BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ HESAPLAMA

Bir işçinin iş akdinin feshedilmesi sonrasında işe iade davası açması durumunda, bu süre zarfında çalışamadığı ve iş bulmak için geçirdiği süre boyunca uğradığı zararların tazmini için öngörülen alınacak ücrete denir.  Bu ücret hakkı en çok dört aya kadar doğan süre ve bu süre dilimindeki hakları kapsamaktadır. Boşta geçen süre ücreti hesaplama işçinin iş sözleşmesinin geçersiz olarak sona ermesi sonucunda, ücretinin kesilmesi sebebiyle, boşta geçirdiği sürenin ücretinin ödenmesi ve işçinin uğradığı mağduriyetinin giderilmesi için önemlidir. Bu süreçte işçi işe başlasa da başlamasa da işe iade davasının kesinleşmesine kadar boşta geçen süre ücreti işveren tarafından işçiye ödenmek zorundadır.

İşe iade davasının sonuçlanmasından sonra kararın kesinleştiğine dair belgenin davacıya tebliğ edilmesinden itibaren 10 gün içerisinde işverene yönelik işe başlama talebinde bulunulması gerekmektedir. Buna göre işverenin işçiyi bir ay içerisinde usule uygun bir şekilde işe başlatması gerekmektedir. Ardından işçinin boşta geçen süre ücreti hesaplama işlemi yapılır ve bu ücretinin ödemesi yapılır. Boşta geçen bu süre işçinin hizmet süresine dâhil edilir. Bu sürenin eklendiği takdirde işçi bir yılını doldurup yıllık izin hakkı elde ediyorsa, işvereninden yıllık iznini de kullanmayı talep edebilmektedir. İşe iade başvurusunun nasıl yapılacağı konusunda İş Kanunu’nda herhangi bir düzenleme olmamakla birlikte, sözlü başvurunun kanıtlanması zor olacağından, ispat bakımından işçi için en iyisi noter veya posta yoluyla işverene başvurmak olmaktadır. Özellikle noter aracılığı ile bu başvuruyu yapmak işçiye ispat kolaylığı sağlayacaktır.

Boşta geçen süre ücreti hesaplama işlemi nasıl yapılır ?

Peki, boşta geçen süre ücreti hesaplama işlemi nasıl yapılır? Boşta geçen süre ücreti, ücret niteliğindedir. Bu hesaplama, işçinin iş akdi feshi tarihinden itibaren en çok dört aya kadar geçen süre zarfında, fesih tarihindeki ücret ve hakları göz önüne alınarak, işçiye ödenen maaş, yol, yemek, ikramiye, yakacak ve gıda yardımı, servis ücretleri ve bu ücretlere yapılan zamlar da dikkate alınarak hesaplanır ve verilir. Ancak satış/performans primi, resmi tatil, fazla mesai, hafta tatili çalışma ücreti gibi ücretler işçilerin fiili çalışmasını gerektiren ücretler olduğu için boşta geçen süre ücreti hesaplamasına dâhil edilmemektedir. Ayrıca işçinin boşta geçirdiği süre zarfında maaşına yapılma ihtimali olan zamlarında ve bu sürede yapılan zamlarında işbu alacağına dâhil edilmesi gerekmektedir.

İşe iade davası sonrasında işçi işveren tarafından işe başlatılmaz ise, işveren boşta geçen süre ücretine ilave olarak işe başlatmama tazminatını da ödemekle yükümlüdür. Aynı şekilde kıdem ve ihbar tazminatı hesabında yeni ücretin yanı sıra, işçinin geçersiz feshinin gerçekleştiği tarihe kadar olan işyeri kıdemine, boşta geçen dört ayın ilavesiyle hizmet süresinin belirlenmesi gerekmektedir. Yargıtay kararlarına göre, boşta geçen süre işçinin kıdeminden sayıldığından, ilgili süre geçmişe dönük bir şekilde SGK’ya bildirilmeli ve gerekli prim ödemeleri de yapılmalıdır.

İlginizi çekebilir: Hagb

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı