Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkartabilir mi?

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkartabilir mi?; Ev sahibi kendi ihtiyacı sebebiyle kiracıya ihtar çekerek en az 30 gün süre vermiş olması kaydı ve ihtiyaç sebebini ispatlamak suretiyle kiracısını evden çıkartabilecektir. İhtar çektikten sonra kiracı en az 6 ay daha evde oturabilecektir. 6 ayın sonunda evden çıkmayan kiracı için tahliye davası açılıp bu mahkemede ev sahibi ihtiyaç sebebini ispatlamak durumunda kalacaktır. Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre ev sahibinin İhtiyacı gerçek, samimi ve zorunlu olmalıdır.

EV SAHİBİ KENDİM OTURACAĞIM DİYE KİRACIYI NE KADAR SÜREDE ÇIKARTABİLİR?

Ev sahibi taşınmazına kendi oturmak isterse ilk önce noter aracılığı ile ihtiyaç sebebiyle kiracısına ihtar çekmelidir. Bu ihtarı çekmek için bir süre yoktur ev sahibinin ne zaman ihtiyacı doğmuşsa ihtarını çekebilir. İhtarda kiracıya en az 30 günlük süre verilmelidir.

Bu ihtara rağmen kiracı hemen evi boşaltmak zorunda değildir. İsterse ihtardan sonra 6 ay daha evde oturabilir. 6 ay sonunda liracı evi hala boşaltmamışsa ev sahibi kiralanan taşınmazın bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemelerinde tahliye istemli davasını açabilir. Bu davada ev sahibi, kiracının oturduğu eve ihtiyacını kendisi ispatlamak zorunda kalacaktır. Ayrıca ihtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.

Yargıtay bir kararında; ihtiyaç nedeniyle tahliye davası için, kiraya verenin aynı bölgede davaya konu taşınmaza benzer nitelikte başka bir taşınmazının olması sebebiyle kiraya verenin ihtiyacının gerçek, samimi ve zorunlu olmadığını kabul etmiştir. Böylece kiraya verenin kiracıyı tahliye talebi reddedilmiştir.

EVDE KENDİM OTURACAĞIM KİRACIYI NASIL ÇIKARTABİLİRİM?

Evin hali hazır maliki ya da evin mülkiyetini yeni kazanmış malik, kiracısına ihtiyaç sebebiyle ihtar çekerek kiracısını evden çıkartma sürecini başlatmış olacaktır. Yeni malik Bu ihtarı çekmek için bir süre yoktur ev sahibinin ne zaman ihtiyacı doğmuşsa ihtarını çekebilir. İhtarda kiracıya en az 30 günlük süre verilmelidir. Bu ihtara rağmen kiracı hemen evi boşaltmak zorunda değildir. İsterse ihtardan sonra 6 ay daha evde oturabilir. 6 ay sonunda kiracı evi hala boşaltmamışsa ev sahibi kiralanan taşınmazın bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemelerinde tahliye istemli davasını açabilir. Yeni malik için 2 tane olasılık vardır. Yeni malik ise isterse evin mülkiyetini kazandığı andan itibaren 1 ay içinde ihtar çeker ve kiracıdan 6 ay sonra kiralananı tahliye etmesini isteyerek 6 ay sonra bu davayı açabilmektedir. 2. Olasılık ise yeni malik kiracının sözleşme süresinin dolmasından itibaren bir ay içerisinde yine tahliye davası açabilir.

Ev Sahibi Kendi Evine Taşınmak için Kiracısını Çıkarabilir mi?

Borçlar Kanunu’nun 351. maddesine göre, ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracıyı evden tahliye etme hakkına sahiptir. Bu durumda, ev sahibinin kiracıya bir ihtarname göndermesi ve kiracıya 6 ay içinde evden çıkmasını bildirmesi gerekir.

Ev sahibinin kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarması, kiracının haklarına bir müdahaledir. Bu nedenle, ev sahibinin bu hakkını kullanabilmesi için haklı bir sebebinin olması gerekir. Haklı sebep, evin kullanılmasının zorunlu olmasıdır. Bu zorunluluk, geçici veya kalıcı olabilir.

Geçici zorunluluk, örneğin ev sahibinin evi tadilat ettirmesi veya bir süreliğine yurt dışına gitmesi gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Kalıcı zorunluluk ise, örneğin ev sahibinin emekli olup evi kendisi oturmak için kullanması gibi durumlarda ortaya çıkabilir.

Ev sahibinin kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarması, kiracının kira sözleşmesini feshetmesi anlamına gelir. Bu nedenle, kiracı, fesih nedeniyle kira bedeli ve diğer tazminatlara hak kazanabilir.

Sonuç olarak, ev sahibinin kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarması mümkündür. Ancak bu durumda, belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Ev sahibinin haklı bir sebebinin olması ve kiracıya bir ihtarname göndermesi gerekir.

Ek olarak, ev sahibinin kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarması, kiracının haklarına bir müdahaledir. Bu nedenle, ev sahibinin bu hakkını kullanabilmesi için haklı bir sebebinin olması gerekir. Haklı sebep, evin kullanılmasının zorunlu olmasıdır. Bu zorunluluk, geçici veya kalıcı olabilir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Deyip Kiraya Verirse Tazminat Öder mi?

Ev sahibinin kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarması, kiracının kira sözleşmesini feshetmesi anlamına gelir. Bu nedenle, kiracı, fesih nedeniyle kira bedeli ve diğer tazminatlara hak kazanabilir.

Ancak, ev sahibinin kendim oturacağım deyip kiracısını çıkarması ve daha sonra evi başkasına kiraya vermesi durumunda, kiracı tazminat talebinde bulunabilir.

Bu durumda, kiracı, ev sahibinin kira sözleşmesini haksız olarak feshettiğini iddia edebilir. Ev sahibinin kira sözleşmesini feshetmesinin haksız olduğunun tespit edilmesi durumunda, kiracı, bir yıllık kira bedeli ve taşınma masrafları olmak üzere tazminat talep edebilir.

Kiracı, tazminat talebinde bulunmak için aşağıdaki adımları takip edebilir:

 • Ev sahibine, fesih nedeniyle tazminat talebinde bulunan bir ihtarname göndermek.
 • İhtarnamenin tebliğ edilmesinden sonra, 1 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bir dava açmak.

Davada, kiracı, ev sahibinin kira sözleşmesini feshetmesinin haksız olduğunu ve bu nedenle tazminat hakkının doğduğunu kanıtlamak zorundadır.

Kiracı, bu kanıtı şu şekilde sağlayabilir:

 • Ev sahibinin evi başkasına kiraya verdiğini ispatlamak.
 • Ev sahibinin evini başkasına kiraya vermek için haklı bir sebebi olmadığını ispatlamak.

Mahkeme, kiracının tazminat talebini haklı bulursa, ev sahibine bir yıllık kira bedeli ve taşınma masrafları olmak üzere tazminat hükmedecektir.

Sonuç olarak, ev sahibinin kendim oturacağım deyip kiracısını çıkarması ve daha sonra evi başkasına kiraya vermesi durumunda, kiracı tazminat talebinde bulunabilir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Deyip Kiraya Verirse Nereye Şikayet Edilir?

Türk Hukuku’na göre, ev sahibinin kiracısını kendi evine taşınmak için çıkarması mümkündür. Ancak bu durumda, belirli şartların yerine getirilmesi gerekir.

Borçlar Kanunu’nun 351. maddesine göre, ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracıyı evden tahliye etme hakkına sahiptir. Bu durumda, ev sahibinin kiracıya bir ihtarname göndermesi ve kiracıya 6 ay içinde evden çıkmasını bildirmesi gerekir.

Ev sahibinin kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarması, kiracının haklarına bir müdahaledir. Bu nedenle, ev sahibinin bu hakkını kullanabilmesi için haklı bir sebebinin olması gerekir. Haklı sebep, evin kullanılmasının zorunlu olmasıdır. Bu zorunluluk, geçici veya kalıcı olabilir.

Ancak, ev sahibinin kendim oturacağım deyip kiracısını çıkarması ve daha sonra evi başkasına kiraya vermesi durumunda, kiracı şikayette bulunabilir.

Bu durumda, kiracı, ev sahibinin kira sözleşmesini haksız olarak feshettiğini iddia edebilir. Ev sahibinin kira sözleşmesini feshetmesinin haksız olduğunun tespit edilmesi durumunda, kiracı, aşağıdaki kurumlara şikayette bulunabilir:

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Tüketici Hakem Heyeti
 • Sulh Hukuk Mahkemesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kiraya verenin kiracıyı haksız tahliye etmesi durumunda harekete geçebilir. Bakanlık, kiraya verene idari yaptırım uygulayabilir.

Tüketici Hakem Heyeti, kiracı ve ev sahibi arasında çıkan anlaşmazlıkları çözer. Tüketici Hakem Heyeti, kiracının şikayetini haklı bulursa, ev sahibine tazminat ödemesi emri verebilir.

Sulh Hukuk Mahkemesi, kiracı ve ev sahibi arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek için yetkilidir. Mahkeme, kiracının şikayetini haklı bulursa, ev sahibine tazminat ödemesi emri verebilir.

Kiracı, şikayette bulunurken aşağıdaki belgeleri ibraz etmelidir:

 • Kira sözleşmesi
 • Ev sahibi tarafından gönderilen ihtarname
 • Ev sahibinin evi başkasına kiraya verdiğini gösteren belgeler

Kiracı, şikayette bulunurken aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

 • Şikayetini belgelendirmelidir.
 • Şikayetini mümkün olan en kısa sürede yapmalıdır.

Kiracı, yukarıdaki kurumlara şikayette bulunarak, ev sahibinin haksız tahliyesinden kaynaklanan zararlarının tazmin edilmesini sağlayabilir.

Ev Sahibi Oğlu Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Türk Hukuku’na göre, ev sahibinin kiracısını kendi evine taşınmak için çıkarması mümkündür. Ancak bu durumda, belirli şartların yerine getirilmesi gerekir.

Borçlar Kanunu’nun 351. maddesine göre, ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracıyı evden tahliye etme hakkına sahiptir. Bu durumda, ev sahibinin kiracıya bir ihtarname göndermesi ve kiracıya 6 ay içinde evden çıkmasını bildirmesi gerekir.

Ev sahibinin oğlunu oturtmak için kiracıyı çıkarabilmesi için, oğlunun evin kullanılması için zorunlu bir ihtiyacının olması gerekir. Bu ihtiyaç, geçici veya kalıcı olabilir.

Geçici ihtiyaç, örneğin oğlunun evlenmesi veya yurt dışına gitmesi gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Kalıcı ihtiyaç ise, örneğin oğlunun emekli olması veya evi işyeri olarak kullanması gibi durumlarda ortaya çıkabilir.

Ev sahibinin oğlunu oturtmak için kiracıyı çıkarması, kiracının haklarına bir müdahaledir. Bu nedenle, ev sahibinin bu hakkını kullanabilmesi için haklı bir sebebinin olması gerekir. Haklı sebep, evin kullanılmasının zorunlu olmasıdır.

Ancak, ev sahibinin oğlunu oturtmak için kiracıyı çıkardığını iddia ettiği halde, evi başkasına kiraya vermesi durumunda, kiracı şikayette bulunabilir.

Bu durumda, kiracı, ev sahibinin kira sözleşmesini haksız olarak feshettiğini iddia edebilir. Ev sahibinin kira sözleşmesini feshetmesinin haksız olduğunun tespit edilmesi durumunda, kiracı, aşağıdaki kurumlara şikayette bulunabilir:

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Tüketici Hakem Heyeti
 • Sulh Hukuk Mahkemesi

Kiracı, şikayette bulunurken aşağıdaki belgeleri ibraz etmelidir:

 • Kira sözleşmesi
 • Ev sahibi tarafından gönderilen ihtarname
 • Ev sahibinin evi başkasına kiraya verdiğini gösteren belgeler

Kiracı, şikayette bulunurken aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

 • Şikayetini belgelendirmelidir.
 • Şikayetini mümkün olan en kısa sürede yapmalıdır.

Kiracı, yukarıdaki kurumlara şikayette bulunarak, ev sahibinin haksız tahliyesinden kaynaklanan zararlarının tazmin edilmesini sağlayabilir.

Sonuç olarak, ev sahibinin oğlunu oturtmak için kiracıyı çıkarması mümkündür. Ancak bu durumda, ev sahibinin haklı bir sebebinin olması gerekir. Ev sahibinin haklı bir sebebinin olmadığının tespit edilmesi durumunda, kiracı şikayette bulunabilir.

Avcılar Kira davası avukatı olarak da hizmet veren avukatlık büromuz kiracı ve ev sahiplerinin hukuki konularda bilgi alabilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca deneyimli avukatlarımız tarafından hukuki süreçlerin itinayla takibinin gerçekleştirilmesi ile, kiracı ve ev sahibi arasında oluşan anlaşmazlıklar hukuki alanda çözümlenerek sonuca bağlanabilmektedir.

“Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkartabilir mi?” üzerine 29 yorum

 1. Peki kiracı 6 ay içerisinde boşaltmadı. Tahliye davası açıldı ki bu dava da 1-2 yıl sürecektir. Ev sahibi de mecburen kirada kalmaya devam etti. Ev sahibinin ödediği kira bedeli, aldığı kira bedelinden oldukça yüksekse (mesela kiracı .3500’e oturuyor ama ev sahibi 8.000 TL’ye oturuyor ise) . Uğradığı zararı kiracıdan alabilir mi?.

  Teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba iyi günler,
   Şuan annem ve babamla birlikte oturuyorum ve aynı binada annemin başka bir dairesi var ve içinde kiracı var. Ayrı daireye geçmek istiyorum. Bu yüzden o dairedeki kiracıyı çıkarmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Evi üstüme devir de alabilirim. İlerleyen zamanda Evlenme durumum var Başka bir daireye geçebilirim. Bu dairenin mülkiyetini o zaman anneme tekrar versem tekrardan başka bir kiracı alabilir mi?

   Cevapla
  • her kanun kiracidan yana bu kanunu kim düzenlediyse allah onu kahretsin..Adam ev aliyor evini 10 bine kiraya veriyor benim evimde 3 bine oturuyor..devlette buna göz yumuyor

   Cevapla
 2. MERVE hanım ben yaşlılığımda maddi sıkıntı çekmemek amacıyla bir ev alır onuda kiraya verir emekli maaşıma ekler maddi sıkınti çekmeden yaşam sıdandardımı düşürmeden yaşarım diye düşündüm ama hem maaşıma hemde kira artışına düşük oranlarda artış yapıldı ne yazıkki iki evim var aynı semte ama birinde ben otururken diğerini geçenyıl nisan ayında kiraya verdin 3000 TL peşin ödersem kaç yaparsınız dedi 2500 TLde anlaştık ve ödedi ne tazık ki kontratıda indirimli mebla üzerinden yazdım bir yıl sonra zam yaparken bu meblayı baz alıp aylık ödemeye döndürdü yüksek zam yaptım dedi kira 4000 TL yaptı ki kiralar burada 8-12 TL civarında Konuşup anlaşmadıktan sonra kirayı geçirtirme diyip arabama gittiğimde dört şeritli yolu refuju geçip arbama bşnimemi fşziki bedeniyle engeleyerek ben 15 yıl kikbox hocasıyım diyerek horozlanarak beni tehdit etti üstelikye devlet memuru bu maganda benden iri yarı ve genç birşeyde yapamadın kendi malımda yok fiyatına oturup üsütüne üstelikte başıma bela oldu zivadanda çıkmak istemiyorum şimdilik oturduğum evi satıp sonrada kendim oturacağım diye tahliye ettirmek istiyorum bu magandayı masrafı avukatlık ücretide dahil maliyeti tahliye süresi nedi

  Cevapla
 3. İlk girdigimizde bir yıllık kira sözleşmesi imzaladık. İkinci senemizde sözleşme yapılmadı.fakat ibandan açıklamalı şekilde kira idenmeye devam etti.ikinci senemiz doldu şimdi çıkın ben gelecem diyor. Bizi evden çıkarabilir mi haklarimiz nelerdir

  Cevapla
  • Çok üzücü bir durum maalesef şuan benim başımda da aynısı var eğer kendi evi olduğu halde beni çıkartıp ben gelicem diyor aynı sitede diğer kiracısına yaptı sıra bende Allah yardımcımız olsun ama 6 ay önceden haber vermiş olması gerekiyor diye maddelerde geçiyor

   Cevapla
   • “daha mahkeme orada git,, ben hukuka inanırım, mahkeme kararıyla çıkarım ancak” de, ve kendi oturacağına dair noter onaylı belgede iste. 3 yıl boyunca başkasına kiraya verirse cezasını sana öder.

    Cevapla
   • kendi evi varken seni hangi gerekçeyle çıkartabilir ki? saf olmayın. kiralarınızı düzenli ödeyin yeter. psikolojik baskı yaparsa, yok deli oğlum yeğenim var seni rahatsız eder falan gibi şeyler derse direkt savılığa şikayet et, başıma iş gelirse, elektrik su kapatılırsa bu evsahibimin işidir diye belirt.psikolojimi bozdu de, maddi manevi tazminat talep et.

    Cevapla
  • Merhaba, ev sahibinin kiracısını tahliye etmesi için kanuni bazı gereklilikler ve şartlar vardır. Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ev sahibinin “senemiz doldu şimdi çıkın” deme şansı yoktur.

   Cevapla
 4. Merhaba evi yaklaşık 9 ay önce tuttuk. 20 bin tl ye o dönemde tutulduğunda piyasaya göre talep edilen bedeli ödemeyi kabul ettik ve düzenli olarak ödüyoruz. 9 ay sonra ev sahibimiz gelmiş belki biz oturabiliriz seneye diyor kendisi bodrumda ev Bahçeşehir’de kızı Sabiha gökçen de çalışıyor kızının oturacağını söylüyor. Kızı tekrar ev değiştirmiş ev kirası yüksekmiş Sabiha gökçenden bahçeşehire gelmesi gitmesi mümkün değil. Bizi çıkarıp yüksekten kiraya vermek istiyor anladığım kadarıyla . Ama evi tutarken 1 sene sonra çık diyeceklerse kesinlikle tutmayacağımızı belirtmiştim yaklaşık 100 bintlden fazla para harcadım şimdi seneye çıkabilirsin evimize dönmeyi düşünüyoruz diyor, bizi çıkarabilir mi ? Çıkarabiliyorsa bile masraflarımızı talep edebilir miyiz? teşekkürler.

  Cevapla
  • Merhaba, ev sahibinin kiracısını tahliye etmesi için kanuni bazı gereklilikler ve şartlar vardır. Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ev sahibinin “senemiz doldu şimdi çıkın” deme şansı yoktur.

   Cevapla
 5. ev sahibim kirada oturduğunu kirasının 3 katı artırıldığını söylüyor benim kiramı da 3 katı artırmak istiyor artırmazsam dava açacağını söylüyor bu sebeple beni evden çıkarabilir mi

  Cevapla
  • Merhaba kira sözleşmesi ile belirlenen kira bedeli sadece ev sahibinin isteğiyle arttırılamaz. Kira artışı için belirli şartlar vardır. Tarafınıza dava ya da icra takibi başlatıldığı durumda hukuki danışmanlık almanızı ve bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederiz.

   Cevapla
 6. İyi günler benim evsahibim 900 tl den 4000 TL çıkarmak istedi kirayı bizde kabul etmedik şimdide diyoki evi boşaltın annemle babamı oturtturacağım çıkarabilirmi bizi öyle bir hakkı varmı

  Cevapla
  • Merhaba kira sözleşmesi ile belirlenen kira bedeli sadece ev sahibinin isteğiyle arttırılamaz. Kira artışı için belirli şartlar vardır. Tarafınıza dava ya da icra takibi başlatıldığı durumda hukuki danışmanlık almanızı ve bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederiz.

   Cevapla
 7. MERHABA ev sahibim annem gelecek evi boşatın dedi 2 ay önce bizi arayarak ve şöyle bir durum var bizim ev sahibimiz yurt dışında ve evi biz içerisindeyken haberimiz olmadan bir başkasına satmış. bizi çıkartıp annesini oturtmak isteyende yeni ev sahibi. eski ev sahibi ile kasıma kadar sözleşmemiz vardı. şimdi ki ev sahibi de hergün arıyor evi boşaltın diye. her hangi bir hakkımız var mı acaba

  Cevapla
 8. slm ısmım yasar bende aynı durumdayım kıracıyı cıkaramıyorum ıhtar cektırdıgım halde kırayıda vermıyor evıde bosaltmıyor neyamm gerek hem kıra verıyorum hemde evın taksıdını oduyorum benı zordurumda bırakıyor

  Cevapla
 9. Ev sahibimin baska evi yok. Kendisi bekar arkadaslariyla baska ilcede oturuyor. Bana su kadar kira ver yoksa ben oturcam deyip cikartirim diyor. Ama oturmuycak. Tahliye edebilir mi. Edip oturmaz bos birakirsa ben dava actigimda tazminat alma ihtimalim var mi. Tesekkurler.

  Cevapla
 10. 01.11.2023 kira sözleşmesi bitiyor Ev sahibinin 2 tane evi var evden çıkın diyor üst kattaki evime çıkamıyor çıkın evden ben birinci oturcam evi boşaltın mahkemeye vercem diyor beni evden cikartabilirmi

  Cevapla
 11. Merhaba Oğuzhan bey,
  Ev sahibi ihbar yollamış eve kendim gelip oturacağım diye bizde ihbar suresinde evden çıktık. şuan evi kiraya vermeye çalıştığını duyduk ihbar kağıdı hala duruyor kiraya verirse dava açma şansımız varmıdır

  Cevapla
 12. Merhaba,
  Eşim temmuzda vefat etti, oturduğum evin kirası yüksek mecbur çıkmam gerekti şimdilik kızımda kalıyorum, kendi evime taşınmak istiyorum fakat kiracı çıkmıyor. Mahkemeye verdik, fakat 2 seneye kadar sürermiş, inanamıyorum. İki sene boyunca, evimin olmasına rağmen, orda burda kalmam gerekicek ve ben bunu kabul edemiyorum. Hiç mi başka çözüm yok, bu nasıl bir sistem, nasıl bir adalet… bana yardımcı olabilirmisiniz? Akıl verenlere şimdiden çok tşk ederim…

  Cevapla

Yorum yapın

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button