Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracının Hakları Nelerdir?

Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracının Hakları Nelerdir?; Halen kiracının oturmakta olduğu evi satın alan yeni malik, evi satın aldığı malikin sözleşmede geçen hakları ne ise ona sahip olacaktır. Ayrıca yeni malik, kendi ihtiyacı sebebiyle evin boşaltılmasını da; evi iktisap ettiği tarihten itibaren 1 ay içinde ihtarname çekerek ya da kiracı ile eski malik arasındaki sözleşme şartlarına göre sözleşmenin bitiminden itibaren 1 ay içinde tahliye davası açabilir. Şayet 1 ay içerisinde bu ihtar çekilmezse yeni malik de kira sözleşmesini aynı koşullarla üstlenmiş sayılır ve bu nedenle tahliye davası açamaz.

Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracının Hakları Nelerdir?

Ama 1 ay içinde ihtarnamesini çekmezse 6 ay sonra açacağı dava ile kiracıyı evden çıkarma hakkı olacaktır. Bunun için yeni malikin gereksiniminin olması ve ayrıca tahliye davası açması gerekecektir. Yani yeni malik eve olan ihtiyacını kendisi ispatlamak zorunda kalacaktır. Yargıtay uygulamalarına göre bu ihtiyaç gerçek, samimi ve zorunlu olmalıdır. Bu ihtiyacın devamlılığı da zorunludur. Sadece davanın açıldığı zaman değil dava devam ederken de ev sahibinin ihtiyacı devam etmelidir.

Ev Satıldığında Kiracı Evden Çıkmak Zorunda Mıdır?

2012 yılında değişikliğe uğrayan TÜRK BORÇLAR KANUNA göre artık yeni malik evi satın aldığı kişinin haklarına sahip olacaktır. Yani kiracı ile aralarında yeni bir sözleşme yapılmasına gerek kalmayacak, evi satın aldığı malikin sözleşmede yerine geçecektir. Bu durumun gerçekleşmemesini isteyen yeni malik 1 ay içerisinde ihtiyaç sebebiyle kiracıya ihtar çekmelidir. Yoksa yeni malik kira sözleşmesini aynı koşullarla üstlenmiş sayılır ve bu nedenle tahliye davası açamaz. Bütün sözleşme koşulları olduğu gibi durur. Sadece sözleşmenin tarafı olan eski malik yerine yeni malik geçmiş olacaktır. 

Yani Ev Sahibi Evi Satarsa kiracı, yeni malikin haklı sebepleri bulunmadığı takdirde, evden çıkmak zorunda değildir. Yeni malikin kiracıyı evden çıkarabilmesi için, kira konusu evin, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri ihtiyacı bulunması gerekir. Yeni malikin kiracıyı evden çıkarabilmesi için tek haklı sebebi bu olacaktır. Tahliye davasını ise taşınmazı iktisap edindiği tarihten itibaren 1 ay içinde ihtar çekerek 6 ay sonra açabilecektir. Yani kiracının taşınmazın satın alındığı tarihten itibaren en az 7 ay daha evde oturma imkânı olacak ve tahliye davası devam ederken de evde oturabilecektir.

Ayrıca ihtiyaç sebebiyle kiracıyı evden çıkaran ev sahibi,3 yıl boyunca evi kendisi alt soyu ya da üst soyu dışında kimseler dışında başkası birine kiraya veremeyecektir. Kanun koyucu ev sahibine böyle bir sınırlama getirmiştir. Olurda başkasına kiraya verir ve bunu eski kiracı öğrenirse ev sahibine tazminat davası açabilecektir.

Satılan Evde Kiracı Ne Kadar Oturabilir?

Kiralanan taşınmazın mülkiyetinin el değiştirmesi durumunda yeni malik yukarıdaki başlıklarda detaylı bir şekilde açıklamış bulunduğumuz nedenlere sahip ve hakkını kullanması için öngörülen sürelere de uymuş ise kiracıyı açacağı bir tahliye davası sonucunda kiralanan taşınmazdan çıkarabilir. Sürelere uyulması hak kaybı olmaması için çok önemlidir. Yeni malik ya evi satın aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde ihtar çekerek, ihtardan 6 ay sonra tahliye davası açacaktır ya da kiracının sözleşme bitimini bekleyerek sözleşme bitiminden itibaren 1 ay içinde direkt tahliye davası açacaktır.

Yani kiracı sözleşme süresi bitimine kadar artı olarak da dava süresince evde oturmaya devam edecektir. İhtar çekilmiş ise de en az 7 ay ve artı olarak dava bitimine kadar evde oturmaya devam edecektir.  Tahliye davasının süresi davanın nerede açıldığına bağlı olarak uzayabilse de ortalama 1, 1.5 yılı bulan bir süreç olacaktır.

Sonuç olarak taşınmazın satılması tek başına tahliye sebebi oluşturmaz, yeni malik ancak tahliye davası sonucunda hukuki yoldan alınan tahliye kararı ile kiracı taşınmazdan çıkarabilecektir.

Oturduğu Ev Satılan Kiracı Hakları

Kiracı, kiraladığı evin satılması durumunda, kira sözleşmesinin yeni mal sahibi ile devam edeceğinden emin olabilir. Yeni mal sahibinin, kiracının kira sözleşmesini feshetme hakkı, ancak belirli hallerde mümkündür.

Yeni mal sahibinin, kiracının kira sözleşmesini feshetme hakkı, ancak aşağıdaki hallerde mümkündür:

 • Kiracı, kira sözleşmesine aykırı davranıyorsa.
 • Kiracı, kira bedelini ödemezse.
 • Kiracı, kiralanan malı tahrip ediyorsa.
 • Kiracı, kiralanan malı başkasına kiraya veriyorsa.
 • Kiracı, kiralanan malı iş yeri olarak kullanıyorsa.

Yeni mal sahibinin, kiracının kira sözleşmesini feshetme hakkı, ancak aşağıdaki şartların yerine getirilmesi halinde mümkündür:

 • Kiracıya, fesih ihtarnamesi gönderilmelidir.
 • Kiracıya, 6 ay içinde evden çıkması için süre tanınmalıdır.

Yeni mal sahibinin, kiracının kira sözleşmesini haksız olarak feshetmesi durumunda, kiracı, aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kira sözleşmesinin devamını talep etme hakkı
 • Kira bedeli ve tazminat talep etme hakkı

Kiracı, kira sözleşmesinin devamını talep etmek için, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açabilir. Dava sonucunda, mahkeme, kira sözleşmesinin devamına karar verebilir.

Kiracı, kira sözleşmesinin devamını talep etmek yerine, kira bedeli ve tazminat talep etmek için de dava açabilir. Dava sonucunda, mahkeme, kiracıya kira bedeli ve tazminat ödemesi emri verebilir.

Oturduğu ev satılan kiracı, aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

 • Kira sözleşmesini korumaya özen göstermelidir.
 • Kira sözleşmesinin bir nüshasını saklamalıdır.
 • Yeni mal sahibine kira sözleşmesini bildirmelidir.
 • Yeni mal sahibinden kira sözleşmesinin devamını talep etmelidir.
 • Yeni mal sahibinin kira sözleşmesini feshetmesi durumunda, hak kaybına uğramamak için dava açmalıdır.

Sonuç olarak, kiracı, kiraladığı evin satılması durumunda, kira sözleşmesinin yeni mal sahibi ile devam edeceğinden emin olabilir. Ancak, yeni mal sahibinin kira sözleşmesini haksız olarak feshetmesi durumunda, kiracı, aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kira sözleşmesinin devamını talep etme hakkı
 • Kira bedeli ve tazminat talep etme hakkı

Ev Sahibi Evi Satıyorum Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Ev sahibinin kiracısını çıkarabilmesi için, haklı bir sebebinin olması gerekir. Ev sahibinin kiracısını çıkarabilmesi için geçerli olan haklı sebepler şunlardır:

 • Kiracının kira sözleşmesine aykırı davranması
 • Kiracının kira bedelini ödememesi
 • Kiracının kiralanan malı tahrip etmesi
 • Kiracının kiralanan malı başkasına kiraya vermesi
 • Kiracının kiralanan malı iş yeri olarak kullanması

Ev sahibinin kiracısını haklı bir sebep olmadan çıkarması, haksız tahliye olarak kabul edilir. Haksız tahliye durumunda, kiracı, aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kira sözleşmesinin devamını talep etme hakkı
 • Kira bedeli ve tazminat talep etme hakkı

Kiracı, kira sözleşmesinin devamını talep etmek için, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açabilir. Dava sonucunda, mahkeme, kira sözleşmesinin devamına karar verebilir.

Kiracı, kira sözleşmesinin devamını talep etmek yerine, kira bedeli ve tazminat talep etmek için de dava açabilir. Dava sonucunda, mahkeme, kiracıya kira bedeli ve tazminat ödemesi emri verebilir.

Ev sahibinin evi satacağını iddia ederek kiracıyı çıkarması durumunda, kiracı aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

 • Kira sözleşmesini korumaya özen göstermelidir.
 • Kira sözleşmesinin bir nüshasını saklamalıdır.
 • Ev sahibinden kira sözleşmesinin devamını talep etmelidir.
 • Ev sahibinin kira sözleşmesini feshetmesi durumunda, hak kaybına uğramamak için dava açmalıdır.

Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracının Hakları Nelerdir? konulu yazımızın sonuna gelirken; Avcılar Kiracı Tahliye Davası avukatı olarak da hizmet veren avukatlık büromuz kiracı ve ev sahiplerinin hukuki konularda bilgi alabilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca deneyimli avukatlarımız tarafından hukuki süreçlerin itinayla takibinin gerçekleştirilmesi ile, kiracı ve ev sahibi arasında oluşan anlaşmazlıklar hukuki alanda çözümlenerek sonuca bağlanabilmektedir.

“Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracının Hakları Nelerdir?” üzerine 3 yorum

 1. Ev sahibim evi satti ihtiyacı oldugunu evde oturmasi gerektigini belirtmis bizde madur olduk evi tasicak bile paramiz yok 1 ay icinde evi bosaltmamizi istiyor

  Yanıtla
 2. Oturduğum evi ev sahibi bana sormadan satarsa daha sonra duyduğum zaman ben oturduğum evi alma hakkına sahipmiyim.
  Eğer alma hakkına sahipsem hangi şartlarda alabilirim

  Yanıtla
 3. ev sahibim evi satışa çıkardı ev bulamadım . ev hala satışta. ihtarname yollamış belgede eşinin hasta olduğu kendinin bu evde oturacağı yazıyor. hem ev satışta h kendi oturacakmış. ihtarname de yalan ifade var ev satışta ne yapmalıyım

  Yanıtla

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı