Blog

Aralık 17, 2020
Müşteki

Müşteki

Bir suç hakkında savcılık şikâyete bağlı olarak ya da gerekli görmesi halinde kendiliğinden harekete geçebilir. Savcılık makamı kamu adına hareket eden taraftır. Savcılık makamı aynı zamanda […]
Aralık 16, 2020
Bilirkişi

Bilirkişi

Bilirkişi olarak adlandırılan meslek mensupları çeşitli durumlarda kendilerinin bilgisine ihtiyaç duyulması halinde danışılan kimselerdir. Bu konuda hizmet veren kişilerin mesleki alanları da birbirinden farklı olabilmektedir. Bilirkişilerin hizmetine […]
Aralık 15, 2020
İnfaz Hesaplama

İnfaz Hesaplama

Toplumsal yaşamı düzenlemek için gerekli bazı kurallar vardır. Bu kurallar kanun koyucu tarafından oluşturulur. Kişiler bu kurallara riayet etmekle yükümlüdürler. Kural ihlalleri ya da suç işlendiğinde […]
Aralık 14, 2020
Yatar Hesaplama

Yatar Hesaplama

Kanunlarla belirlenmiş kurallara aykırı hareket eden kişiler suç işlemiş kabul edilirler. Suça yönelik cezalar ise mahkemelerin belirlediği şekilde uygulanmaktadır. Mahkeme kararı ile kesinleşmiş bir cezası olan […]
Aralık 11, 2020
Temyiz Nedir

Temyiz Nedir ?

Hukuki kavramlar arasında yer alan temyiz bir kanun yolu olarak değerlendirilmektedir. Ceza Muhakemesi, temyizi doğal bir kanun yolu olarak tanımlamaktadır. Temyiz kavramı Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından […]
Aralık 10, 2020
Terörle Mücadele Kanunu

Terörle Mücadele Kanunu

1991 yılında yürürlüğe giren 3713 sayılı kanun Terörle Mücadele Kanunu olarak adlandırılmaktadır. Kanun yürürlüğe girdiği günden bu yana birçok düzenlemeye tabi olmuştur. Kanun resmî gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmiştir. […]
Kasım 15, 2020
İsim Soy İsim Değiştirme Davası

İsim Soy İsim Değiştirme Davası

Kişinin iradesi ve isteği doğrultusunda sahip olabileceği haklardan bir de isim ve soy isim değiştirebilme hakkıdır. Bu hakka sahip olmak isteyen bireylerde aranacak bazı koşulların olması […]
Kasım 11, 2020
Adli Sicil Kaydı Sildirme Adli Sicil Nasıl Sildirilir

Adli Sicil Kaydı Sildirme Adli Sicil Nasıl Sildirilir?

Kişilerin mahkeme sonuçlarına yönelik olarak haklarında verilmiş bir karar varsa ya da güvenlik tedbiri gibi bazı durumlarla karşılaşmışlarsa kayıt altına alınan bilgilerine adli sicil kaydı adı […]
Kasım 10, 2020
Yaş Küçültme Davası

Yaş Küçültme Davası

Yaş küçültme davası olarak adlandırılan davalar kişilerin mahkemeye başvuruda bulunarak talep edebilecekleri haklar arasındadır. Bu davalarda aranan bazı koşullar olacaktır. Kişinin davayı açabilmesi için gerekli olan […]
ankara trafik kazası avukatı
özel tasarım bone asgari ücret