Boşanma Davasında Ses Kaydı

Sosyal yaşamda kişiler arasında gerçekleşen konuşmalarda suç unsuru niteliği taşıyan ifadelerin ispatı oldukça güçtür. Bu nedenle kişiler bu gibi durumlarda izinsiz ses kayıtları tutarak konuşmaları delil olarak kullanmak istemektedirler. Özellikle Boşanma Davasında Ses Kaydı kullanma eğilimi oldukça yaygın gözlemlenmektedir. Ancak temel haklar bakımından kural habersiz kayıtların delil olarak kullanılamayacağı yönündedir. Hatta bu durum suç teşkil etmektedir. Hemen belirmek gerekir ki bu durumun da istisnaları mevcuttur. Bu durumlardan birincisi boşanma davalarında görülür. Bir diğer istisnai hal ise ceza davalarında görülmektedir. Yargıtay içtihatlarına göre boşanma ve ceza davasında karşı taraf bilgisi olmadan alınacak ses kayıtları delil olarak kullanılabilecektir.

Herhangi bir iddiada bulunan taraf usul ve hukuka uygun olarak elde ettiği her türlü delili sunabilmektedir. Bu bakımdan hukuken belli edilen sınırlar içinde edinilen ses ve video kayıtları boşanma davası da dahil olmak üzere tüm davalarda delil olarak sunulabilecektir. Başka bir deyişle hukuka aykırı biçimde elde edilen ses kayıtları delil olarak kullanılamayacaktır. Tabii ki bu durumun istisnası boşanma davalarında görülmektedir. Yargıtay diğer eşin rızası dışında tutulacak ses kayıtlarının bazı hallerde kullanılabileceğini kabul etmektedir. Delil olarak kullanılabilmek için sayılan şartlardan en az birinin mevcut olması aranılmaktadır. Kişinin bir daha ispat şansının bulunmadığı ve yetkili birimlere başvurma şansının olmadığı ani gelişen durumlar bu şartlardan birisidir. Diğer bir şart kaybolma ihtimali bulunan kanıtları muhafaza ederek yetkili makamlara sunulması durumudur.

İlginizi çekebilir: TCK 86

Boşanma Davasında Ses Kaydı Yargıtay Kararları

Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi tarafından 2007/17220 esas numarası, 2008/13614 numaralı kararına dikkatle bakmak gerekmektedir. Bu kararda Boşanma Davasında Ses Kaydı kullanılabileceğine ilişkin ifadeler yer almaktadır. Evlilikte, eşlerin her birine ait özel yaşam alanının bulunmadığı belirtilmiştir. Söz konusu alanın aile yaşamı alanı olduğu belirtilerek bu alanla ilgili olarak özel yaşamın değil aile yaşamının gizliliğinin önem taşıdığı ifade edilmiştir. Eşlerin ilgili alana dair özel yaşamları diğer eşi de kendisi kadar ilgilendirmektedir. Evlilikte kanuni yükümlülükler alanı diğer eş için dokunulmaz sayılamayacaktır. Eşin sadakatinden kuşkulanan tarafın ortak konutta izinsiz ses kaydı alması özel hayatın gizliliğini etkilemeyecektir. Yargıtay’ın benimsediği görüşler bu çerçevede şekillenmektedir. Ancak hemen belirtilmelidir ki usulsüz delil elde etme ile usulsüz delil yaratılması farklı konulardır. Örneğin; yönlendirme, kurgulama ve hataya düşürme gibi yollar ile usulsüz olarak delil yaratılamaz. Usulsüz olarak yaratılan bir delil hiçbir surette kabul olunmayacaktır. Bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak Yargıtay tarafından boşanma davalarında sunulan ses kayıtlarının olayın durumuna göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Benimsenmiş kurallar çerçevesinde yer alan hallerde delil olarak kabul edilebilecektir.

Boşanma Davasında Ses Kaydı Delil Olur Mu ?

Eşler aralarındaki evlilik bağını sonlandırmak adına kimi zaman anlaşmalı olarak boşanmaktadır. Ancak çoğu kez ise eşler arasında çekişmeli boşanma davaları görülmektedir. Bu noktada boşanma davalarında mağdur olduğunu iddia eden tarafın sunmuş olduğu deliller büyük önem taşımaktadır. Peki Boşanma Davasında Ses Kaydı delil olabilecek midir?Hukuken bir delil hukuka aykırı yollar sonucunda elde ediliyorsa delil olarak kullanılamayacaktır. Fakat bu durumun istisnai halleri de söz konusu olmaktadır. Örneğin hukuka uygunluk nedenlerinden bahsedilebilmesi halinde delil niteliği kazanabilecektir. Özellikle boşanma davalarında elde edilen ses kayıtlarının delil niteliğinde kullanılıp kullanılamayacağı çokça tartışılmaktadır. Eşlerin özel hayatları birbirlerini de yakından ilgilendirmektedir. Bu bağlamda evlilik müessesesi içerisinde yükümlülüklerle ilgili konular özel yaşamdan ziyade aile yaşamına ait olacaktır. Sonuç olarak da eşler aile yaşamını ilgilendiren konularda özel hayatın gizliliği savı ileri sürülemeyecektir. Bu şekilde elde edilebilen ses kayıtları da boşanma davalar için delil olarak kullanılabilecektir.

https://kucukokka.av.tr/konya-bosanma-avukati/

Yorum yapın

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button
ankara en iyi ingilizce kursu Avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Ceyhun guvel Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Avukat Merve kolman Prodor Mustafa Kök Kayakocvib