Boşanma Davasında Tanık Listesi Ne Zaman Verilir

Evlilik müessesesi kadın ve erkeğin bir araya gelerek oluşturduğu sosyal bir müessesedir. İnsan fıtratı aile oluşturmak üzere şekillenmiştir. Aile mefhumu toplumun sağlıklı işleyişinde önemli bir yere sahiptir. Ahlaki ve sosyal nizamın teşekkülünde aile kavramının oldukça büyük bir yeri vardır. Aile kurma iradesini kişilerin kendisine veren devlet, yıkılması icab edeceği zaman da bu iradeyi kabul etmez. Ayrılmak isteyen bireylerin başvurmak zorunda oldukları mahkemeler devletin kurumlarıdır. Boşanmak isteyen eşler devlete müracaat etmek zorundadır. Bazen eşler çeşitli sebeplerle boşanma davaları açarlar. Bunda etkili olan sebepler arasında şiddetli geçimsizlik, aile birliğini temelden bozan etkiler ya da aldatma gibi sebepler söz konusu olabilmektedir. Boşanma davasına taraf olacak bireylerin merak edecekleri konulardan biri de Boşanma Davasında Tanık Listesi Ne Zaman Verilir  sorusu olacaktır.

Boşanma davaları Aile Mahkemesi’ne açılan davalardır. Kişiler bu davalarda iki yöntemi tercih edebilirler. Bu yöntemlerden biri anlaşma yoluna gitmektir. Bu davalar anlaşmalı boşanma davaları olarak adlandırılırlar ve oldukça kısa sürelerde çözümlenme ihtimalleri de yüksektir. Taraflar mal bölüşümü, velayet ya da nafaka gibi konularda müşterek karar vereceğinden sorunsuz işleyen bir sürece dahil olurlar ve kısa sürede boşanabilirler. Çekişmeli boşanma davalarında ise çeşitli taleplerin varlığı söz konusu olabilir. Bu davalar uzun sürebilen ve çeşitli aşamalardan sonra sonuçlanan davalardır. Dava süresince aile birliğinin devam ettiği esasından hareket edilir ve bu durumda da hâkim mağdur olan tarafa nafaka bağlamayı uygun bulabilir. Bu davalarda varsa çocukların durumu da mahkemeyi ilgilendiren konular arasında yer alır. Talepleri olan taraflardan delil sunması istenebilir. Bu davalarda tanıklara da ihtiyaç duyulabilir. 

Boşanma davası aile birliğinin sona erdirilmesi talebiyle açılan bir davadır. Boşanma sosyal yönünün yanı sıra hukuki manada da değerlendirilen bir konudur. Hukuk kanunlarına göre evlilik müessesesi oluşturulurken yaşam boyu sürmesi planlanabilir ama bu gerçekleşmesi beklenemeyecek bir durum olmasının yanında keyfiyetten de bitirilmesi mümkün değildir. Aile birliğinin bozulduğu mahkemelerce tespit edilir ve hâkim kararıyla aile müessesesi sonlandırılabilir. Boşanma davalarında geçerli olan bazı ilkeler vardır. Bu ilkeler boşanmaya yol açan nedenlerin geçerliliğinin tespitinde kullanılır. Boşanma Davasında Tanık Listesi Ne Zaman Verilir sorusunu anlamak için davanın bu aşamasından önce boşanmanın dayandığı ilkeleri anlamak gerekecektir.

Boşanmanın Dayanağı Olan İlkeler Nelerdir?

Boşanma davaları bazı ilkeleri dayanak olarak kullanır.

  • Kusur ilkesi
  • İrade ilkesi
  • Temelden sarsılma ilkesi
  • Elverişsizlik ilkesi
  • Eylemli ayrılık ilkesi

Şahit veya tanık olarak adlandırılan kişiler davalarda bilgilerine başvurulan ve verdikleri beyanlarla mahkemeye katkı sunan üçüncü şahıslardır. Adaletin tecellisinde tanıklara ihtiyaç duyulması oldukça sık rastlanılan bir durumdur. Tanıklar mahkemeye sunulan önemli deliller arasındadır. Eşler arasında vuku bulan anlaşmazlıklar mahkemeye taşındığında tanıklar bu tür davaların en önemli delilleri mahiyetinde olacaktır. Boşanma Davasında Tanık Listesi Ne Zaman Verilir sorusu mahkemeye tanık sunmak isteyen taraflar tarafından merak edilen bir konu olacaktır. Alanında uzman olan avukatlarla iş birliği yapmak istiyorsanız Boşanma Avukatları bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma davalarında tanık olarak bulunabilecek kimseler konusunda bir kısıtlama olmaz. Herkes tanık olarak mahkemelerde görev alabilir. Kanunlarda tanıklık kavramı yerine getirilme yükümlülüğü olan bir ödev olarak değerlendirilir.

Boşanma Davasında Tanık Listesi Ne Zaman Verilir?

Tanık listesi mahkemeye sunulduğunda bu yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere geçerlidir. Tanık listeleri dava dosyası hazırlandığında mahkemeye sunulan evraklardır. Tanık listesinde yer alan bilgiler arasında tanığın adı, soyadı, T.C kimlik numarası ve adres bilgileri vardır. Dava dosyası hazırlanırken belirlenen tanık listesine daha sonra bir ilave yapılamaz. Boşanma Davasında Tanık Listesi Ne Zaman Verilir ?Dava dosyası hazırlandığında tanık listesi de içinde olmak zorundadır, daha sonra oluşturulacak bir tanık listesi mahkeme tarafından kabul edilmeyecektir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı