Ceza Davasında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Ne Demek ?

Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık veya suça sürüklenen çocuk sıfatı ile yargılamaya konu olan herkese sorulan yasal sorulardan biri Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması hususudur. Bu husus çoğu kişinin bilmediği bir konu olması nedeni ile duruşma esnasında kişinin tereddüt yaşamasına neden olur.

https://kucukokka.av.tr/avcilar-ceza-avukati/

Mahkeme başkanı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının ne demek olduğunu tarafa açıklar ve bunu kabul edip etmediğini sorar. Bu soru zorunludur. En basit bir olaydan, en ağır müebbet hapis cezasını gerektirecek bir olaya kadar bakılmaksızın mutlaka sorulur.

Nedir Bu HAGB?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının sorulması; mahkemenin sanık veya suça sürüklenen çocuğa denetim süresine tabi tutulup tutulmak isteyip istemediğin hususunda görüşünün sorulmasıdır.

Suça sürüklenen çocuklar için 3 yıl içinde, sanıklar için 5 yıl içinden herhangi bir kasten işlenebilecek bir suça karışmaması halinde verilecek cezanın denetim süresi sonunda infaz etmiş sayılacağı ve adli sicil kaydından kaldırılacağı hususudur.

Belirlenen bu süreler içinde kişi kasten bir suç işlediği takdirde dosya yeniden ele alınır ve hüküm aynen verilerek infazına karar verilir.

Taraf hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusunda istemiyorsa “Kabul Etmiyorum” şeklinde beyanda bulunarak bu hususu bildirebilir. Böyle bir durumda mahkeme ceza vermesi halinde, ceza kesinleşmesine müteakip taraf denetime tabi tutulmadan cezanın infazına karar verir. Örneğim 2000 TL Adli Para Cezası veya 3 Ay Hapis Cezası alındı.  Bunun infaz işlemlerinin yapılması için mahkeme evrakları Savcılık İlamat ve İnfaz Bürosuna gönderir.

Aynı şekilde taraf hükmün açıklanmasının geri bırakılması hususu “Kabul Ediyorum” şeklinde bildirebilir. Bu durumda hakim kanaati ile birlikte adli sicil kaydınında elvermesi durumunda mahkeme 2 yıl altında alınacak hapis cezası ile adli para cezası durumlarında mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek tarafı  3 veya 5 yıl süreli denetim süresine tabi tutar. Taraf bu süreler içinde herhangi bir suça karışmadığı takdirde ceza infaz etmiş sayılır ve kişinin adli sicil kaydından düşülür.

HAGB Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Bu karara mahkeme huzurunda yüze okunması halinde tefhim tarihi, yokluğunda okunması halinde kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilerek üst mahkemeye incelemeye gönderilmesi mümkündür.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı