ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HANGİ DAVALARA BAKAR ?

Asliye Ceza Mahkemesi, ceza yargılaması isteminin temel mahkemelerindendir. Diğer ceza mahkemelerinin görevli olmadığı tüm davalara ve işlere asliye ceza mahkemesi bakmaktadır. Bir suç fiili sebebi ile savcılık soruşturması evresinde mahkeme tarafından verilmesi gereken kararlar sulh ceza hâkimliği tarafından verilmektedir. Hangi mahkemelerin hangi davalara bakacağına ilişkin kanun düzemelerine görev kuralları denilmektedir. Görevli mahkemenin belirlenmesinde temel bazı kriterler mevcuttur. 10 yıl ya da daha az hapis cezası gerektiren davalara asliye ceza mahkemesi bakmakla sorumludur. Hukuki uygulamada, asliye ceza mahkemesi hangi davalara bakar ? sorusu oldukça fazla araştırılan ve merak edilen bir konudur. Bu sorunun yanıtını vermeden önce asliye ceza mahkemelerinin nasıl kurulduğu ve yapısını incelemek doğru olacaktır.

Mahkemelerin görevleri belirlenirken ağırlaştırıcı ya da hafifletici nedenlere bakılmadan, yasada yer alan suç fiilinin cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulmaktadır. Ülkemizde mahkemeler ihtiyaç ve yerel koşullara göre belirlenmektedir. Hukuki kural gereği asliye ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenmiş ilçelerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu kanaati alınarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulmaktadır.

Asliye ceza mahkemeleri tek hâkimle yargılama yapan mahkemelerdir. Ceza dava sayıları ve iş durumu göz önüne alınarak her adliye çevresinde numaralandırılarak birden fazla asliye ceza mahkemesi kurulabilmektedir. Ülkemizde şehirlerimizde ve hatta ilçelerimizde dahi birden fazla asliye ceza mahkemesi bulunmaktadır. Asliye Ceza Mahkemeleri duruşmalarında Cumhuriyet savcısı bulunmamasına yönelik özel bir kanun düzenlemesi mevcuttur. Bu mahkemeleri yapısı ve işleyişi hakkındaki bilgilendirmeden sonra asliye ceza mahkemesi hangi davalara bakar ? sorusunu yanıtlayabiliriz.

1-2-3-4. Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar ?

Asliye ceza mahkemesinin hangi davalarla ilgileneceği, kanun maddesinde ilgili suç için öngörülmüş hapis cezasının üst sınırı dikkate alınarak belirlenmektedir. Söz konusu suçun cezasının üst sınırı on yıldan fazla ya da özel bir kanun düzenlemesi ile başka bir mahkeme görevli değilse, görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi olmaktadır. Bu mahkemelerin görevlerinin belirlenmesi için ağırlaştırıcı ya da hafifletici sebepler dikkate alınmadan kanun maddesinde yer alan suç fiilinin cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulmaktadır. Peki, asliye ceza mahkemesi hangi davalara bakar ? 

Asliye ceza mahkemelerinin Türk Ceza Kanunu’nda belirtilmiş şekliyle bakmakla görevli olduğu davalar şunlardır: Vergi kaçakçılığı suçları, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçu, kasten adam yaralama suçu, ihaleye fesat karıştırma suçu, taksir ile adam yaralama suçu, cinsel saldırı suçu, cinsel taciz suçu, reşit olmayan kişi ile cinsel ilişki suçu, tehdit, şantaj suçu, bireyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığının ihlali, bireylerin huzur ve güvenini bozma, hakaret suçu, kişisel verilerin kaydedilmesi, hırsızlık, özel hayatın gizliliğini ihlal, mala zarar verme,  güveni kötüye kullanma suçu bu suçlardan bazılarıdır.

İlginizi çekebilir: Nafaka Kaç Ay Ödenmezse Dava Açılır ?

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı