Eser Sözleşmesi Nedir ?

Bir işin yapılması ya da hizmetin verilmesi durumlarında önceden belli edilmiş şartlar sözleşmede gösterilmektedir. Sözleşmeler hukuki bağlamda tarafların hak ve alacaklarını koruması açısından oldukça önemlidir. Peki Eser Sözleşmesi Nedir ? Eser sözleşmeleri hakkında neler bilinmektedir. Öncelikle eser sözleşmeleri, yüklenici ile iş sahibi arasında yapılmaktadır. Bir eserin yüklenici tarafından meydana getirilmesi, bu durum karşılığında ise iş sahibinin bedel ödemesi gerekmektedir. İşte bu koşullar altında detaylı unsurların yer aldığı anlaşma çerçeveleri şeklinde belirtilebilecektir. Eser sözleşmeleri türü tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Yüklenici eser oluşturmayı, iş sahibi de bedelini ödemeyi vaat etmektedir. Sözleşme kapsamında esere gelebilecek hasarların kime ait olacağı sorunları Borçlar Kanunu’ nda belirtilmiştir. İlgili sözleşmeler, sözleşmeden doğan bütün borçların ifa edilmesi ile sona erecektir. İfa dışında sözleşmenin sona erdiği haller de bulunmaktadır.

İlginizi çekebilir: TCK 102

Eser Sözleşmesi Yargıtay Kararları

Sözleşme söz konusu olduğunda taraflar bazen sözleşme kapsamında mutabık anlaşma sağlayamazlar. Bu noktada çoğu zaman işler yargıya taşınmaktadır. Hukuki anlamda eser sözleşmeleri nasıl değerlendirilmektedir? Ve Yargıtay kararlarına göre Eser Sözleşmesi Nedir ? Bu kapsamda eser sözleşmesi Yargıtay kararları oldukça önemlidir. 15. Hukuk dairesinin 2007/5945 numaralı kararında diş tedavisine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Bu karara göre hasta ile diş doktoru arasındaki ilişki vekalet sözleşmesi olarak belirtilmiştir. Diş protezinde ise var olan durumu eser sözleşmesi olarak göstermektedir. Vekalet sözleşmesinde doktorun yükümlülüğünün hastayı tedavi etmek olduğu belirtilmiştir. Ancak bu sözleşmede sonuç taahhüt yoktur. Diğer bir deyişle hasta tedavi sonunda iyileşmese dahi doktor yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır. Ve ücret almaya hak kazanacaktır. Ancak eser sözleşmesinde yüklenici (doktor) sonucu (eser) taahhüt eder. Yani hastaya uygun ve kullanabileceği bir protez üretmek durumundadır. Aksi halde borcunu ifa etmiş sayılamayacaktır. Hastanın mutlaka sonucu kabul etmiş olması gerekmektedir.  Benzer şekilde 15. Hukuk dairesinin 22.10.2003 tarih ve E.2003/2044 K.2003/4910 sayılı kararında da açıklamalar bulunmaktadır.

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası

Eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak davaları sıkça yargıya taşınan konular arasında yer almaktadır. Eser Sözleşmesi Nedir ? Konu hakkında detaylı bilgilere yazımızın önceki bölümlerinde yer vermiştik. Şimdi alacak davalarının eser sözleşmelerinden kaynaklanması durumunu ele alacağız. Sözleşmenin feshi sonrasında taraflar arasında oluşan alacak davasını konu edinen dava türüdür. Eser sözleşmesinin usul ve esasında aykırılık bulunması durumunda alacak davasına konu edilebilecektir. Aynı zamanda sözleşmenin feshi dolayısıyla meydana gelen uyuşmazlıklar da alacak davasını doğurabilecektir.Özellikle son yıllarda bu çerçevede yargıya yansıyan olayların estetik ameliyatlar ile inşaat hukukundan kaynaklanan eser sözleşmelerine dayandığı görülmektedir. Sözleşmelerde taraflardan biri olan yüklenici sözleşme kapsamında bir eser ortaya koymak zorundadır. Diğer taraf ise bu eser karşılığında bir bedel borçlanacaktır. İşte bu noktada karşılıklı edimlerin ifası konusunda yaşanan uyuşmazlıklar davaya konu edilmektedir. Eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak davası işin teslim tarihinden itibaren başlayacak belli süreler içerisinde açılacaktır. Bu süre taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yıl, taşınmaz yapılarda ise beş yıldır. İlgili süreler geçtikten sonra dava hakkı zamanaşımında uğramaktadır. İlgili süreler hak düşürücü sürelerdir.

Eser Sözleşmesi Örnekleri

Sözleşmeler yapıldığı konuya özgü olarak farklı şekillerde düzenlenebilmektedir. Eser sözleşmeleri de bir eserin meydana getirilmesi olarak tanımlansa da farklı olguları içerisinde barındırabilmektedir. Sözleşme konusu bakım onarım olabileceği gibi boya, badana gibi işler de bu konu içerisinde yer almaktadır. Yani yalnızca Eser Sözleşmesi Nedir ? Denildiğinde yapılacak tanım ile eser sözleşmesi örnekleri sınırlandırılamayacaktır. Eser sözleşmeleri tıp alanından inşaat sektörüne kadar birçok mecrada kendisine yer bulmaktadır. Bu nedenle yaşanan uyuşmazlıklar da olayın ve sözleşmenin niteliğine göre belirlenebilecektir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı