Bilişim Suçları Nereye Şikâyet Edilir ?

Bilişim, geniş kapsamlı konuların yer aldığı bir alandır. Bilişim alanında karşılaşabileceğimiz birden çok tanım ve kavram mevcuttur. Bilişim suçları, bilgisayar teknolojilerini ilgilendiren her konuyu içinde barındırır. Gelişen teknolojiler yeni bir dönemin de başlangıcını temsil etmektedir. Bilgisayarlar yaşamın her alanında kullanılan cihazlar olarak varlık göstermektedirler. Hayatı kolaylaştıran özellikleri onların tercih edilme sebeplerini de çoğaltıcı niteliktedir. Bilişim Suçları Nereye Şikâyet Edilir ?

Bilgisayar kavramını tanımlamak istediğimizde bilgi depolama ve işleme merkezleridir demek yanlış olmayacaktır. Bilgisayarların varlığı bilimsel alanda gelişmelerin çoğalmasına katkıda bulunurken hukuk açısından ele alındığında yeni bir hukuk alanının doğmasına sebep olmuştur. Bilişim Suçları Nereye Şikâyet Edilir ? Bu soruyu yanıtlamadan önce bilişim ne anlama gelir bunu öğrenmekte yarar olacaktır.

Bilişim Ne Anlama Gelir ?

  • Bilişim kavramını açıklamak istediğimizde bilgilerin elektronik ortamlarda bir araya getirilerek işlenmesinden bahsetmek yanlış olmayacaktır. Bilişimin konu alanına giren unsurlar yalnızca bilgisayarlar değildir. Mobil cihazlar, tabletler de bilişimde kullanılan araçlar arasındadır.

Bilişim araçları sadece bilgisayarlar değildir. Yaygın bir biçimde kullanılanlar arasında bilgisayarların oluşu bilişim suçundan bahsedildiğinde ilk akla onların gelmesine yol açmaktadır. Bilişim suçları ceza davalarının konuları arasında yer alır.

Bilişim suçlarının açıklanmasından önce ele alınacak konular arasında bilgisayarların ne şekilde ortaya çıktığı da önem kazanmaktadır. Bilgisayarların ortaya çıkış aşamaları 1950’li yılların başlarına denk gelmektedir. İlk çıktıkları zamanlarda pahalı ve herkesin ulaşamayacağı cihazlar olan bilgisayarlar, teknolojinin hızlı gelişimine ayak uyduran cihazlardan biri oldu. Çok hızlı bir gelişim ivmesi yakalamaları onları da günlük yaşamın vazgeçilmez elemanları haline dönüştürdü. Bu dönüşüm ve gelişim beraberinde sorunları da taşıdı. Zira bilgisayarlar yaşamın her alanına yayılırken bilişim suçu adı verilen bazı suçlara da onlar vasıtasıyla ulaşılıyordu. Bilişim Suçları Nereye Şikâyet Edilir?

Bilişim Suçları Nereye Şikâyet Edilir ?

Bilişim suçları için suç olarak tanımlanan durumlar şu şekilde ifade edilecektir:

  • Bilgisayarlara ait programların ya da verilerin ele geçirilmesi
  • Bilgisayarda kayıtlı bulunana verileri çoğaltmak suretiyle kullanma
  • Bilgisayar sistemini kısmen veya tamamen kasdi olarak tahrip etme
  • Kanuna aykırı olarak verileri kullanıp yarar sağlamak
  • Delillerde tahrifat yapmak

Bilişim suçları ele alınırken onlardan elde edilen maddi menfaatler sebebiyle ekonomik suç olarak değerlendirilirler. Bilişim suçunu işleyen herhangi bir kişi olabilir. Suçun mağduru olarak tanımlanan taraf ise kişi veya kurum olarak kategorize edilebilir. Bilişim suçları ceza hukukunun alanında değerlendirilen suçları ihtiva eder. Bilgi teknolojileri konusunda yaşanan gelişmeler iletişim kurma becerilerinde yenilikler geliştirmeye olanak sağlamaktadır. İnternet aracılığı ile mobil cihazlarda kolayca ulaştığımız sosyal ağlar da bilişim suçu işlenmesinde aracı platformlar olarak dikkat çekmektedir. Sosyal medya platformlarını kullanarak hakaret içeren suçlara ortak olmak söz konusu olabilmektedir. Hakaret etme de bilişim suçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bilişim Suçları Nereye Şikâyet Edilir ?

Bilişim suçları, kapsamlı ve karışık suçlardan oluşmaktadır. İletişim teknolojilerinin aracı olarak kullanılmasıyla gerçekleştirilen bu suçlar ceza davalarının konusudur. Ceza davalarının topluma ve devlete karşı işlenen suçları kapsayıcı özelliği bilişim suçlarının da bu doğrultuda değerlendirmesiyle alakalıdır. Suç nedir? Sorusuna verilecek en net yanıt toplumda ve şahıslarda huzur bozucu nitelikte durumlara sebep olan ve karşılığında da hukuki yaptırımlarla sonuçlanan kavramlar olduğudur. Bilişim suçları ise bilişim teknolojilerinin konusunda değerlendirilen birçok alanı kapsar. Bu suçlar ceza mahkemeleri vasıtasıyla ele alınırlar. Bilişim Suçları Nereye Şikâyet Edilir sorusuyla karşılaştığımızda vereceğimiz yanıt bir şikâyet dilekçesi oluşturmak kaydıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na ya da Siber Suçlarla Mücadele Eden Şube Müdürlükleri’ne başvuruda bulunmak olacaktır. Başvurunun mail yoluyla yapılması mümkün değildir. Bir şikâyet dilekçesinin varlığı gereklidir. Dilekçedeki hususların detaylandırılması ve dilekçenin içeriğindeki bilgiler önem arz edecek bir durumdur.

“Bilişim Suçları Nereye Şikâyet Edilir ?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı