Babalık Davası

Soyabağının tespiti için açılacak davalardan biri olarak Babalık Davası karşımıza çıkmaktadır. Baba ile evlilik dışında doğan çocuk arasındaki soybağının tesisine mahkemece karar verilmesi halidir. Bir çocuk ile baba arasındaki soybağı farklı şekillerde kurulabilmektedir. Baba ve anne evli ise ve çocuk evlilik içinde doğarsa doğal bağ kurulur. Diğer taraftan davaya gerek bulunmaksızın tanıma şeklinde de soybağı kurulabilecektir. Eğer çocuk evlilik dışında doğmuş ise genetik baba kendi rızasıyla her zaman bu çocuğu tanıyabilecektir. Kendi isteği ile tanıma gerçekleşmemesi durumunda babalık davaları gündeme gelebilmektedir. Bu şekilde mahkemece baba ile çocuk arasında soybağı kurulabilmektedir.

İlginizi çekebilir: TCK 204

Babalık Davası Açma Süresi

Söz konusu dava kamu düzenini ilgilendiren davalardan biridir. Bu nedenle mahkeme dava içerisindeki olgu ve olayları re’ sen araştıracaktır. Davanın tarafları mahkemece talep edilen, soybağının tespiti noktasında yardımcı olacak incelemeleri yatırmaya razı olmakla yükümlüdürler. Eğer taraflardan biri razı göstermez ise mahkeme sonucu bu tarafına aleyhine doğabilecektir. Babalık Davası çocuk doğumundan önce açılabileceği gibi çocuk doğduktan sonra da açılabilecektir. Anne açısından bakıldığında davanın bir yıllık süre içerisinde açılması gerekmektedir. bu süre sonrasında anne için dava açma hakkı düşecektir. Çocuk açısından ise süre ergin olmakla birlikte başlar denilse de Yargıtay sürenin kısıtlanamayacağını savunmaktadır.

Babalık Davası Zamanaşımı

İlgili davanın açılması için çocuğun doğumunu beklemek gerekmez. Diğer bir deyişle Babalık Davası çocuğun doğumu öncesi ya da sonrasında açılabilecektir. Anne tarafından bakıldığında, babalık davasının doğumdan itibaren bir yıl içerisinde açılması gerekmektedir. Ancak bazı hallerde bu bir yıllık sürenin işlemeye başladığı tarih değişmektedir. Nitekim çocuk, ana farklı bir erkekle evli iken doğmuşsa doğal olarak evli erkeğe bağlı olacaktır. Bu durumda bir yıllık süre soybağı ilişkisinin son bulduğu tarihten itibaren işleyecektir. Öte yandan kanun koyucu sürenini geçirilmesi haline de değinmiştir. Eğer sürenin geçirilmesi haklı sebeplere dayanıyorsa, sebeplerin ortadan kalkmasını müteakip bir ay içerisinde dava açılmalıdır. Bahsettiğimiz süreler niteliğine göre hak düşürücü sürelerdir. Bu süreler geçirildiği taktirde babalık davası açmak mümkün olmayacaktır. Son olarak çocuk açısından dava açma durumuna ilişkin olarak süre sınırlaması olmayacağı kabul görmektedir.

Babalık Davası Nasıl Açılır ?

Hemen her davada olduğu gibi Babalık Davası açabilmek için de bazı şartlar aranmaktadır. Bu davada ilk şart çocuğu doğurmuş bulunan annenin biliniyor olmasıdır.Nitekim Yargıtay’ da aynı görüşe hakim bulunmaktadır. Babalık davası açılabilmesi için ana belli olmalıdır. Daha sonra ise başka bir erkeğin ilgili çocukla soy bağı kurmamış olması gerekmektedir.  Bir kadının kocası dışında bir erkekten hamile kalması durumu örnek olarak gösterilebilecektir. Eğer bu çocuk evlilik içinde doğarsa evli olunan babaya bağlı olacaktır. Davayı açabilmek için son bir şart daha bulunmaktadır. Bu dava öncesi ihbar şartı yerine getirilmiş olmalıdır. Babalık davasını açacak taraf durumu Cumhuriyet Savcısı ve Hazineye ihbar etmesi gerekmektedir.

Babalık Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır ?

Her davada olduğu üzere bu konu ile ilgili görevli bir mahkeme söz konusudur. Babalık davaları aile mahkemesince görülmektedir. Eğer ki davanın açılacağı bölgede aile mahkemesi bulunmaz ise asliye hukuk mahkemesinde dava açılabilmektedir. Diğer taraftan yetkili mahkemeler ise taraflardan herhangi birinin dava anındaki ya da çocuğun doğumu anındaki yerleşim yerinde bulunan mahkeme olarak belirtilmektedir. Dava sonuçlanma süreleri yargının yoğunluğuna ve bölgeye göre değişebilmektedir. Ancak yargıda hedef sürelere göre Babalık Davası sonuçlanma süresi 11 ay olarak öngörülmektedir. İlgili dava sonuçlandığında çocuğun babası da ortaya konulmaktadır. Dava sonucuna göre soybağı kurulabilecektir. Benzer şekilde dava sonrasında şartların oluşması halinde iştirak nafakası istenebilmektedir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı