Boşanma Davasında Hâkim Şahitlere Ne Sorar

Boşanma davaları aile birliği bozulduğunda tarafların ayrılma talebiyle mahkemeye başvurmasıyla açılan davalardır. Bu davalar anlaşmalı ya da çekişmeli davalar olarak iki kategoride değerlendirilir. Anlaşmalı davalarda taraflar yazılı olarak beyan ettiklerini hâkim karşısında sözlü olarak da beyan ettiklerinde kısa sürede boşanabilmektedir. Çekişmeli davalarda ise bazı durumlarda tanıkların dinlenmesine ihtiyaç duyulur. Tanık olarak dinlenecek kişi ya da kişiler mahkeme dosyasında belirtilmek zorundadırlar. Çekişmeli davalar yapıları gereği hemen sonuçlanmamakta ve delillere ihtiyaç duyulabilmektedir. Boşanma Davasında Hâkim Şahitlere Ne Sorar sorusu sıklıkla öğrenilmek istenen bir konudur.

Boşanma davasını açan taraf genellikle az kusurlu ya da kusursuz olan kişidir. Boşanma talebini ilettiğinde gerekçelerini de sunmak zorundadır. Aile olmaya karar veren bireyler bu kararlarını alırken resmi bir merciye danışmak zorunda değildir. Kendi özgür iradeleri bu kararı almalarında yeterlidir. Aile birliği oluştuktan sonra bazı sebepler çiftlerin anlaşmalarına engel teşkil edebilir. Geçimsizlik, aile birliğinin temelini sarsacak davranışlar bazen çiftlerin ayrılmaları ile sonuçlanabilir. Kişiler ayrılmaya karar verdiklerinde bunu gerçekleştirmenin yolu mahkemelere müracaat etmektir. Zira özgür iradesiyle aile olan kişiler bu birliği ortadan kaldırmak istediklerinde devlet bu kararı mahkemeler yoluyla onaylamak ister. Bunda aile birliğinin toplum yapısını ilgilendiren bir yönünün olması etkilidir. 

Dava açan taraf gerekçelerini beyan ederken tanıkların ifadelerine de yer verilmesini talep edebilir. Tanıklar bu tür davalarda delil olarak değerlendirilir. Eşler arasında yaşanabilecek problemler resmi evraklarla ispatlanamazlar. Bu durumda gerekli olan bilgi tanıklar aracılığı ile elde edilebilir. Herkes bu davalarda tanık olarak dinlenebilir. Kanunlar bazı durumlarda istisna olarak tanıklara bu görevi yapmaktan çekilme hakkını tanıyabilir. Boşanma Davasında Hâkim Şahitlere Ne Sorar sorusu yanıkların da merak edeceği konulardan biridir.

Tanık Olmaktan Çekilme Hakkını Kullanabilecek Kişiler

  • Davaya konu olan taraflardan birinin alt veya üst soyu
  • Aralarında evlatlık bağı olan kişiler
  • Taraflardan biri ile nişanlılık bağı olan kimseler
  • 3. Derce kan bağı olanlar

Dosyada tanık olarak beyan edilen bu kişiler istemedikleri takdirde bu haklarından çekilebilirler. Bu kişiler haricinde dosyaya tanık olarak kaydedilen bireyler görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Kişi tanık olarak gösterildikten sonra duruşmaya katılmadığı takdirde zorla getirilme kararı çıkarılması mümkündür. Mahkeme günü ve saatinde orada bulunmakla yükümlü olan tanıklar mahkeme görevlisi tarafından duruşma salonuna alınır. Tanıklara ait kimlik bilgilerinin kontrol işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından hâkim kendilerine konuyla alakalı sorular yöneltecektir. Boşanma Davasında Hâkim Şahitlere Ne Sorar sorusunun cevabı tanık olarak beyan edilen kişiler tarafından öğrenilmek istenecektir.

Dava esnasında tanıklar duruşma salonuna bir bir alınırlar. Dava esnasında tanıklara soru sorma hakkı taraflara verilen bir hak değildir. Soru sorma eylemini gerçekleştirecek olan kişi hâkim olacaktır. Tanıklar mahkeme tarafından dinlenmelerinin ardından duruşma zaptında yer alan kendileri için ayrılmış bölümlere imza atmaları istenecektir. Sözlü olarak ifade ettikleri beyanları bu şekilde yazılı olarak da kayıt altına alınmış olacaktır. Boşanma Davasında Hâkim Şahitlere Ne Sorar Tanık olarak dinlenecek kişiler ya da taraflar bu soruyu sıklıkla sormaktadır.

Boşanma Davasında Hâkim Şahitlere Ne Sorar

Soruların maksadı kusurlu olan tarafı tespit ederek doğru hüküm vermektir. Sorulacak soruların içeriğini belirleyen ise davanın türü ile ilgili konular olacaktır.

  • Hâkimin soracağı sorular arasında davaya taraf olan çiftlerin evliliklerine yönelik sorular yer alacaktır
  • Ne zaman evlendikleri sorular arasında yer alabilir
  • Aile içinde tanıkların şahit olduğu durumlar da sorulacak sorular arasında yer alabilecektir
  • Tarafların yaşadığı sorunların ne şekilde başladığı ya da başlangıç zamanı gibi soru türleri şahitlerin karşılaşabilecekleri cinstendir.
  • Evli çiftlerin birbiriyle olan ilişkilerinin mahiyeti de sorulabilecek sorular arasında yer alabilir

Alanında uzman olan avukatlarla iş birliği yapmak istiyorsanız Boşanma Avukatı bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı