CMK 135

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 135. Maddesinde düzenlenmiş olan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması hususu gerekçeleri ve nitelikleri dokuz fıkra ile açıklanmıştır. Bu madde ile ilgili düzenleme, tedbir ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. Bu ihtiyaçtan dolayı bu husus diğer Batı Ülkerleri kanunlarında da düzenlenmiştir.  CMK 135 maddesi kapsamında, bir suç fiilinin soruşturulduğu bir davada suçun gerçekleştiğine dair delillere ilişkin yüksek şüphenin varlığı ve ilgili delillere ulaşmanın mümkün olmaması durumunda, hâkim ya da Cumhuriyet Savcısı kararıyla şüpheli kişi ya da sanığın telekomünikasyon aracılığı ile iletişiminin dinlenilebileceği ifade edilmektedir.

CMK 135 Katalog Suçlar

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 135. maddesinin sekizinci fıkrasına göre,  iletişimin dinlenmesi, kayıt altına alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirleri sadece katalog suç fiillerinin varlığı halinde uygulanabilmektedir. Bu katalog suçlar şunlardır:

 • kasten adam öldürme suçu.
 • soykırım ya da insanlığa karşı işlenen suçlar.
 • silahla kasten yaralama suçu.
 • cinsel saldırı suçu.
 • işkence.
 • çocuğa cinsel istismar suçu.
 • suç örgütü kurma.
 • hırsızlık, uyuşturucu, gasp suçları.
 • devletin güvenliğine karşı işlenmiş suçlar.
 • orman kanuna aykırı suçlar.
 • silah kaçakçılığı suçu.
 • toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçu.
 • göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti
 • parada sahtecilik
 • suç işlemek amacıyla örgüt kurma
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Fuhuş
 • Rüşvet
 • Tefecilik
 • Suçtan kaynaklanan parayı aklama
 • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işleme
 • Devlet sırlarına karşı suç işleme ve casusluk

CMK 135 Mevzuat

Telekomünikasyon aracılığı ile yapılan haberleşme alanına girme, mevzuatta yalnızca çıkar amaçlı suç örgütleri ile Mücadele Kanunu’nda belirlenmiş örgütlü suçlar için düzenlenmiştir. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına uygun genel bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. CMK 135 kanun düzenlemesi, Türk hukukundaki bu önemli boşluğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun bir şekilde doldurmaktadır.

Hukuk uygulamalarında soruşturmada ikrara, işlenen suç fiiline ait deliller, iz, emare, suçu işleyen fail, suça yataklık edenler, şerikleri ve suçla bağlantılı diğer kişiler arasında sürdürülen telefon ile karşılıklı konuşmalarının dinlenmesi ya da sinyalleri, resimleri, görüntüleri ya da sesleri ya da diğer kablo, radyo veya başka elektromanyetik sistemler ile tek yönlü olan sistemlerle alan ve ileten araçlara girilerek elde edilmektedir. Teknolojik alandaki teknik gelişmeler ve özellikler bu alanda kolaylıklar sağlamaktadır.

CMK 135 kanun maddesi doğrultusunda iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri, delillerini bulmanın çok zor olduğu suç fiillerine yönelik ve toplumun huzuru ve güvenliği için kamu yararına yapılması yanında, bireyin haberleşme özgürlüğü, özel hayatın dokunulmazlığı gibi temel hak ve özgürlüklere saygı ile çatışan bir durum da söz konusudur. Avrupa ülkeleri bu konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin görüşlerine uygun bir şekilde düzenlemişlerdir. CMK 135 kanun düzenlemesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin karalarından esinlenerek hazırlanmıştır.

İlginizi çekebilir: TCK 125

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı