Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı maddi bir tazminat türü olduğundan, ölen kişiden yaşıyorken maddi destek alınıyor olması şartı vardır. Yaşarken destek alınmayan bir kişinin ölümü sebebi ile maddi tazminat talep etmesi söz konusu değildir. Peki destekten yoksun kalma tazminatının davasını kimler açabilir? Bunlar; ölen kişiden destek alan herkes, eş, çocuk, anne, baba olmaktadır. Ölen bir kimseden yaşadığı süreçte destek aldığını iddia eden herkes bu tazminatı talep edebilir. Ancak yaşarken destek aldığını ispatlaması gerekmektedir. Yargıtay kararlarına göre hayatın normal akışında anne- baba çocuklarına, çocukları anne- babaya, eşler de birbirlerine yaşadığı süreçte destek olmaktadırlar. Uygulamada yer alan karineye göre de bu kişilerin yaşarken birbirlerine destek oldukları kabul edildiğinden destek olma olgusu konusunda ispata gerek olmadığı bilinmektedir. Fakat böyle bir durumda, davalı taraf bu karinenin aksini ilgili deliller ile ispatlayabilmektedir. Yani bu şahısların ölen kişinin yaşadığı süreçte destek almadığını ispatlayarak destekten yoksun kalma yükümlülüğünden kurtulabilmektedir.  

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplamasında birçok parametre yer almaktadır. Ölen kişinin yaşı, bakiye ömür süresi, eğitim durumu, mesleği, aldığı maaş, işlemiş dönem ücreti, işleyecek dönem ücreti, medeni durumu, meydana gelen olaydaki kusur miktarı, geride kalan kişi veya kişilerin yaşı, geride kalan kadının evlenme ihtimali gibi birçok hususun bilinmesi gerekmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Yargılama Kararları

Destekten yoksun kalma tazminatı konusunda Yargıtay’ca verilen emsal kararlar da bu konuda yol göstericidir. Yargıtay’ın kabul edilmiş uygulamalarına göre, tazminatın hesaplanmasında hak sahiplerinin bakiye ömür süreleri belirlenirken PMF tablosunun kullanılması zorunlu olup, CSO tablosunun uygulanmasında yüzde 3 faiz uygulanması, bu uygulamaya aykırı olmaktadır. Bilinmeyen dönem tazminatı, işleyecek dönem hesabında 1/Kn kat sayısı dikkate alınarak %10 artırım ve %10 eksilme temeline göre belirlenmelidir. Mahkeme tarafından yeni bir bilirkişiden tazminat raporu alınarak belirlenmiş uygulamalar temel alınmak koşulu ile tazminat belirlenmesi, kazanılmış haklar da dikkate alınmak sureti ile neticeye göre karar verilmesi gerekirken hatalı bilirkişi raporuna göre karar verilmesi uygun bulunmamaktadır. (Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/8761 Karar)

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir ?

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen bir kimsenin yaşadığı süreçte destek verdiği kişilerin aldıkları desteğin ölüm nedeniyle ortadan kalkması sonucunda bu desteği alan kişilerin uğramış oldukları zaralardır. Bu tazminat ölen kişinin destek verdiği kişilerin hayatlarının ölüm sebebi ile kötüleşmemesi için kabul edilmiş olan bir maddi tazminat türüdür. İlgili hak sahipleri bu maddi tazminat davası ile birlikte, aynı dava içinde olarak manevi tazminat davası da açabilme hakkına sahiptir. Destek yoksun kalma tazminatının amacı, ölen bir kişinin yaşadığı süreçte destek olduğu kişilerin hayatlarını aynı şekilde sürdürebilmeleri, sosyal ve ekonomik hayatlarına ölümden önceki şekilde devam edebilmelerini sağlamaktır.

İlginizi çekebilir: İdari Para Cezası

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı