Boşanmada Nafaka Maaşın Ne Kadarıdır ?

Nafaka, evlilik birlikteliğinin sona ermesi sonucu, eşlerden birinin diğer tarafa maddi destek sağlama amacı ile mahkemece belirlenen bir tutarı ödemek durumunda olduğu, kanuni bir sorumluluktur. Nafaka yükümlüsü erkek olabileceği gibi kadın da olabilir. Nafakalar süresizdir ancak bazı durumlarda nafakanın kaldırılması, artırılması, azaltılması talep edilebilmektedir. Tedbir, iştirak, yoksulluk nafakası olmak üzere üç çeşit nafaka ödenmektedir. Yoksulluk ve iştirak nafakası boşanma sonrasında ödenirken, tedbir nafakası boşanma esnasında ödenen nafakadır. Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır diye düşünüldüğünde nafaka türlerine göre belirlenen miktarlar farklı olacaktır.

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre boşanma sonucu ya da boşanma esnasında nafaka miktarı belirlemesinde hakimin geniş bir takdir yetkisi vardır. Boşanma sonrası veya boşanma sırasında nafaka alan tarafın yaşamını asgari düzeyde idame ettireceği miktarlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu değişikliğin en önemli etkenleri sosyal yaşantı ve yaşam standardındaki farklılıktır. Maaş üzerinden sabit yüzdelik oranlar belirlemek gerçek ödeme gücünü ve geçimi sağlayacak miktarı yansıtmayabilir. Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır diye sorulduğunda nafaka yükümlüsü  olan maddi olanakları düşük ya da yüksek kişilerde sabit bir oran belirlemek doğru olmaz. Standart bir boşanma davasında ise bu oran kusurlu eşin maaşının %25’i kadardır bu oran maaşın  %60’ına kadar hakim tarafından yükseltilebilir.

İştirak Nafakası

İştirak nafakası ödemesi ise 18 yaş altı müşterek çocukların ihtiyaçlarını gidermek üzere çocukların ihtiyaçlarına ve ekonomik seviyelerine göre belirlenir. İştirak nafakası çocuk nafakası, eğitim nafakası, olarak da adlandırılır. Türk Medeni Kanunu’nda nafaka miktarı ile ilgili açık bir hüküm yoktur. Bu nedenle iştirak nafakası gelirin belirli bir yüzdesi ya da şu miktarda olmalıdır denilemez. Müşterek çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda nafaka miktarı belirlenir. Alanında uzman bir avukat ile iş birliği yapmak için Nafaka Avukatı bürosu iletişime geçebilirsiniz.

Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır diye düşünüldüğünde yoksulluk nafakası doğrultusunda bir değerlendirme yapılır ise matematiksel formüllere dayalı bir hesaplama yöntemi yoktur. Yoksulluk nafakasının yükümlü tarafından ne kadar ödeneceği maddi gelir durumu, nafaka alacak olan eşin maddi durumu, yaşam standardı göz önüne alınarak hesaplama yapılır. Aylık olarak ödenen yoksulluk nafakasında eşin aylık ihtiyaçları dikkate alınır. Ayrıca eşin evlilik esnasındaki yaşam düzeyi de dikkate alınmalıdır. Burada ayrıca nafaka yükümlüsünün de maddi durumu göz önüne alınmalıdır. Nafaka ödedikten sonra maddi zorluğa düşmemesi önemlidir. Bütün bu kriterler dikkate alınarak yoksulluk nafakası miktarı belirlenir. Aylık ödemeler şeklinde olabilir ya da toplu olarak da ödenebilir. Süresizdir.

Boşanmada nafaka maaşın ne kadardır sorusunun cevabı düşünüldüğünde hem nafaka yükümlüsünün hem de nafaka alacaklısının ekonomik anlamda sıkıntıya düşmeyecek şekilde belirlenmesi esas alınmıştır. Önemli olan evlilik sırasında yaşanılan ekonomik , sosyal standardın korunmasıdır. Tarafların var olan gelirlerini az göstermeleri halinde  nafaka miktarı cüzi bir tutar olarak belirlenebilir. Bu durumda karşı tarafın itirazı ile gerçek gelirin ispatlanması durumu ve nafaka miktarının değiştirilmesi durumu vardır. Alanında uzman olan avukatlarla iş birliği yapmak istiyorsanız Avcılar Boşanma Avukatları mızla iletişime geçebilirsiniz.

Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır diye düşünüldüğünde uygulamada ortalama bağlanan nafaka miktarı 200 TL ile 600TL arasında değişmektedir. Bu meblağ kişinin maddi koşullarına göre orantılı olarak artabilecektir. Nafaka ile ilgili bir üst sınır belirlenmemiştir. Tarafların ekonomik gücüne göre aylık 50.000 TL’ye kadar nafaka verilmesine karar verilebilir. Genel olarak bakıldığında nafakaların yarıdan fazla bir oranı 500 TL’ye kadar, %10’u 500-1000, %2’si 1000-2000, %2,2 gibi bir oranda da 2000 TL üstü nafaka miktarları olarak ödenmektedir.  Nafaka miktarları belirlenirken tarafların beyan ettiği bilgilerin gerçekliği mahkemelerce denetlenir. Nafaka artış miktarları belirlenirken enflasyon oranları, nafaka yükümlüsünün ve alacaklısının maddi koşulları dikkate alınır. Talep edilen nafakaların büyük bir kısmı yoksulluk nafakasıdır.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı