Blog

Şubat 11, 2021
Haksız Tahrik

Haksız Tahrik

Haksız Tahrik olarak tanımlanan davranış mağdurun haksız bir fiilinin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Mağdur haksız bir davranış neticesinde suçun failini öfkelendirmekte ve fail bu şiddetli üzüntünün tesiri altındayken […]
Şubat 10, 2021
Tenkis Davası

Tenkis Davası

Tenkis Davası mirasçıların saklı paylarını elde edebilmek için açtıkları dava türlerinden biridir. Miras bırakan, mirasçılarına ait saklı payların dışında kalmak koşulu ile bırakacağı mallar üzerinde istediği gibi […]
Şubat 9, 2021
İdari Para Cezası

İdari Para Cezası

İdari Para Cezası olarak adlandırılan durumlar kanunlar tarafından izin verilen ve yasak olmayan konularda idare tarafından uygulanan hukuka aykırı olmayan cezalardır. İdari yaptırımlara günümüzde sık olarak başvurulmaktadır. […]
Şubat 8, 2021
Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu toplumsal yaşamda sık karşılaşılan suç tipleri arasında yer almaktadır. Bu suç kişilere karşı işlenen suçlardandır. Suçun maddi unsurları arasında taşınır ya da taşınmaz […]
Şubat 5, 2021
İftira Suçu

İftira Suçu

Kişiye iftira atmak, işlemediği bir suç sebebiyle onu itham etmek şeklinde ifade edilen bir kavramdır. Ceza hukuku açısından ise İftira Suçu işlendiğinde bir kimsenin yapmadığını bildiği halde başka […]
Şubat 4, 2021
Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakası aile birliği sonlanmasına rağmen eşler arasında süren bakım ve yardım yükümlülüğünü ifade etmektedir. Aile toplumun en küçük parçasıdır ve toplum düzeninin sağlanmasında onun düzenlenmesi oldukça […]
Şubat 3, 2021
Kamulaştırma

Kamulaştırma

Kamulaştırma idarenin çeşitli nedenlere bağlı olarak taşınır ya da taşınmaz mallar üzerinde gereksinimlerini gidermek amacıyla kendi mülkiyetine geçirmek sureti ile uyguladığı bir işlemdir. Nüfus artışı gibi çeşitli […]
Şubat 2, 2021
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi karma sözleşme olarak adlandırılan sözleşme türleri arasındadır. Bu sözleşmelerin resmi olarak yapılmaları kat maliklerinin kanuni haklarının güvenceye alınması açısından önem arz etmektedir. Satış […]
Şubat 1, 2021
Memnu Hakların İadesi

Memnu Hakların İadesi

TCK’ya göre kişi bir suç işlediğinde çeşitli biçimlerde ceza alır. Bu cezaları belirleyen ise suçun unsurları, işleniş biçimi, mahiyeti gibi birçok etmendir. Bireyin işlediği suça karşılık […]
ankara trafik kazası avukatı
özel tasarım bone asgari ücret