Blog

Ocak 28, 2021
TCK 103

TCK 103

TCK 103 cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar olarak ele alınan kanun maddesidir. Bu kanunda mağdur olarak tanımlanan kişi çocuktur. TCK çocuk kavramını açıklarken 18 yaşını doldurmamış bireyleri […]
Ocak 27, 2021
Hakaret Suçu

Hakaret Suçu

İfade özgürlüğü adı verilen kavram kişilerin düşüncelerini diledikleri yollarla istedikleri biçimde ifade etmelerini kapsamaktadır. Hakaret Suçu işlendiğinde başkalarının haklarına ve saygınlıklarına saldırı niteliği taşıyan eylemler ortaya çıkmaktadır. Demokrasinin […]
Ocak 26, 2021
TCK 125

TCK 125

Kişinin manevi varlığı değerlidir ve hukuki açıdan da bu değer koruma altına alınmıştır. Her birey fikrini beyan etme hakkına sahiptir. Fikrin beyanı sırasında çeşitli araçlardan yararlanılmakta […]
Ocak 25, 2021
İstinaf Dilekçesi

İstinaf Dilekçesi

İstinaf Dilekçesi ilk derece mahkemelerine verilen ve bu mahkemelerin verdiği kararların yanlış olduğunun düşünülmesi durumunda oluşturulan bir dilekçedir. Mahkeme tarafından verilen kararlar yasama, yürütme ve yargı organlarının […]
Ocak 22, 2021
5395 Sayılı Kanun

5395 Sayılı Kanun

5395 Sayılı Kanun çocukların haklarının güvenceye alınması amacı ile oluşturulmuştur. Suç işleme durumları ortaya çıkması durumunda çocuklar bu kanun vasıtası ile korunmakta, hakları güvence altına alınmaktadır. Kanun […]
Ocak 21, 2021
CMK 231

CMK 231

CMK 231 hükmün açıklanmasının geri bırakılması Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan bir uygulamadır. Bu uygulamanın yapılması için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bu karar alındığında sanığa bir şans […]
Ocak 20, 2021
Taksir

Taksir

Suç kanunda belirlenen şekliyle tipiklik özelliği ve hukuka aykırı oluşu ile tanımlanmaktadır. Taksir kavramı bir şeyin eksik yapılması söz konusu olduğunda kullanılmaktadır. Bir şeyi yapabilecekken çekinme, yapamama taksir olarak […]
Ocak 19, 2021
Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek ?

Mahkeme açılacağı zaman ilk duruşma yapılmadan davaya bakacak hâkim bir tutanak hazırlar. Bu tutanakta yer alan bilgiler duruşma başlayana dek yapılması gereken işleri kapsamaktadır. Hâkim dosyayı […]
Ocak 18, 2021
Zimmet Suçu

Zimmet Suçu

Devlete ait olan mali yararın korunmasının temini için zimmet suçları kanunlarda tanımlanmaktadır. Kamu görevi yapan kişilerin zimmet suçlarını işlemesi durumunda toplumda güvensizlik duygusu oluşmakta ve devletin […]
ankara trafik kazası avukatı
özel tasarım bone asgari ücret