Araç Değer Kaybı Davası

Araç değer kaybı davası, bir aracın hasar görmesi sonucu, aracın piyasa değerinde oluşan kaybın tazmini için açılan bir davadır. Bu dava, aracın hasar gördüğü tarihten itibaren birkaç yıl içinde açılabilmektedir.

Değer kaybı, bir aracın hasar görmesi sonucu, aracın yeniden satış değerinin düşmesi anlamına gelir. Bu kayıp, aracın hasar gördüğü tarihten itibaren aracın piyasa değerindeki düşüşü ifade eder. Değer kaybı davası, aracın hasar gördüğü tarihten itibaren aracın piyasa değerindeki kaybın tazmini için açılan bir davadır.

Değer kaybı davası, aracın hasar gördüğü tarihten itibaren aracın piyasa değerindeki düşüşü hesaplamak için bir uzman tarafından yapılan bir değerlendirme raporuna dayanmaktadır. Bu rapor, aracın hasar gördüğü tarihten itibaren aracın piyasa değerindeki kaybın miktarını belirleyecektir.

Değer kaybı davası, aracın hasar gördüğü tarihten itibaren birkaç yıl içinde açılabilir. Bu nedenle, aracın hasar gördüğü tarihten sonra birkaç yıl içinde bu davayı açmak önemlidir. Bu dava, aracın piyasa değerindeki kaybın tazmini için bir fırsat sunar ve araç sahipleri için önemli bir hak olarak kabul edilir.

Değer Kaybı Davası Şartları Nelerdir?

Araç değer kaybı davası şartları 2023 yılında yapılan değişiklerle güncellenmiştir. Güncel olarak dava şartları 2 tane karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;

Araç değer kaybı isteyen tarafın yaşanan kazada tam yani %100 kusurlu olmaması ve aracın pert olmaması ya da kazadan sonra perte çıkmamasıdır. Çünkü yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre araç perte çıkmışsa kaybedilen bir değer olmayacaktır. Bunların yanında yapılan değişiklikle aracın yaşı ve km sınırı kaldırılmış hangi yaş ve km olursa olsun herhangi bir araç için araç değer kaybı tazminatı istenebilir hale gelmiştir.

Araç Değer Kaybı Davası İçin Km Sınırı Var Mıdır?

Yukarıda da değindiğim gibi 2023 yılında yapılan değişiklik ile 165.000 km sınırı kaldırılmış, araç ile yapılan kilometrenin her hangi bir önemi kalmamıştır.

Değer kaybına kimler başvurabilir?

Yaşanan trafik kazasında kusurlu olmayan taraf, araç değer kaybı tazminatını isteme hakkını elde edecek kişidir. Kazada yüzde yüz kusurlu olmamak kaydıyla zararının tazminin isteyebilir. Talepte bulunacak kişi kazaya karışan kusursuz aracın kaza tarihinde kusursuz malikidir.

Değer Kaybı Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Değer kaybı davasının açılacağı yetkili mahkeme davalı olan tarafın yerleşim yerindeki yetkili asliye hukuk mahkemeleridir. Ancak karşı tarafın, Sigorta Şirketi olması halinde Asliye Ticaret Mahkemeleri yetkilidir. Davanın nerede açıldığı, mahkemenin dosya yoğunluğuna göre süreler değişebilse de ortalama olarak 9 ay ile 18 ay arasında değer kaybı davası sonuçlanacaktır.

Değer Kaybı Dosyası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Araç değer kaybı için sigorta şirketine yazılı başvurunun yapıldığı tarihten itibaren Sigorta şirketi 15 gün içinde cevap vermek zorunluluğu bulunmaktadır. 15 gün içinde ödeme yapılmaz ya da olumsuz cevap verilirse Sigorta Tahkim komisyonuna başvuru yapılır. Sigorta Tahkim komisyonu ise 4 aylık sürede başvuruyu karara bağlamak zorundadır. Sigorta Tahkim komisyonun verdiği karar mahkeme kararı yerine geçer.

Değer Kaybı Ne Kadar Sürede Alınır?

Öncelikle araç değer kaybı hesaplama işlemlerinin hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Araç değer kaybı tespiti hukuka uygun ve adil bir şekilde gerçekleştirildikten sonra bu değer üzerinden sigorta şirketlerinin hukuki işlemleriyle ilgilenen bölümleriyle iletişime geçilerek araç değer kaybı bedelinin kısa sürede tahsili gerçekleştirilebilir. Aksi halde bu süreç davanın veya sigorta şirketi ile yaşanan uyuşmazlığın da devamını sağlayacağı için araç değer kaybı parasının tahsilatını geciktiren bir uygulama olacaktır. Bu sebepler göz önünde alındığında araç değer kaybı parası ne kadar sürede ödenir sorusuna kesin bir yanıt vermek mümkün olmamaktadır. Ancak bu sürecin ne kadar kısa sürede gerçekleşmesi isteniyorsa başvuru esnasında ve sonrasında uzman bir avukattan yardım almanın yararı olacaktır.

Araç Değer Kaybı Davasında Zaman Aşımı Süresi

Araçta oluşan değer kaybı, trafik kazası sonucunda meydana gelen zararın tazmini kapsamında ele alınmaktadır. Bu sebeple, araç değer kaybı davaları, haksız fiil için öngörülen zamanaşımı süresine tabidir. TBK’nın 72. Maddesi gereği, araç değer kaybı davalarında zamanaşımı süresi, zarar görenin zararını ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yıl sonra zamanaşımına uğrar.

Araç Değer Kaybı Geriye Dönük Kaç Yıl İçinde İstenebilir?

Borçlar Kanunu’nun 72. maddesine göre; “Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır”. Kısacası kaza tarihiniz son 2 yıl içindeyse değer kaybı davası açma hakkınız hala son bulmamış demektir. Bu iki yıllık sürenin başlangıcı; araç sahibinin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren başlar.

Araç Değer Kaybı Ne Zaman İstenir?

2021 yılında kanunda yapılan değişiklik ile her yaş ve kilometredeki araç için araç değer kaybı tazminatı istenilebilecektir. Yine 2023 yılında yapılan değişiklik ile araç değer kaybı tazminatı isteyebilmek için aracın 165.000 km’den düşük olması şartı, yani kilometre sınırı kaldırılmış her yaş her kilometredeki araç için değer kaybı tazminatı istenebilmenin ucu açılmıştır. Fakat şu 2 kural devam etmektedir;

  1. Trafik kazasında tazminat isteyecek kişide kusurun tamamının olmaması,
  2. Hakkında değer kaybı başvurusu yapılan aracın pert olmaması ve kaza sonucu perte çıkmaması gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Davası konulu yazımızın sonuna gelirken; Avcılar Araç Değer Kaybı Avukatı olarak da hizmet veren avukatlık büromuz araç kazası sonrası oluşabilecek hukuki konularda kişilerin bilgi alabilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca deneyimli avukatlarımız tarafından hukuki süreçlerin itinayla takibinin gerçekleştirilmesi ile, araç değer kaybı konuları hukuki alanda çözümlenerek sonuca bağlanabilmektedir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı