayarak pdf versiyonunu indirebilirsiniz.

Evlilik sözleşmesi hakkında fikir vermesi için mal ayrılığı rejimi sözleşmesi örneğini de buraya bırakıyoruz. İşte mal ayrılığı sözleşmesi örneği:

”….. Evlendirme Memurluğuna

Taraflar:

Biz …….. evlenme tarihinden itibaren “… Mal Ayrılığı Rejimine” tabi olmak istediğimizi bildirir, bu seçimlik mal rejimimizi kayda geçmesini saygıyla dileriz.

Tarih …..

Ek-1: Noter onaylı Mal Ayrılığı Sözleşmesi

Ek-2: Mal varlıklarımızın listesi

Mal Ayrılığı Sözleşmesi

……………………………ile ………………………arasında, yapılacak/ yapılmış …./…./…./ tarihli evlilik akdi sebebiyle, taraflar Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun verdiği açık yetkiye dayanarak ve evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aralarında mal ayrılığı rejimini kabul ettiklerini aşağıda belirtilen yasal sınırlar çerçevesinde beyan etmişlerdir.

1- Her birimiz, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait olan kişisel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve tasarruf etmek hakkına sahip olacaktır. Bir diğeri, diğer eşin menkul ve gayrimenkulleri ile kişisel her türlü malvarlığı üzerinde yönetme ve tasarruf hakkına sahip olmayacaktır.

2- Her birimizin kişisel kullanımında bulunan eşyalar ile 3. kişilerden gelen manevi ve maddi tazminat alacakları yasal olarak kişisel malları oluşturacak ve diğerinin bu alacaklar üzerinde söz hakkı ve tasarrufu bulunmayacaktır.

3- Bağışlamalar, 3. kişilerden gelen miras hak ve payları ile üçüncü kişilerin karşılıksız kazandırmaları kişisel mallar bölümünde yer alacak ve mal ayrılığı prensibi gereği bir diğerinin bunlardan yararlanma, yönetme ve tasarruf etme hakkı bulunmayacaktır.

4- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını ispatla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde aidiyeti ispat edilemeyen mallar, paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.

5- Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait mallardan tümüyle sorumlu olacak ve bir diğerini borçlandırıcı tasarruflarda bulunamayacaktır. Her birimiz, evlilik birliğini temsil ve yönetme yetkisine dayanarak yaptığımız borçlardan, bir meslek veya sanatın icra edilmesi nedeniyle yaptığımız borçlardan ve birimiz için kişisel sorumluluk doğuran borçlardan ve üçüncü kişilerle anlaşarak yaptığı borçlardan tamamen kendisi sorumlu olacaktır.

6- Her birimizin bir meslek veya sanat icra etmesi durumunda bu meslek ve sanata ilişkin bütün hukuki işlemleri yapma, gelirini kullanma, tasarruf etme hakkı o eşe ait olup, bir diğerinin bu meslek ve sanat icrasıyla ve geliriyle bir ilişkisi ve söz hakkı ile tasarrufu bulunmayacaktır.

7- Yönetim giderleri ve evlilik birliğini temsilen yapılan masraflar her bir eşin ortak katılımıyla sağlanacaktır.

8- Sosyal Güvenlik veya Sosyal yardım kurumlarınca veya özel sigorta şirketlerince yapılmış olan toptan ödemeler, tazminat ve alacaklar ile işgücü kaybı dolayısıyla ödenen tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik kurumunca veya özel sigorta şirketi tarafından ömür boyu irat bağlanması halinde bu gelirler kişisel mal olarak kabul edilecek ve diğer eşin tasarruf ve yönetme hakkı olmayacaktır.

9- Keza, tahvil, bono, resmi senet, repo, borsa, faiz, icra alacakları ve tahsilatları ile banka faizi ve kira geliri gibi irat getiren ve burada sınırlayıcı olarak sayılmayan en geniş anlamdaki tüm kazançlar da mal ayrılığı prensibi gereği kişisel mal varlığı kavramında kabul edilecek ve diğer eşin bu haklar ve alacaklar üzerinde hiç bir şekilde yönetme ve kullanma yetkisi ile tasarrufu bulunmayacaktır.

10- Mal rejiminin sona ermesi hâlinde, her birimiz, diğerinin zilyetliğinde bulunan kendine ait mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerine ait payın ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın kendisine verilmesini isteyebilecektir.

11- Evliliğin iptal veya boşanma kararıyla sona erdirilmesi halinde, ailenin ortak kullanımına özgülenmiş ve eşler arasında eşit olarak paylaşma konusu olan konutta kalmaya ve ev eşyalarını kullanmaya, ………………………………………. devam edecektir.

Sözleşme Örneği Kaynağı : dugun.com

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı