Araştırma Görevlisi Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer ?

Araştırma görevlisi olarak tanımlanan kişiler üniversitelerde araştırma, inceleme görevi yürüten ve en fazla üç yıl süreyle görev yapmak üzere atanmış kişilerdir. Bu kişilerin bir uzmanlık alanları bulunması için 4 yıl içinde bunu gerçekleştirmeleri gerekir. 6 yıllık süre içerisinde ise doktora yapmak zorundadırlar. Araştırma görevlileri bu süreçleri belirlenen şekilde tamamlayamadıkları takdirde görevlerine devam edip etmeyeceklerine profesörler kurulunun kararına danışılır.Araştırma görevlisi atanma usulleri arasında yer alan koşullar şunlardır: Rektör tarafından onayı gerçekleştirilerek atanan araştırma görevlileri anasanat dalı başkanları tarafından önerilirler. Bu önerme ana bilim dalı başkanları aracılığıyla da gerçekleşebilecektir. Bu durumu belirleyen unsur atanacak araştırma görevlisinin branşı ile ilgilidir. Atanma sürecinde dekanın ya da bölüm başkanının olumlu görüş bildirmesi de etkili olacaktır. Araştırma Görevlisi Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer ? Ataması yapılacak araştırma görevlilerinin merak edeceği bir konu olacaktır.

Güvenlik soruşturmaları kişiler göreve başlamadan önce yapılan kişi hakkında bilgilere ulaşmayı amaç edinmiş bir uygulamadır. Bu araştırma sırasında öğrenilmek istenen kişilere açılmış adli veya idari bir tahkikatın olup olmadığıdır. Yakın çevrelerindeki kişiler de bu tahkikatlardan etkileneceklerdir. Zira yapılacak araştırmalarda onlara yönelik de bir tahkikatın var olup olmadığı sorgulanacaktır. Güvenlik soruşturmasından çıkan olumsuz neticeler kişinin kurumla olan ilişiğinin sonlandırılmasıyla neticelenir. Bu soruşturmanın detaylı sonuçları kişiler ile paylaşılmamaktadır. Güvenlik soruşturmasının sonuçlarına itiraz edebilme hakkı kişilere tanınan haklardan biridir. İtiraz süresi ise 60 gündür.

Güvenlik Soruşturmasında Araştırılan Konular

Güvenlik soruşturması açılacağı zaman araştırılacak konular bellidir. Adayların bu konulara yönelik bilgileri soruşturmanın kaynağında yer alacaktır.

  • Görev yapacak kişinin bir kolluk kuvveti tarafından aranması durumu
  • Kişilerin terör örgütü gibi oluşumlara üye olup olmadığı
  • Adli sicil kaydına yönelik bilgiler
  • Ahlaki değerleri

Dava açılacak makam olarak idare mahkemeleri görev almaktadır. Unutulmaması gereken konulardan biri de 60 günlük sürenin aşılması durumunda kişiler hak kaybı yaşamak durumunda kalabilirler. Bu soruşturmaların olumsuz çıkmasının kişi üzerinde yaratacağı etkiler sadece iş kaybı yaşaması değildir. Sonraki iş başvurularında bu sonuçlar yeniden gündeme gelip işe kabulün reddinde etkili olacak neticelerdir. Konu devlet memuru olarak görev yapacak herkesi ilgilendiren bir konu olduğundan sıklıkla çeşitli sorular da sorulmaktadır. Bu sorulardan biri de araştırma görevlisi olarak çalışacak olan kişilerin yanıt aradığı Araştırma Görevlisi Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer sorusudur.

Araştırma Görevlisi Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer ?

Bu süre yaklaşık olarak 60 gündür. Araştırma kapsamına giren konularda çeşitlidir. Kişinin yakınları da bazı durumlarda araştırmaya konu olabilir. Araştırma görevlileri mesleki yaşamlarını akademik kariyer üzerine şekillendirmek istediklerinde zaman içerisinde unvanları da kademeli olarak değişecektir. Doktor, doçent ya da profesör olma ihtimalleri kendi özgür iradeleri ile verecekleri kararlarla şekillenecektir.

Her üniversite araştırma görevlisi olarak personel alımı gerçekleştireceğinde kendi kriterlerini belirleyecektir. Bir araştırma görevlisinin kadroya dahil olabilmek için kriterlere uygun şartları taşıması gerekecektir. Araştırma görevlisi olabilmenin bazı koşulları vardır. Bu koşullardan biri de sınavlara girmektir. Sınavlar arasında ALES ve YDS sınavlarından alınacak puanlar başvuru için gerekli olacaktırAraştırma Görevlisi Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer ? Sınavlara girip yeterli miktarda puan alan adaylar üniversitelerin açıkladığı kriterlere de uygunluk gösterdikleri takdirde başvuru yapabileceklerdir. Araştırma görevlisi alımında çoğunlukla sözlü sınavlar da gerekli görülebilir. Mülakat şeklinde gerçekleştirilen bu sınavların sonuçları da kişilerin göreve tercih edilmelerinde etkili olacaktır.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı