Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Boşanma davası ne kadar sürer? Sorusunun cevabı açılan davanın türüne göre değişiklik gösterecektir. Temelde boşanma davasını iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar:

  • Anlaşmalı Boşanma Davası
  • Çekişmeli Boşanma Davası

Olarak tanımlanabilir. Anlaşmalı boşanma davası adından da anlaşılacağı üzere çiftlerin boşanma öncesinde bir boşanma protokolü ile boşanma sonrasında doğacak tüm sorunlar hakkında tam olarak mutabakata vardıkları yöntemdir. Velayet, mal paylaşımı, tazminat, nafaka vb. konuların hepsi bu anlaşma ile karara bağlanır.

Çekişmeli boşanma davası ise Türk Medeni Kanunu ilgili maddesinde yer alan boşanmaya neden lan sebeplerden birinin veya birkaçının meydana gelmesinin ardından açılan ve boşanma sonrasında ait çeşitli konularda anlaşma sağlanmaması durumunda daha uzun sürelerde gerçekleştirilen davalardır. Boşanma davası süreleri ise bu dava türlerine göre değişecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Anlaşmalı boşanma davası çoğu zaman tek celsede sonuçlanan davalardır. Bu davaların diğer boşanma davalarından farkı ise her iki tarafında da boşanma sonrasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkları üzerinde önceden yapılan bir protokol sayesinde uzlaşmaya varmış olmalarıdır. Ancak bu davalara tarafların bizzat katılması ve mahkeme huzurunda boşanma sözleşmesindeki imzaların hür iradeleri ile atıldığının beyan edilmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların anlaşmalarının yanı sıra en az 1 yıl evli kalmış olmaları da gerekir. Tüm konularda tam bir anlaşmaya varılmaması veya eşlerden birinin bu anlaşmadaki şartları kabul etmemesi durumunda dava çekişmeli olarak görülecektir. Alanında uzman olan avukatlarla iş birliği yapmak istiyorsanız Konya Boşanma Avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Tek Taraflı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Tek taraflı boşanma davası ücreti ve davanın sonuçlanma süreleri yine davanın niteliğine göre değişiklik gösterir. Tek taraflı olarak boşanma davasının açılması için temel şart evlilik birliğinin yok olmasına neden olan ve TMK kapsamında boşanmaya neden olan şartlardan en az birinin ortaya çıkmasıdır. Ortaya çıkan bu durumlara ilişkin dava açma hakkı ise kusursuz olan kişilere aittir. Öte yandan söz konusu boşanmaya sebep fiilin gerçekleştirildiğinin öğrenilmesinin ardından belirli süreler içinde davanın açılması gerekir.

Tek taraflı davalarda karşı tarafın yaklaşımına göre dava süreleri değişiklik gösterecektir. Boşanmak için delillerin sunulması, çekişme konuları üzerinde kısa sürede uzlaşma sağlanması ve kararın verilmesi boşanma davası süreleri üzerinde etkili olan en temel unsurlar arasında yer alacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davalarına göre çok daha uzun bir dava sürecini beraberinde getirmektedir. Evlilik sonrasında varsa çocukların velayetinin kimde kalacağının çocukların üstün yararına göre belirlenmesi, nafaka ödemeleri, tazminat, kusurlu tarafın belirlenmesi gibi birçok detaylı konunun incelenmesi gerekebilir.

Çekişmeli boşanma davaları karşılıklı olarak çiftlerin boşanma sonrasında hangi hakları alacakları ve mal paylaşımından velayete kadar birçok meselenin tartışıldığı bir süreç olmasına bağlı olarak 8 – 12 aylık bir süreyi kapsayabilir.

Kadın Boşanma Davası Açarsa Ne Kadar Sürer?

Evi terk eden kadın boşanma davası açarsa bu davalarda terk nedeninin kanunlara göre haklı nedene dayanması son derece önemlidir. Kısa sürede sonuç almak için kadın veya erkek tarafından açılacak boşanma davalarının bir farkı bulunmaz. Evlilik sona ermesine neden olacak unsurların kanunda belirlenen şekliyle ortaya çıkmasının ardından kadını ya da erkek tarafından tek taraflı olarak, kusurlu tarafa dava açılabilir.

Boşanma davalarında süreler oldukça değişkendir. 1 haftadan 1,5 yıla kadar bu davaların türüne göre sürdükleri görülmektedir. Boşanma davası süreleri söz konusu etkenlere göre değişecektir. Ayrıca kadınların boşandıktan sonra evlenmeleri ise boşanma kararının kesinleşmesinin ardından 300 gün olarak belirlenmiştir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı