BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI

Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sonlanmasıyla, evlilik birliği içindeyken edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaşılması esasına dayanarak boşanmada mal paylaşımı gerçekleştirilir. Taraflar arasında mal paylaşımı davası, boşanma davası sonrasında ayrı olarak gerçekleştirilir. Buna göre mal paylaşımı davası boşanma davası ile birlikte görülememektedir. Boşanma davası ile mal paylaşımı davası aynı anda farklı dava olarak açılması durumunda; mahkeme önce boşanma davasının yargılanmasını bekleyecektir. Boşanma hükmü kesinleştikten sonra mal paylaşımı davası görülmeye başlanır.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada mal paylaşımı dendiğinde evlilik birliği içindeyken edinilmiş malların paylaşımı söz konusudur. Evlilik öncesinde sahip olunan mallar bu paylaşıma dâhil edilmemektedir. Boşanmalar anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki türde gerçekleşir. Taraflar boşanmanın tüm sonuçlarında anlaşıyor, nafaka, tazminat, velayet konularında anlaşmazlık yaşamıyor ve herhangi bir kusur yarışına girmiyorlar ise anlaşmalı boşanma davası görülür. Anlaşmalı boşanma sürecinde mal paylaşımı taraflar tarafından belirlenen boşanma protokolüne göre gerçekleştirilir. Bu boşanma protokolünün içeriğinde tarafların avukatlarınca hazırlanmış, tarafların mevcut mal varlığına yönelik bilgiler yer alır.

Tarafların evlilik birliği içindeyken aldıkları araba, ev, ev eşyaları, düğünde takılan takı ve ziynet eşyalar, evlilik içinde biriktirilmiş altın, eşe özel günlerde alınan hediyeler, bireysel emeklilik sözleşmesi, kişisel mallar, düğün öncesi alınan çeyiz, hatıra olan eşyalar vb. maddi ve manevi değere sahip mallar bu protokol kapsamında düzenlemeye alınır.  Kredi borçları, alacaklar, borç ödemeleri ve tapusu henüz alınmamış gayrimenkuller de paylaşıma dâhil edilir. Anlaşmalı boşanmada düzenlenen bu protokolün mahkeme duruşmasında yapılacak irade açıklamasıyla da taraflarca kabul edilmesi gereklidir. Duruşmada kabul edilmediği takdirde dava çekişmeli boşanma davasına döner.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Ne Zaman Açılır ?

Boşanmada mal paylaşımı davasınınaçılmasında zaman aşımı süresi söz konusudur. Buna göre boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde dava açılmalıdır. Yargıtay HGK – 2013/520 kanununun belirlediği hükme göre 10 yıllık sürenin geçmesi halinde, mal paylaşımı talebinde bulunmak mümkün değildir. Boşanma davasının henüz sonuçlanmadığı durumda ayrı bir davayla mal paylaşımı davası açmak zaman aşımı sorununun yaşanmasını önlemektedir.   Alanında uzman olan avukatlarla iş birliği yapmak istiyorsanız Boşanma Avukatı Konya bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur ?

Boşanmada mal paylaşımı evlilik birliği içindeyken edinilmiş malların yarı yarıya paylaşımı kuralına göre yapılsa da bu kuralın paylaşım oranlarını etkileyen bazı uygulama durumları da mevcuttur. Mal paylaşımı davasında taraflar katılma alacağı, katkı payı alacağı, değer artış payı alacağı şeklinde üç talepte bulunabilmektedir.

Mal paylaşımında mal rejiminin başında eşlerden birine ait olan ya da eşin miras yoluyla veya karşılıksız kazanma ile elde ettiği mal gelirleri, eşlerin üçüncü kişilerden alacakları manevi tazminat alacakları, kişisel mallar yerine geçen paralar yani kişisel mallar taraflar tarafından geri alınır. Kişisel mallardan sonra evlilik içerisinde alınan edinilmiş mallar yarı yarıya paylaşılır. Edinilmiş mallar ise kanunda şu şekilde ifade edilmektedir; kişisel mallardan edinilen gelirler (malın kendisi değil, geliri),  SGK veya bazı yardım kuruluşlarının yaptığı yardım ve ödenekler, çalışma gücü kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, edinilmiş mallar yerine geçen değerler ve tarafların çalışması karşılığı olan edimler. Burada önemli olan taraflardan biri bir malı kişisel mal olduğunu iddia ederse bunu ispatlamak zorundadır. Bunu ispat edemezse evlilik içinde edinilmiş mal olarak kabul edilmektedir.

İlginizi çekebilir: Yoksulluk Nafakası

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı