Blog

Aralık 30, 2020
Süre Tutum Dilekçesi

Süre Tutum Dilekçesi

Mahkemede tarafların bulunması ve kararın yüze karşı okunmasına tefhim adı verilmektedir. Tefhim gerçekleştiğinde taraflara bazı haklar doğmaktadır. Bu haklardan biri de istinaf başvurusu gerçekleştirebilme hakkıdır. Tefhim […]
Aralık 29, 2020
5275 Sayılı Kanun

5275 Sayılı Kanun

5275 Sayılı Kanun uygulaması ile amaçlanan, ceza ve güvenlik tedbirlerine yönelik olan uygulamalara bir düzenleme getirmektir. Ceza ve güvenlik tedbirleri uygulanacağı zaman herkese eşit muamele yapılması ve […]
Aralık 28, 2020
Mahsup Ne Demek

Mahsup Ne Demek ?

Mahsup, kelime anlamı olarak ele aldığımızda adli ve mali konularda daha sık karşımıza çıkmaktadır. Hesap edilmiş anlamında kullanılması kelimenin bu alanlarda daha yaygın kullanım imkânı bulmasında […]
Aralık 25, 2020
Alkollü Araç Kullanma Cezası

Alkollü Araç Kullanma Cezası

Trafik kazalarının yol açtığı etkiler ülkemizde olduğu kadar Dünya genelinde de can, mal kayıplarının yanı sıra psikolojik boyuttadır. Trafik kazalarına yol açan nedenleri ortadan kaldırmak için […]
Aralık 24, 2020
İstinaf Ne Demek

İstinaf Ne Demek

Anayasa’da belirlendiği şekli ile idare ve yasama, yürütme organlarının uymakla yükümlü olduğu durum mahkeme kararlarıdır. Mahkeme kararlarının değiştirilemez olması sebebiyle yargılama makamlarının verdiği kararların hatalı görülmesine […]
Aralık 23, 2020
TCK 53

TCK 53

Kişiler çeşitli suçlar vasıtası ile mahkemeler nezdinde yargılanabilmekte işledikleri suça istinaden farklı cezalara çarptırılabilmektedirler. Mahkemelerin verdiği cezaların niteliğini belirleyen çeşitli koşullar olmaktadır. Suçun türü, kasti olup […]
Aralık 22, 2020
Hagb

Hagb

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını tanımlamada kullanılan bir kısaltmadır. Ceza muhakemesinde mahkûmiyet kararı verilmesi durumunda mahkemenin hükmün açıklanmasını geri bırakma yetkisi vardır. Hagb olarak adlandırılan bu durum bir amaca […]
Aralık 21, 2020
Adli Sicil Kaydı

Adli Sicil Kaydı

Adli sicil kaydı uygulamasında mahkeme kararı uyarınca alınan kararların kaydedilmesi söz konusudur. Sabıka kaydı olarak da adlandırılan bu tür bir yöntemde kişinin işlemiş olduğu suçun kayıt […]
Aralık 18, 2020
Denetimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik

Bu uygulamada suçu işleyen kimsenin yakalanması ya da teslim olması ile süreç başlamakta ve yargılamanın yapılmasının ardından verilen hükmün infazına kadar geçen sürede uygulanan ceza adaleti […]
ankara trafik kazası avukatı
özel tasarım bone asgari ücret