Asliye Ceza Mahkemesine İtiraz Nereye Yapılır ?

Ceza yargılamalarının görüldüğü davaların bazıları asliye ceza mahkemelerinde ele alınır. Bu mahkemelerde görülecek ceza davalarında aranan kriter ise 10 yıl veya 10 yıldan az hapis cezasına sebep olan suçlara yönelik olmasıdır. Asliye ceza mahkemeleri Adalet Bakanlığı’nın kurduğu mahkemelerdir. Bir tek hakimle yargılama yapmaları bilinen özelliklerinden biridir. Asliye Ceza Mahkemesine İtiraz Nereye Yapılır ?

Asliye Ceza Mahkemelerinin Baktığı Bazı Davalar

  • Tehdit Etme
  • Vergi Kaçırma
  • Kasden veya Taksirle Adam Yaralama
  • Şantaj Yapma
  • Tefecilik
  • İftira Atma
  • Yalancı Şahitlik

Asliye ceza mahkemelerinde dava sonucuna bazı durumlarda itiraz yapılması mümkün olabilmektedir. Bu kararlar arasında tutuklama gibi kararlar da vardır. İtiraz hakkının süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. Ceza davalarının kamuyu ilgilendiren tarafları vardır. Bu davalarda kamuyu temsil eden taraf savcı olacaktır. Savcı toplum menfaatini gözeten kişi olarak bu davalarda toplumun haklarını savunan taraftır. Savcı aynı zamanda sanık lehine de taleplerde bulunabilir. Savcının görevleri arasında sanığın haklarını da gözetmek yer almaktadır. Savcı tarafsız olmakla mükelleftir. Hem toplum menfaatlerini gözetecek hem de sanık sıfatıyla karşısında bulunan kişilerin hukuk karşısındaki haklarından yararlanmalarına imkân tanıyacaktır. Ceza davaları neticeleri bakımından ele alındıklarında yaptırımları ağır olan davalar olacağından önemli davalar arasında yer alırlar.

Asliye Ceza Mahkemesine İtiraz Nereye Yapılır ?

İtiraz başvurusu yapılacağı zaman dava ile ilgili karar veren mahkemeye müracaat edilmesi gerekecektir. Bunun için itirazı yapacak kişi bir dilekçe hazırlamak zorundadır. Dilekçenin dışında ise tutanağa geçirilerek de itiraz yapılabilir. Zabıt kâtibi bu durumda beyanı kayıt altına olacak kişidir..

Yargılama makamının verdiği kararda ortaya çıkabilecek hataların varlığına yönelik dava açma hakkı sanığa tanınmış kanuni bir haktır. Bu durum aynı zamanda toplumun da teminatı olarak değerlendirilebilecek bir konudur. Olağan bir kanun yolu olarak adlandırılan bu durumda, mahkeme kararı henüz kesinleşmemişken başvuru yapılır. Asliye Ceza Mahkemesine İtiraz Nereye Yapılır sorusuna yanıt aradığımızda hâkimin kararında veya mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunması durumunda başvuru daha yüksek bir makama yapılacaktır cevabına ulaşırız. Bir sanık tutuklu olarak bulunuyorsa bu durumda tutuklu olarak bulunduğu ceza infaz kurumuna bir dilekçe yazarak ya da sözlü beyan yoluyla da itirazda bulunabilir. Bu işlemi tutuklu olarak bulunduğu tutukevi müdürüne de aynı şartlar geçerli olmak koşuluyla yapabilir. Hazırlanan dilekçenin ilgili makamlara ulaştırılması yetkili kişinin görevidir.

İtiraz Etme Sebepleri

İtiraz etme sebepleri çeşitli nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Bazen itiraza konu olan hukuki sebeplerken bazen de yeni deliller bunu gerçekleştirmede kullanılabilmektedir. Ceza yargılama makamının bazen karar verirken 3. Şahısların menfaatlerini ihlal ettiği düşünüldüğünde 3. Şahısların da itiraz hakkı vardır. İtiraz davayı gören mahkemeye yapılır şeklinde verilen bir cevap Asliye Ceza Mahkemesine İtiraz Nereye Yapılır sorusunun en net yanıtı olacaktır. Mahkeme kararının ardından 7 gün içerisinde başvurulması gerekir ve başvuru yolu dilekçe ya da tutanağa geçirilmedir.

Bazen yargı makamı da karar verirken hukuka aykırı veya hatalı karar verebilir. Bu kararların incelenmeye açık olmasındaki amaç hukuk kurallarının doğru uygulanmasında etkilidir. Ceza davalarının sonuçları bakımından değerlendirildiğinde ağır yaptırımlar içermesi sebebiyle hassas davalar olmaları doğaldır. Bu sebeple bu davalarda kişiler hak kaybı yaşamak istemezler. Kanunların doğru uygulanabilmesi adına sanığa da itiraz hakkının tanınmış olması sebebiyle dava sonuçlarına zaman zaman itirazlar gerçekleşebilmektedir Asliye Ceza Mahkemesine İtiraz Nereye Yapılır sorusu zaman zaman bu tür davalarla karşılaşan kişiler tarafından sorulan sorulardan yalnızca biridir. Bu tür itirazların yapıldığı yerler davanın görüldüğü mahkemelerdir. Unutulmaması gereken konulardan biri de davadan sonra 7 gün içinde itiraz etme hakkının olduğudur.

İlginizi çekebilir: MEB Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer?

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı