Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkartabilir mi?

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkartabilir mi?; Ev sahibi kendi ihtiyacı sebebiyle kiracıya ihtar çekerek en az 30 gün süre vermiş olması kaydı ve ihtiyaç sebebini ispatlamak suretiyle kiracısını evden çıkartabilecektir. İhtar çektikten sonra kiracı en az 6 ay daha evde oturabilecektir. 6 ayın sonunda evden çıkmayan kiracı için tahliye davası açılıp bu mahkemede ev sahibi ihtiyaç sebebini ispatlamak durumunda kalacaktır. Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre ev sahibinin İhtiyacı gerçek, samimi ve zorunlu olmalıdır.

EV SAHİBİ KENDİM OTURACAĞIM DİYE KİRACIYI NE KADAR SÜREDE ÇIKARTABİLİR?

Ev sahibi taşınmazına kendi oturmak isterse ilk önce noter aracılığı ile ihtiyaç sebebiyle kiracısına ihtar çekmelidir. Bu ihtarı çekmek için bir süre yoktur ev sahibinin ne zaman ihtiyacı doğmuşsa ihtarını çekebilir. İhtarda kiracıya en az 30 günlük süre verilmelidir.

Bu ihtara rağmen kiracı hemen evi boşaltmak zorunda değildir. İsterse ihtardan sonra 6 ay daha evde oturabilir. 6 ay sonunda liracı evi hala boşaltmamışsa ev sahibi kiralanan taşınmazın bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemelerinde tahliye istemli davasını açabilir. Bu davada ev sahibi, kiracının oturduğu eve ihtiyacını kendisi ispatlamak zorunda kalacaktır. Ayrıca ihtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.

Yargıtay bir kararında; ihtiyaç nedeniyle tahliye davası için, kiraya verenin aynı bölgede davaya konu taşınmaza benzer nitelikte başka bir taşınmazının olması sebebiyle kiraya verenin ihtiyacının gerçek, samimi ve zorunlu olmadığını kabul etmiştir. Böylece kiraya verenin kiracıyı tahliye talebi reddedilmiştir.

EVDE KENDİM OTURACAĞIM KİRACIYI NASIL ÇIKARTABİLİRİM?

Evin hali hazır maliki ya da evin mülkiyetini yeni kazanmış malik, kiracısına ihtiyaç sebebiyle ihtar çekerek kiracısını evden çıkartma sürecini başlatmış olacaktır. Yeni malik Bu ihtarı çekmek için bir süre yoktur ev sahibinin ne zaman ihtiyacı doğmuşsa ihtarını çekebilir. İhtarda kiracıya en az 30 günlük süre verilmelidir. Bu ihtara rağmen kiracı hemen evi boşaltmak zorunda değildir. İsterse ihtardan sonra 6 ay daha evde oturabilir. 6 ay sonunda kiracı evi hala boşaltmamışsa ev sahibi kiralanan taşınmazın bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemelerinde tahliye istemli davasını açabilir. Yeni malik için 2 tane olasılık vardır. Yeni malik ise isterse evin mülkiyetini kazandığı andan itibaren 1 ay içinde ihtar çeker ve kiracıdan 6 ay sonra kiralananı tahliye etmesini isteyerek 6 ay sonra bu davayı açabilmektedir. 2. Olasılık ise yeni malik kiracının sözleşme süresinin dolmasından itibaren bir ay içerisinde yine tahliye davası açabilir.

Konya Kira avukatı olarak da hizmet veren avukatlık büromuz kiracı ve ev sahiplerinin hukuki konularda bilgi alabilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca deneyimli avukatlarımız tarafından hukuki süreçlerin itinayla takibinin gerçekleştirilmesi ile, kiracı ve ev sahibi arasında oluşan anlaşmazlıklar hukuki alanda çözümlenerek sonuca bağlanabilmektedir.

Yorum yapın

Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçin.

Call Now Button