Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kıdem Tazminatı

Çalışma hayatında sözleşmeli olarak çalışan işçilerin, çalışma haklarına ilişkin güvence İş Kanunu ve de ilgili mevzuat hükümleri ile koruma altındadır. İş Kanunu, genel çerçeve itibari ile tazminat türleri, Yargıtay kararları ile genel düzenlemeler içermektedir. İşçilerin çalışma koşullarına ve sözleşmelerine bağlı olarak temel güvenceler İş Kanunu ile sağlansa da belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı hakkında net ve mutlak hükümler bulunmamaktadır. Bu durumda başvurulacak ilk kaynak ise konuya ilişkin Yargıtay içtihatları ele alınabilmektedir.

İş Kanunu, temel olarak işçi lehine bir faaliyet tanımı ve hak güvencesi şeklinde işçi lehine yorum ilkesi olarak tanımlanmaktadır. Tanım olarak belirli süreli çalışan kişilerin ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama durumu, İş Kanunu genel hükümleri arasında yer almadığından Yargıtay kararları ve emsalleri ele alınarak mahkemeye başvuran işçilerin lehine olacak şekilde içtihat uygulamaları ele alınarak yorumlanır ve belirli süreli olarak çalışan kişilerin tazminat konusundaki taleplerine ilişkin bir sonuç istemi ile gerekli yasal işlemler yürütülmektedir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kıdem Tazminatı Yargıtay Kararları

Ülkemizde de dünyada olduğu gibi özel sektör düzeninde devam eden ve her geçen gün büyüyen bir iş dünyası vardır. Kamu kurumları da dahil olmak üzere birçok kişi bugün sözleşmeli olarak çalışmakta, dolayısı ile özlük hakları ve çalışma hakları bakımından kısıtlılık ya da kapsam farklılığı olabilmektedir.

Ancak iş gücü piyasasında işçilerin, bazı kurumlar özelinde süreli şekilde sözleşmeli olarak çalışma durumları da söz konusu olabilmektedir. Özel sektör ya da kamu sektörü fark etmeksizin, sözleşmeli olarak çalışan kişiler, işçi olarak anılmakta ve bu durumda yaşanabilecek uyuşmazlıklar ve çalışan haklarının güvencesi İş Kanunu tarafından korunmaktadır.

Ancak belirli süreli olarak sözleşme temelinde çalışan kişiler için İş Kanunu uyarınca hüküm bulunmadığından bu konuda başvurulabilecek en önemli kaynak Yargıtay kararları olarak ele alınmaktadır. Belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı Yargıtay kararları işçilerin, süreli ya da süresiz sözleşmeli olduğuna bakmaksızın, işçiler lehine karar vermekte, hakların güvence altına alınmasını tesis etmektedir.

Belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı konusunda Yargıtay’ın daha verdiği emsal kararlar farklı kapsamlarda olabilmektedir. Ancak sözleşmenin süresi ele alındığında Yargıtay’ın temel olarak odaklandığı husus, çalışan kişilerin sözleşme başlangıç ya da bitiş tarihinden ziyade, işin sonlanış biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eğer işveren sözleşmenin süresinin dolması halinde işin sonlanması durumuna haklı bir gerekçe sunamaz ise Yargıtay kararları uyarınca işten çıkarılan çalışan, kıdem tazminatı alabilmektedir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Bitiminde Kıdem Tazminatı

İşçi haklarının lehinde ele alınan Yargıtay kararları, iş veren ve çalışan arasındaki sözleşmeden öte çalışma şeklinin bitiş durumuna odaklanmaktadır. Buna göre belirli süre sözleşme temelinde çalışan işçi, sözleşme süresi bittiğinde iş veren tarafından gerekli gerekçeler olmadan ve haklı nedenler sunulmadan sözleşmesi yenilenmeme durumunu gündeme getiriyorsa, işçi iş verenden tazminat hakkını alma durumunu yaşayabilmektedir. belirli süreli iş sözleşmesi bitiminde kıdem tazminatı hakkı, bu halde Yargıtay kararı ile güvence altına alınmaktadır.

Belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı işveren kişiler açısından ele alındığında, belirli sözleşmelerin metin boyutu ve detaylı çok hassas düşünülerek ve ince tasarlanarak ele alınmalıdır. Bu durumda süreli sözleşmede kim hangi konumda çalışırsa çalışsın, iş akdinin sonlanması için haklı ve geçerli bir gerekçe öne sürülmelidir. Bu konuda çalışma alanları farklılaşsa da süreli projelerde ve süreli işlerde belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilir ve sözleşme hükümlerinde projenin sonlanması halinde iş akdinin de sonlanabileceğine dair maddeler ve bilgilendirme metinleri yer almalıdır.

Belirli süreli iş sözleşmesi ihbar tazminatı ödenir mi?

İşin bitiş süresi önceden belli olduğu için tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

Belirli süreli iş sözleşmesi bitince işsizlik maaşı alınır mı?

İşten ayrıldıktan 30 gün içerisinde ayrılma belgesi ile işsizlik maaşı için başvuruda bulunulabilir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı