Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkartabilir mi?

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkartabilir mi?; Ev sahibi Türk Borçlar Kanunu gereği samimi ihtiyacını ispatlaması ve kanun gereği diğer şartları sağlaması kaydı ile kiracısını çıkartabilir.Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre ev sahibinin İhtiyacı gerçek, samimi ve zorunlu olmalıdır. İhtiyaç ve samimiyet kavramları kanunda sayılı olmayıp her dava dosyasının içeriğine göre hakim tarafından bu husus tayin edilecektir.

EV SAHİBİ KENDİM OTURACAĞIM DİYE KİRACIYI NE KADAR SÜREDE ÇIKARTABİLİR?

Ev sahibi taşınmazına kendi oturmak isterse ilk şart olarak kira sözleşmesinin süresini tespit etmelidir. Ev sahibi, ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını sadece kira dönemi bitişinden itibaren bir ay içerisinde açmak zorundadır. Eğer ev sahibi söz konusu süreyi kaçırırsa davasını açması güçleşir, dava açsa bile lehine karar alabilme ihtimali oldukça azalmış olacaktır.

Söz konusu dava taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Tabi ki  5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7445 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu”nda yapılan yeni değişiklikler sonrasında kira uyuşmazlıkları için 1 Eylül 2023 tarihi itibari ile dava açmadan önce arabulucuya başvurma hali zorunlu olmuştur. İşte bu sebeple davacı ev sahibinin dava öncesind arabuluculuk başvurusu yapması zorunlu hale gelmiştir. Arabuluculuk süresince taraflar karşıya gelecek, anlaşma ihtimalleri değerlendirilecek ve anlaşamama halinde ise ev sahibi avukatı vasıtası ile davasını açabilecektir.

Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.

Yargıtay bir kararında; ihtiyaç nedeniyle tahliye davası için, kiraya verenin aynı bölgede davaya konu taşınmaza benzer nitelikte başka bir taşınmazının olması sebebiyle kiraya verenin ihtiyacının gerçek, samimi ve zorunlu olmadığını kabul etmiştir. Böylece kiraya verenin kiracıyı tahliye talebi reddedilmiştir.

EVDE KENDİM OTURACAĞIM KİRACIYI NASIL ÇIKARTABİLİRİM?

Evin hali hazır maliki ya da evin mülkiyetini yeni kazanmış malik, kiracısına ihtiyaç sebebiyle ihtar çekerek kiracısını evden çıkartma sürecini başlatmış olacaktır. Yeni malik Bu ihtarı çekmek için bir süre yoktur ev sahibinin ne zaman ihtiyacı doğmuşsa ihtarını çekebilir. İhtarda kiracıya en az 30 günlük süre verilmelidir. Bu ihtara rağmen kiracı hemen evi boşaltmak zorunda değildir. İsterse ihtardan sonra 6 ay daha evde oturabilir. 6 ay sonunda kiracı evi hala boşaltmamışsa ev sahibi kiralanan taşınmazın bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemelerinde tahliye istemli davasını açabilir. Yeni malik için 2 tane olasılık vardır. Yeni malik ise isterse evin mülkiyetini kazandığı andan itibaren 1 ay içinde ihtar çeker ve kiracıdan 6 ay sonra kiralananı tahliye etmesini isteyerek 6 ay sonra bu davayı açabilmektedir. 2. Olasılık ise yeni malik kiracının sözleşme süresinin dolmasından itibaren bir ay içerisinde yine tahliye davası açabilir.

Ev Sahibi Kendi Evine Taşınmak için Kiracısını Çıkarabilir mi?

Borçlar Kanunu’nun 351. maddesine göre, ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracıyı evden tahliye etme hakkına sahiptir. Bu durumda, ev sahibinin kiracıya bir ihtarname göndermesi ve kiracıya 6 ay içinde evden çıkmasını bildirmesi gerekir.

Ev sahibinin kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarması, kiracının haklarına bir müdahaledir. Bu nedenle, ev sahibinin bu hakkını kullanabilmesi için haklı bir sebebinin olması gerekir. Haklı sebep, evin kullanılmasının zorunlu olmasıdır. Bu zorunluluk, geçici veya kalıcı olabilir.

Geçici zorunluluk, örneğin ev sahibinin evi tadilat ettirmesi veya bir süreliğine yurt dışına gitmesi gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Kalıcı zorunluluk ise, örneğin ev sahibinin emekli olup evi kendisi oturmak için kullanması gibi durumlarda ortaya çıkabilir.

Ev sahibinin kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarması, kiracının kira sözleşmesini feshetmesi anlamına gelir. Bu nedenle, kiracı, fesih nedeniyle kira bedeli ve diğer tazminatlara hak kazanabilir.

Sonuç olarak, ev sahibinin kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarması mümkündür. Ancak bu durumda, belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Ev sahibinin haklı bir sebebinin olması ve kiracıya bir ihtarname göndermesi gerekir.

Ek olarak, ev sahibinin kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarması, kiracının haklarına bir müdahaledir. Bu nedenle, ev sahibinin bu hakkını kullanabilmesi için haklı bir sebebinin olması gerekir. Haklı sebep, evin kullanılmasının zorunlu olmasıdır. Bu zorunluluk, geçici veya kalıcı olabilir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Deyip Kiraya Verirse Tazminat Öder mi?

Ev sahibinin kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarması, kiracının kira sözleşmesini feshetmesi anlamına gelir. Bu nedenle, kiracı, fesih nedeniyle kira bedeli ve diğer tazminatlara hak kazanabilir.

Ancak, ev sahibinin kendim oturacağım deyip kiracısını çıkarması ve daha sonra evi başkasına kiraya vermesi durumunda, kiracı tazminat talebinde bulunabilir.

Bu durumda, kiracı, ev sahibinin kira sözleşmesini haksız olarak feshettiğini iddia edebilir. Ev sahibinin kira sözleşmesini feshetmesinin haksız olduğunun tespit edilmesi durumunda, kiracı, bir yıllık kira bedeli ve taşınma masrafları olmak üzere tazminat talep edebilir.

Kiracı, tazminat talebinde bulunmak için aşağıdaki adımları takip edebilir:

 • Ev sahibine, fesih nedeniyle tazminat talebinde bulunan bir ihtarname göndermek.
 • İhtarnamenin tebliğ edilmesinden sonra, 1 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bir dava açmak.

Davada, kiracı, ev sahibinin kira sözleşmesini feshetmesinin haksız olduğunu ve bu nedenle tazminat hakkının doğduğunu kanıtlamak zorundadır.

Kiracı, bu kanıtı şu şekilde sağlayabilir:

 • Ev sahibinin evi başkasına kiraya verdiğini ispatlamak.
 • Ev sahibinin evini başkasına kiraya vermek için haklı bir sebebi olmadığını ispatlamak.

Mahkeme, kiracının tazminat talebini haklı bulursa, ev sahibine bir yıllık kira bedeli ve taşınma masrafları olmak üzere tazminat hükmedecektir.

Sonuç olarak, ev sahibinin kendim oturacağım deyip kiracısını çıkarması ve daha sonra evi başkasına kiraya vermesi durumunda, kiracı tazminat talebinde bulunabilir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Deyip Kiraya Verirse Nereye Şikayet Edilir?

Türk Hukuku’na göre, ev sahibinin kiracısını kendi evine taşınmak için çıkarması mümkündür. Ancak bu durumda, belirli şartların yerine getirilmesi gerekir.

Borçlar Kanunu’nun 351. maddesine göre, ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracıyı evden tahliye etme hakkına sahiptir. Bu durumda, ev sahibinin kiracıya bir ihtarname göndermesi ve kiracıya 6 ay içinde evden çıkmasını bildirmesi gerekir.

Ev sahibinin kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarması, kiracının haklarına bir müdahaledir. Bu nedenle, ev sahibinin bu hakkını kullanabilmesi için haklı bir sebebinin olması gerekir. Haklı sebep, evin kullanılmasının zorunlu olmasıdır. Bu zorunluluk, geçici veya kalıcı olabilir.

Ancak, ev sahibinin kendim oturacağım deyip kiracısını çıkarması ve daha sonra evi başkasına kiraya vermesi durumunda, kiracı şikayette bulunabilir.

Bu durumda, kiracı, ev sahibinin kira sözleşmesini haksız olarak feshettiğini iddia edebilir. Ev sahibinin kira sözleşmesini feshetmesinin haksız olduğunun tespit edilmesi durumunda, kiracı, aşağıdaki kurumlara şikayette bulunabilir:

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Tüketici Hakem Heyeti
 • Sulh Hukuk Mahkemesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kiraya verenin kiracıyı haksız tahliye etmesi durumunda harekete geçebilir. Bakanlık, kiraya verene idari yaptırım uygulayabilir.

Tüketici Hakem Heyeti, kiracı ve ev sahibi arasında çıkan anlaşmazlıkları çözer. Tüketici Hakem Heyeti, kiracının şikayetini haklı bulursa, ev sahibine tazminat ödemesi emri verebilir.

Sulh Hukuk Mahkemesi, kiracı ve ev sahibi arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek için yetkilidir. Mahkeme, kiracının şikayetini haklı bulursa, ev sahibine tazminat ödemesi emri verebilir.

Kiracı, şikayette bulunurken aşağıdaki belgeleri ibraz etmelidir:

 • Kira sözleşmesi
 • Ev sahibi tarafından gönderilen ihtarname
 • Ev sahibinin evi başkasına kiraya verdiğini gösteren belgeler

Kiracı, şikayette bulunurken aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

 • Şikayetini belgelendirmelidir.
 • Şikayetini mümkün olan en kısa sürede yapmalıdır.

Kiracı, yukarıdaki kurumlara şikayette bulunarak, ev sahibinin haksız tahliyesinden kaynaklanan zararlarının tazmin edilmesini sağlayabilir.

Ev Sahibi Oğlu Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Türk Hukuku’na göre, ev sahibinin kiracısını kendi evine taşınmak için çıkarması mümkündür. Ancak bu durumda, belirli şartların yerine getirilmesi gerekir.

Borçlar Kanunu’nun 351. maddesine göre, ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracıyı evden tahliye etme hakkına sahiptir. Bu durumda, ev sahibinin kiracıya bir ihtarname göndermesi ve kiracıya 6 ay içinde evden çıkmasını bildirmesi gerekir.

Ev sahibinin oğlunu oturtmak için kiracıyı çıkarabilmesi için, oğlunun evin kullanılması için zorunlu bir ihtiyacının olması gerekir. Bu ihtiyaç, geçici veya kalıcı olabilir.

Geçici ihtiyaç, örneğin oğlunun evlenmesi veya yurt dışına gitmesi gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Kalıcı ihtiyaç ise, örneğin oğlunun emekli olması veya evi işyeri olarak kullanması gibi durumlarda ortaya çıkabilir.

Ev sahibinin oğlunu oturtmak için kiracıyı çıkarması, kiracının haklarına bir müdahaledir. Bu nedenle, ev sahibinin bu hakkını kullanabilmesi için haklı bir sebebinin olması gerekir. Haklı sebep, evin kullanılmasının zorunlu olmasıdır.

Ancak, ev sahibinin oğlunu oturtmak için kiracıyı çıkardığını iddia ettiği halde, evi başkasına kiraya vermesi durumunda, kiracı şikayette bulunabilir.

Bu durumda, kiracı, ev sahibinin kira sözleşmesini haksız olarak feshettiğini iddia edebilir. Ev sahibinin kira sözleşmesini feshetmesinin haksız olduğunun tespit edilmesi durumunda, kiracı, aşağıdaki kurumlara şikayette bulunabilir:

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Tüketici Hakem Heyeti
 • Sulh Hukuk Mahkemesi

Kiracı, şikayette bulunurken aşağıdaki belgeleri ibraz etmelidir:

 • Kira sözleşmesi
 • Ev sahibi tarafından gönderilen ihtarname
 • Ev sahibinin evi başkasına kiraya verdiğini gösteren belgeler

Kiracı, şikayette bulunurken aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

 • Şikayetini belgelendirmelidir.
 • Şikayetini mümkün olan en kısa sürede yapmalıdır.

Kiracı, yukarıdaki kurumlara şikayette bulunarak, ev sahibinin haksız tahliyesinden kaynaklanan zararlarının tazmin edilmesini sağlayabilir.

Sonuç olarak, ev sahibinin oğlunu oturtmak için kiracıyı çıkarması mümkündür. Ancak bu durumda, ev sahibinin haklı bir sebebinin olması gerekir. Ev sahibinin haklı bir sebebinin olmadığının tespit edilmesi durumunda, kiracı şikayette bulunabilir.

Avcılar Kira davası avukatı olarak da hizmet veren avukatlık büromuz kiracı ve ev sahiplerinin hukuki konularda bilgi alabilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca deneyimli avukatlarımız tarafından hukuki süreçlerin itinayla takibinin gerçekleştirilmesi ile, kiracı ve ev sahibi arasında oluşan anlaşmazlıklar hukuki alanda çözümlenerek sonuca bağlanabilmektedir.

“Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkartabilir mi?” üzerine 55 yorum

 1. Peki kiracı 6 ay içerisinde boşaltmadı. Tahliye davası açıldı ki bu dava da 1-2 yıl sürecektir. Ev sahibi de mecburen kirada kalmaya devam etti. Ev sahibinin ödediği kira bedeli, aldığı kira bedelinden oldukça yüksekse (mesela kiracı .3500’e oturuyor ama ev sahibi 8.000 TL’ye oturuyor ise) . Uğradığı zararı kiracıdan alabilir mi?.

  Teşekkürler

  Yanıtla
  • Merhaba iyi günler,
   Şuan annem ve babamla birlikte oturuyorum ve aynı binada annemin başka bir dairesi var ve içinde kiracı var. Ayrı daireye geçmek istiyorum. Bu yüzden o dairedeki kiracıyı çıkarmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Evi üstüme devir de alabilirim. İlerleyen zamanda Evlenme durumum var Başka bir daireye geçebilirim. Bu dairenin mülkiyetini o zaman anneme tekrar versem tekrardan başka bir kiracı alabilir mi?

   Yanıtla
    • İyi günler oğuzhan bey 01.04.2024 tarihinde sözleşmem bitiyor ve ev sahibi tarafıma bugün ihtarname gönderdi ev sahibimiz bayan ihtarnameden önceki telefon görüşmemizde kendisinin eşiyle boşanacağını şuan kardeşinin yanında kaldığını ve bana evi boşaltmamı söyledi resmi olarak boşanmadan beni çıkarabilirmi yada gönderdiği ihtarnameye göre oturacak evinin bulunmadığını ve bursa oturmasınıj zorunlu olduğunu söylüyor buna göre nasıl bir yol izlemem gerekiyor şimdiden cevabınız işin çok teşekkür ederim

     Yanıtla
     • Merhaba,
      Danışmalık Hizmetimiz 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca ücretlidir.
      Ücretler ve diğer hususlarla ilgili ayrıntılı bilgi almak için mesai saatleri içerisinde 0551 081 77 10 numaralı hattan bizlere ulaşabilirsiniz.

    • Selamun Aleyküm tayinim evim olduğu mahalleye çıktı kiracı evi boşaltmıyor . kendim 4000tlye oturuyorum kiracı 1700tl oturuyor. tayinimin çıktığı tarihten sonraki zararımı tazmin edebilirmiyim

     Yanıtla
  • her kanun kiracidan yana bu kanunu kim düzenlediyse allah onu kahretsin..Adam ev aliyor evini 10 bine kiraya veriyor benim evimde 3 bine oturuyor..devlette buna göz yumuyor

   Yanıtla
   • Çok haklısın bende aynı durumdayım her şeye 100 de 100 100 de 50 zam ev sahibine 100 de 25 den fazla yapamassın biraz adâletli olun ortalığın anasini ağlattınız kiracıyi da ev sahibini perişan ettiniz yazıklar olsun

    Yanıtla
    • ev sahibi kendi oturmak zorundaysa ve bütçesine göre daire bulamiyorsa ne olacak.jendi evinde oturamayacakmi..sokakta mi yaşasın

     Yanıtla
  • evet böyle bir durumda ev sahibi olarak kendi evinde oturamayıp çıkmayan kiracı yüzünden başka ev kiralamak zorunda kaldığımızda aradaki farkı daha sonra evden çıkmayan kiracıdan alabiliyor muyuz acaba?

   Yanıtla
 2. MERVE hanım ben yaşlılığımda maddi sıkıntı çekmemek amacıyla bir ev alır onuda kiraya verir emekli maaşıma ekler maddi sıkınti çekmeden yaşam sıdandardımı düşürmeden yaşarım diye düşündüm ama hem maaşıma hemde kira artışına düşük oranlarda artış yapıldı ne yazıkki iki evim var aynı semte ama birinde ben otururken diğerini geçenyıl nisan ayında kiraya verdin 3000 TL peşin ödersem kaç yaparsınız dedi 2500 TLde anlaştık ve ödedi ne tazık ki kontratıda indirimli mebla üzerinden yazdım bir yıl sonra zam yaparken bu meblayı baz alıp aylık ödemeye döndürdü yüksek zam yaptım dedi kira 4000 TL yaptı ki kiralar burada 8-12 TL civarında Konuşup anlaşmadıktan sonra kirayı geçirtirme diyip arabama gittiğimde dört şeritli yolu refuju geçip arbama bşnimemi fşziki bedeniyle engeleyerek ben 15 yıl kikbox hocasıyım diyerek horozlanarak beni tehdit etti üstelikye devlet memuru bu maganda benden iri yarı ve genç birşeyde yapamadın kendi malımda yok fiyatına oturup üsütüne üstelikte başıma bela oldu zivadanda çıkmak istemiyorum şimdilik oturduğum evi satıp sonrada kendim oturacağım diye tahliye ettirmek istiyorum bu magandayı masrafı avukatlık ücretide dahil maliyeti tahliye süresi nedi

  Yanıtla
  • ilk önce kira yan gelirdir, geçinmek için kullanılmaz. Geçinmek istiyorsanız ya ticaret yapın ya da evinizi satıp parayı bankada çalıştırın. Kimseyi mağdur bırakmak size yakışmamalı…

   Yanıtla
   • kira neden geçinmek için kullanılamaz.emekli maaşıyla geçinmek mumkunmu,..
    kiracıların bu tutumuyla uğraşmamak için insanlar evini kiraya vermiyor.bos tutuyor.
    yonetilememenin sonucunda insanlar böyle sorunlar yaşıyor.
    ücretle belirlenirken piyasa değerleri dikkate alınmıştır uyduruk kustaslrla ücret melirlemenin cezasını hem ev sahipleri hemde kiracılar cekiyor

    Yanıtla
 3. İlk girdigimizde bir yıllık kira sözleşmesi imzaladık. İkinci senemizde sözleşme yapılmadı.fakat ibandan açıklamalı şekilde kira idenmeye devam etti.ikinci senemiz doldu şimdi çıkın ben gelecem diyor. Bizi evden çıkarabilir mi haklarimiz nelerdir

  Yanıtla
  • Çok üzücü bir durum maalesef şuan benim başımda da aynısı var eğer kendi evi olduğu halde beni çıkartıp ben gelicem diyor aynı sitede diğer kiracısına yaptı sıra bende Allah yardımcımız olsun ama 6 ay önceden haber vermiş olması gerekiyor diye maddelerde geçiyor

   Yanıtla
   • “daha mahkeme orada git,, ben hukuka inanırım, mahkeme kararıyla çıkarım ancak” de, ve kendi oturacağına dair noter onaylı belgede iste. 3 yıl boyunca başkasına kiraya verirse cezasını sana öder.

    Yanıtla
    • peki ev sahibini kiraciyi cikardiktan sonra kendi oturmak yerine evi satmak isterse bir baskasina nasil bir hukuki surec olur?

     Yanıtla
   • kendi evi varken seni hangi gerekçeyle çıkartabilir ki? saf olmayın. kiralarınızı düzenli ödeyin yeter. psikolojik baskı yaparsa, yok deli oğlum yeğenim var seni rahatsız eder falan gibi şeyler derse direkt savılığa şikayet et, başıma iş gelirse, elektrik su kapatılırsa bu evsahibimin işidir diye belirt.psikolojimi bozdu de, maddi manevi tazminat talep et.

    Yanıtla
    • OH NE GUZEL DUNYA TURKIYEDE BU ISLER COK YAVAS ISLIYOR 37 SENEDIR YURTDISINDAYIM 1.5 SENE SONRAA EMEKLI OLACAGIM DAIREME GELIP OTURMAK ISTIYORUM TUM AILEM BABAM HARIC ORADA OLDU KIRACIM ONUNDE BU KADAR SURE OLMASINA RAGMEN CIKMA NIYETINDE OLMADIGINI HER HALIYLE BELLI EDIYOR 7 SENEDIR HER TURLU IDARE ETTIM KIRAYI BILE O BELIRLEDI KAFAMDAN BU SENE SON SENESI DIYE ORANIN PIYASASINI BIRAZ ALTINDA KIRA ISTEYINCE GERCEK YUZ ORTAYA CIKTI VE O YUZ HIC GUZEL BIR YUZ DEGIL, INSANIN BASINI BELAYA SOKAR MAHKEMELIK OLACAGIZ BENIM TR,DE BASKA MULKUM YOK KENDI EVIM VARKEN NICIN EV TUTAYIM AYNI POZISYONDA BIR EV TUTSAM KIRA 20 BIN CIVARINDA KIRACIM 5500 ODUYOR 10000 YAPICAM DIYOR BEN KABUL ETMEDIM ARADAKI BU FARKI BEN NIYE ODUYEYIM KANUN YAPICILARINA SORARIM BU YAPILAN ADALETMI UC KURUS VEREREK INSANLARIN MALINA COKUYORLAR BU BIR ENDUSTIRI HALINE GELMIS BELLIKI ANLASALIM DIYORUM GIKI CIKMIYOR AH SU KADAR MEBLAG ISTERIM DEDIGI AN O MEBLAGIN 3 MISLINE BASKALARIYLA ANLASACAGIM BOYLELERININ AGZININ YANMASI GEREK KI BIRDAHA TOVBE ETSIN

     Yanıtla
  • Merhaba, ev sahibinin kiracısını tahliye etmesi için kanuni bazı gereklilikler ve şartlar vardır. Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ev sahibinin “senemiz doldu şimdi çıkın” deme şansı yoktur.

   Yanıtla
 4. Merhaba evi yaklaşık 9 ay önce tuttuk. 20 bin tl ye o dönemde tutulduğunda piyasaya göre talep edilen bedeli ödemeyi kabul ettik ve düzenli olarak ödüyoruz. 9 ay sonra ev sahibimiz gelmiş belki biz oturabiliriz seneye diyor kendisi bodrumda ev Bahçeşehir’de kızı Sabiha gökçen de çalışıyor kızının oturacağını söylüyor. Kızı tekrar ev değiştirmiş ev kirası yüksekmiş Sabiha gökçenden bahçeşehire gelmesi gitmesi mümkün değil. Bizi çıkarıp yüksekten kiraya vermek istiyor anladığım kadarıyla . Ama evi tutarken 1 sene sonra çık diyeceklerse kesinlikle tutmayacağımızı belirtmiştim yaklaşık 100 bintlden fazla para harcadım şimdi seneye çıkabilirsin evimize dönmeyi düşünüyoruz diyor, bizi çıkarabilir mi ? Çıkarabiliyorsa bile masraflarımızı talep edebilir miyiz? teşekkürler.

  Yanıtla
  • Merhaba, ev sahibinin kiracısını tahliye etmesi için kanuni bazı gereklilikler ve şartlar vardır. Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ev sahibinin “senemiz doldu şimdi çıkın” deme şansı yoktur.

   Yanıtla
 5. ev sahibim kirada oturduğunu kirasının 3 katı artırıldığını söylüyor benim kiramı da 3 katı artırmak istiyor artırmazsam dava açacağını söylüyor bu sebeple beni evden çıkarabilir mi

  Yanıtla
  • Merhaba kira sözleşmesi ile belirlenen kira bedeli sadece ev sahibinin isteğiyle arttırılamaz. Kira artışı için belirli şartlar vardır. Tarafınıza dava ya da icra takibi başlatıldığı durumda hukuki danışmanlık almanızı ve bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederiz.

   Yanıtla
 6. İyi günler benim evsahibim 900 tl den 4000 TL çıkarmak istedi kirayı bizde kabul etmedik şimdide diyoki evi boşaltın annemle babamı oturtturacağım çıkarabilirmi bizi öyle bir hakkı varmı

  Yanıtla
  • Merhaba kira sözleşmesi ile belirlenen kira bedeli sadece ev sahibinin isteğiyle arttırılamaz. Kira artışı için belirli şartlar vardır. Tarafınıza dava ya da icra takibi başlatıldığı durumda hukuki danışmanlık almanızı ve bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederiz.

   Yanıtla
 7. MERHABA ev sahibim annem gelecek evi boşatın dedi 2 ay önce bizi arayarak ve şöyle bir durum var bizim ev sahibimiz yurt dışında ve evi biz içerisindeyken haberimiz olmadan bir başkasına satmış. bizi çıkartıp annesini oturtmak isteyende yeni ev sahibi. eski ev sahibi ile kasıma kadar sözleşmemiz vardı. şimdi ki ev sahibi de hergün arıyor evi boşaltın diye. her hangi bir hakkımız var mı acaba

  Yanıtla
 8. slm ısmım yasar bende aynı durumdayım kıracıyı cıkaramıyorum ıhtar cektırdıgım halde kırayıda vermıyor evıde bosaltmıyor neyamm gerek hem kıra verıyorum hemde evın taksıdını oduyorum benı zordurumda bırakıyor

  Yanıtla
 9. Ev sahibimin baska evi yok. Kendisi bekar arkadaslariyla baska ilcede oturuyor. Bana su kadar kira ver yoksa ben oturcam deyip cikartirim diyor. Ama oturmuycak. Tahliye edebilir mi. Edip oturmaz bos birakirsa ben dava actigimda tazminat alma ihtimalim var mi. Tesekkurler.

  Yanıtla
 10. 01.11.2023 kira sözleşmesi bitiyor Ev sahibinin 2 tane evi var evden çıkın diyor üst kattaki evime çıkamıyor çıkın evden ben birinci oturcam evi boşaltın mahkemeye vercem diyor beni evden cikartabilirmi

  Yanıtla
 11. Merhaba Oğuzhan bey,
  Ev sahibi ihbar yollamış eve kendim gelip oturacağım diye bizde ihbar suresinde evden çıktık. şuan evi kiraya vermeye çalıştığını duyduk ihbar kağıdı hala duruyor kiraya verirse dava açma şansımız varmıdır

  Yanıtla
 12. Merhaba,
  Eşim temmuzda vefat etti, oturduğum evin kirası yüksek mecbur çıkmam gerekti şimdilik kızımda kalıyorum, kendi evime taşınmak istiyorum fakat kiracı çıkmıyor. Mahkemeye verdik, fakat 2 seneye kadar sürermiş, inanamıyorum. İki sene boyunca, evimin olmasına rağmen, orda burda kalmam gerekicek ve ben bunu kabul edemiyorum. Hiç mi başka çözüm yok, bu nasıl bir sistem, nasıl bir adalet… bana yardımcı olabilirmisiniz? Akıl verenlere şimdiden çok tşk ederim…

  Yanıtla
 13. Merhaba
  Ben deprem bölgesinde yaşıyorum.
  Ev sahibinin ilçede müstakil iki katlı evi olmasına rağmen resmî olmayan başka ailesini oturtmak için beni çıkartmak istiyor çıkarabilir mi? İki ailesini müstakil evde geçindiremeyeceğini söylüyor

  Yanıtla
 14. 17 aydır kiracısı olduğum dairede 2 haftada boşalt kızım oturacak diyip telefon ile sürekli aranma sonucu evimi taşıdım şimdiden baştan vermiş olduğum depozitomuda vermiyor taşınırken zorluk çektim mal sahibi benden ne isteyebilir ve ben ne isteyebilirim? evi ilk tutuğumda 3500 TL’ydi mevcut zam oranı sonrası 6000 istedi ben yasal zam yaparak 4400 Tl gönderdim

  Yanıtla
 15. Selamlar…Karabük te oturuyorum..İstanbul da 5 yıllık kiracım var dublex siteli dairede 4bin piyasası şuanda (20bin)kira bedeliyle oturuyor.Kızım İst da Marmara Hukuk Fakultesi kazandı 4 senedir her ay gecikmeli yatırıp bana yalvaran insanlar kızımın oturacağını solesem de bana çok zorluk çıkartıp seneye ev alırsam çıkarım diyordu şimdi de şubatta süre doluyor şimdiden yüzde 25 le oturmaya devam edecem diye bilgi göndermiş.Kızım bölümünün zorluğundan 8 kişilik yurtta yapamıyor ben de çalışmıyorum eşim çalışıyor başka da gelirim yok kızıma da ev tutacak gücüm yok bu sebeble de ben de İst a taşınıp kızımla kalacam ve başka da kendime ait kalacak başka yerimde yok.Bu durumda tahliye davası açacam ama aldığım bilgiler bunun uzun süreceği karşımdaki insanlar inanılmaz problemli insanlar acaba ne kadar sürede tahliye ettirebilirim..Saygılar….

  Yanıtla
 16. Merhaba, kira sözleşmesinin bitmesine 1 ay kaldı ev sahibi çıkın ben oturacağım diyor, bunu sözlü olarak mesaj atarak söyledi. Bu bildirim sayılır mı? Bu bildirimi yazılı olarak mi yapması gerekiyor.

  Yanıtla
 17. Merhaba
  Bir siteden aldığım dairemi emlakçı aracılığıyla kiraya verdim. Kendisi Alman.1-2 ay sonra “patronum beni İspanya’da görevlendirdi ‘ dedi ve evi kapatıp gitti. Benimle hiçbir şekilde bağlantı kurmuyor ve evi de kullanmıyor. Site henüz yeni bir site tam oturmamış.ve dairelerde birinden diğerine su akıntıları, elektrik problemleri yaşanıyor.Evi satılığa çıkardım. Ama anahtar olmadığından evin içini müşterilere göstermiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim ? Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.

  Yanıtla
 18. Merhaba.
  Ev sahibiyim ve uzlaşmaya giderek kiracının çıkacağı tarihte uzlaştık.
  Peki tarihi geldiğinde kiracı çıkmazsa ne yapıcaz?

  Yanıtla
  • Merhaba,
   Danışmalık Hizmetimiz 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca ücretlidir.
   Ücretler ve diğer hususlarla ilgili ayrıntılı bilgi almak için mesai saatleri içerisinde 0551 081 77 10 numaralı hattan bizlere ulaşabilirsiniz.

   Yanıtla
 19. Merhaba oğuzhan bey haziran ayında düğünüm var şuan anne babamın evindeyim. bir alt katta oturmak istiyorum evlendikten sonra eşimle. Kiracıya ihtar vs. Gerekli şeyleri gönderdik ama ilgilenmiyor ciddiye almadı şuan arabulucu girdi devreye konuyla avukatımız ilgilenecek ama hazirana kadar Kiracıyı çıkartabilir miyiz süreç ne kadar sürer bilgi verirseniz çok sevinirim

  Yanıtla
 20. Merhaba Ekim ayında ev sahibi arayarak kardeşinin oturduğu site yıkılacak ve bize abisinin hastalığından dolayı da 2024Haziran ayında çıkmamızı talep etti bizde kabul ettik.Aralık ayında da sözleşmemiz bitti ister yapın ister yapmayın dediler kiramızı da arttırdık yeni dönemde ve Aralık’ta bizi tekrar arayıp Mart ayında çıkmanız lazım dediler .Bina yıkılacak oğlumun eşyaları ortada kalacak deniliyor 1.sorum kentsel dönüşümde kira desteği alınıyor mu? 2. bizi her türlü maddi manevi zarara uğrattılar hem kiralık daire sezonu değil ev bulamıyoruz bulduğumuz takdirde 100 bin TL ye varan masrafımız oluyor ve bunları yapabilecek durumumuz yok ne yapmalıyız?

  Yanıtla
 21. Merhaba
  Ev sahibi kendim oturacağım diyerek bana noterden ihtarname çekti. Fakat oturmadı ve kiraya verdi. Benim şikayet yada dava hakkım varmıdır?

  Yanıtla
 22. Merhabalar,

  Ev sahibinin evi başkasına kiraya verdiğini gösteren belgeler ile ilgili örnek verebilir misiniz?

  İyi günler dilerim.

  Yanıtla
 23. 26 nisanda ev sahibim ust katimdaki balkondan tas dustugunu gorup haber verdikten sonra bana bilgi vermeden evime usta getirdi ve ben guvenlik gorevlisiyim geceden ciktim yorgundum uyumam gerekiyordu musait degildim . birsekilde beni ikna ettiler. musade ettim fakat islem suresinin 4 bes saati bulacagini duydugumda ne olur bana emrivaki yapmayin bundan sonra dedim ve 82 yasindaki iri yapili olan ev sahibim bana tehdit ve hakaretler etti polisi aradim karakola gittim sikayet ettim evimin icinde bana saldirmaya kalkti. eside sahit fakat yalanliyorlarmıs. tahminen suc ceza davasi ne zaman baslar ? 6 mayis gibide daha 1 senem haziran 1 de dolacakken ihtar cekip yasliyim 5.kattan 2. kata tasinacagim diyip ihtiyac nedeni diye evrak yollatti.ust kat komsumada ayni sekilde ihtar cekip cikartmisti fakat kiraya verdi. ben suan cikmiyorum surekli annemi ariyorlar. bu eve tasinirken cok masrf ettim suanda da zaten durumumda yok magduriyet yasiyorum. tazminat acma hakkim varmi yoksa tahliye davasi ve suc dava sonuclarinimi beklemeliyim.? ne yapmaliyim ?

  Yanıtla

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı