Bölge İdare Mahkemesi Kararı Kaç Günde Verir ?

Vergi ve idare mahkemeleri kararlarına yönelik yapılan istinaf başvurularını inceleyerek uyuşmazlık hakkında karar veren asıl derece mahkemelerine bölge idare mahkemesi denilmektedir.  İdari yargı alanında genel görevli bir üst derece mahkemesidir. Hukuki uygulamada bölge idare mahkemesine istinaf mahkemesi de denilmektedir. Bölge idare mahkemelerinin kanunlar ile belirlenmiş özel görevleri ve istinaf incelemesi yapmaktır. Buna göre; bölge idare mahkemelerinin görevleri şunlardır: istinaf başvurularını belirleyip, onları karara bağlamak, yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak, diğer kanunlar ile bölge idare mahkemesine verilen görevleri yapmaktır. Peki bölge idare mahkemesi kararı kaç günde verir ? yazımızda bu sorunun cevabı da detaylıca verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararları Kaç Günde Sonuçlanır ?

Dava takip sürecinde en çok merak edilen soru hiç kuşkusuz bölge idare mahkemesi kararı kaç günde verir ? sorusudur. Bölge İdare Mahkemesinin konusunu oluşturan davaların görülme süresi ortalama 86 gün olmaktadır. Bu rakam geçen yıllar temel alınarak söylenebilmektedir. 2016 yılında kurulan ve her yıl iş yoğunluğu ve iş yükü artan bölge idare mahkemelerinin bu durumu göz önüne alındığında bir davanın ortalama 6 ayda karara bağlanabileceği söylenebilir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararları Temyiz Edilebilir mi ?

Bölge İdare Mahkemesi Kararı Kaç Günde Verir ? sorusundan sonra en çok sorulan sorulardan biri de bu kararların temyiz edilebilirliği ile ilgilidir. Bir anlaşmazlıkta istinaf kanun yolu denendikten sonra,  bölge idare mahkemesince alınan bazı kararlar temyiz edilebilmektedir. Danıştay dava dairelerinin sonuçlanmış kararları ve bölge idare mahkemelerinin birazdan sayacağımız davalar hakkında verdikleri kararlar, diğer kanunlarda aksine hüküm olsa bile, kararın tebliğ edilmesinden otuz gün içerisinde Danıştay’a temyiz başvurusu yapılabilmektedir. Temyiz edilebilecek bölge idare mahkemesi davalar şunlardır:

  • Düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davaları, konusu 100 bin TL’yi geçen tam yargı davaları ve idari işlemler konusunda açılan davalar,
  • Belirli bir meslekten, kamu görevinden ya da öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucu veren işlemlere yönelik açılan iptal davaları,
  • Müşterek kararname ile yapılmış atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri ile üst düzey kamu görevine atama, daire başkanlığına atama ve görevden alma işlemleri konusunda açılan iptal davaları,
  • İmar planlarına ilişkin davalar,
  • Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca ve Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunca verilen itiraz üzerine verilen kararlar ile Boğaziçi Kanununun uygulamasından kaynaklı davalar,
  • Maden, orman, taş ocakları, doğal mineralli sular, jeotermal kaynaklar ile ilgili yasal mevzuatın uygulanmasına dair işlemlere karşı açılan davalar,
  • Bir meslek ya da sanatın icrası, ülke kapsamında uygulanan eğitim veya kamu hizmetini giriş amacıyla yapılan giriş sınavları ile ilgili davalar,
  • Liman, yat limanı, kruvaziyer limanı, iskele, marina, iskele, rıhtım, sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı gibi ilgili mevzuatların uygulanmasından doğan davalar, serbest bölgeler kanununun uygulanmasından doğan davalar, düzenleyici ve denetleyici kurullar açısından görevli oldukları piyasa ve sektörle ilgili olarak alınan kararlara karşı açılan davalardır.

İlginizi çekebilir: Memnu Hakların İadesi

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı