Hukuki Makaleler

ADLİ KONTROL

Bir suç fiili sebebiyle yürütülen bir soruşturmada, tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüpheli ya da sanık kişiyi tutuklamak ve özgürlüğünden yoksun bırakmak yerine, şüpheli ya da sanığı gözleme ve denetleme imkânı sunan yasada belirtilen tedbirlere tabi … Tümünü Oku

TCK 58

Türk Ceza Kanunu’nun 58. Maddesi kapsamında suçta tekerrür durumu işlenmiş, herhangi bir suçtan hükümlü bir kişinin ikinci kez suç işlemesi üzerine, ilk defa suç işleyen bir kimseye göre daha ağır bir cezaya hükmolunacağını içeren bir … Tümünü Oku

HMK 353

Hukuk Muhakemesi Kanunu’nun 353. Maddesi duruşma yapılmadan verilecek kararları açıklamaktadır. HMK 353 maddesinin birinci fıkrasının a bendinde bazı önemli ve usul eksikliklerinin olması durumunda bölge adliye mahkemesinin dosyayı duruşma gerçekleştirmeden tekrar görülmesi üzere birinci derece mahkemesine gönderme … Tümünü Oku

HMK 145

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 145. Maddesi sonradan delil gösterilmesi hususunu açıklamaktadır. Normalde deliler kanunda belirtilen süre içerisinde gösterilmelidir. Fakat bir delinin sonradan verilmesi yargılamayı geciktirme amacı taşımıyor ise ya da delinin süresinde verilmemesinde ilgili tarafın kusurundan … Tümünü Oku

TCK 29

Türk Ceza Kanunu’nun 29. Maddesi kapsamında hâksiz tahrik konusu tanımlanmıştır. Bu doğrultu da hâksiz tahrik ne demektir? Sorusu yanıtlanmalıdır. Haksız tahrik, haksız bir biçimde gerçekleştirilen bir eylemin kişinin kendisinde meydana getirdiği hiddet ve şiddetli bir … Tümünü Oku

TCK 221

Türk Ceza Kanunu’nun 221. (TCK 221) Maddesinde etkin pişmanlık başlığı altında bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme suç ya da suç örgütü kurma, yönetme, kurma, örgütün üyesi olma, üyesi olmamasına rağmen örgüte yardım etme suç fiillerini … Tümünü Oku

TCK 245

Banka ya da kredi kartının hukuka aykırı bir şekilde kötüye kullanılması suçunu ifade eden TCK 245 maddesi bilişim alanında suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Bu suç fiili hukuka uygun olmayan şekilde bir başkası adına kart basılması, üretilmesi, satılması, … Tümünü Oku

TCK 149

TCK 149 Madde metninde yağma suçuna ait nitelikli haller belirtilmektedir. Yağma suçunun işlenmesi halinde suçlu hakkında on yıl ile on beş yıl arası hapis cezası kararı verilmektedir. Tck 149/1 Türk Ceza Kanunu’nun 149. Maddesinin birinci fıkrasını … Tümünü Oku

Dosya Durumu Karara Çıkmış

Yargılama sürecinde özellikle davanın sonuçlandığı son zamanda belirli hukuk ifadeleri ile karşılaşılabilir. Dosya durumu karara çıkmış ibaresi de oldukça merak edilenler ve araştırılan bir sonuçtur. Dosya durumunun karara çıkması ibaresi ilgili davada son kararın verildiğini gösteren hukuksal … Tümünü Oku

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı