Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki makalemizde Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi Örneği hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz gibi dilekçe örneklerine de doğrudan ulaşabilirsiniz.

KONYA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI                             : 

VEKİLİ                              : Av. Oğuzhan KÜÇÜKOKKA & Av. Semanur TANER    

  Akabe Mah. Yeniceler Cad. MyOffice A1 Giriş 308 Karatay/KONYA                   

DAVALI                            : ……………….., Meram/KONYA

KONU                                : Yaşanan trafik kazası sonucunda müvekkilin aracında meydana gelen değer kaybının toplanacak delillere göre tutarı belirlenerek(fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) müvekkile iadesi talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR             :

 1. T-255……………………………poliçe numaralı ile davalı şirkete sigortalı ………………………plaka sayılı araç 14.02.2022 tarihinde müvekkil …………………’a ait……………………plaka sayılı araca arkadan çarparak maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. Söz konusu trafik kazası konya ili karatay ilçesinde meydana gelmiş olup ilgili trafik kazasından kaynaklı zararların tazmini gerekmektedir.

…………………………. plaka sayılı aracın sebebiyet verdiği 23.09.2021 tarihli kaza neticesinde müvekkile ait ……………….plaka sayılı araçta değer kaybı oluşmuştur. Söz konusu kaza ile ilgili belgeler ektedir.

 1. Kaza tespit tutanağından da anlaşılacağı üzere ”Bu kazanın oluşumunda …………………….. plakalı aracın sürücüsü İbrahim ………………….. takip mesafesine uymamakla trafik kurallarını ihlal ettiği” görüş ve kanaatine varılmıştır.

Kaza tespit tutanağından da anlaşılacağı üzere kazaya asli ve tam kusuruyla sebebiyet veren davalı şirket sigortalısıdır.

Yukarıda da açıklandığı üzere meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında müvekkilimizin aracında oluşan değer kaybı karşılanmadığından davalıdan talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, yapılacak olan bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak olan araçtaki değer kaybının,  davalı sigorta şirketi tarafından tazmin edilmesi istemiyle mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER    : Karayolları Trafik Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER      : Kazaya ilişkin fotoğraflar, sigorta poliçesi, kaza tespit tutanağı, kaza yeri krokisi, hasar dosyası, bilirkişi vs her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere bilirkişi incelemesi ile beraber ortaya çıkacak olan değer kaybının kaza tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte davalı sigorta şirketi tarafından tazminine,

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekâleten talep ederiz. 14.02.2023

DAVACI VEKİLİ

Av. Oğuzhan KÜÇÜKOKKA & Av. Semanur TANER

Araç Değer Kaybı Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Son zamanlarda giderek yaygınlaşan ve maddi hasarlı trafik kazası sonucu sigorta şirketlerinden talep edilen aracın kaza sonraki hali ile kaza öncesi hali arasındaki farkı içeren araç değer kaybı tazminatlarına ilişkin bir örnek dilekçe aşağıda sizi beklemektedir. Biz yine de bu karışık süreci alanında uzman bir avukat yardımıyla ilerletmenizi tavsiye ederiz.

Aşağıdaki örnek dilekçede boş yerlere kendi bilgilerinizi girerek, kazada kusurlu tarafın sigorta şirketinden talepte bulunabilirsiniz. Talep etmeniz gereken miktarın ne kadar olması gerektiği konusunda bir ekspert, bir bilirkişi veya avukattan yardım almanız gerekmektedir. Dilekçe ve ek belgeleri mutlaka açıklama kısmına sigorta şirketi başvurusu olduğunu yazınki 15 günlük yasal sürenin hesaplanması kolay olsun. Aksi takdirde, hiç başvuru yapmadığınız şeklinde savunmalar ile karşılaşabilirsiniz.

………………………… SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNE

Şirketin adresi ………………………………………… Karatay/KONYA

TALEPTE BULUNAN           : ……………………………, ( T.C ………….. )

ADRESİ                                   :

TELEFON        :

TALEPTE BULUNULAN    : ………………………. SİGORTA A.Ş.

ADRESİ                                  :

KONU                                      : ……………………….. Plaka Sayılı Araçta Meydana Gelen ………………….. TL Değer Kaybının Ödenmesi Talebi Hakkında.

AÇIKLAMALAR                    :

………………………….. poliçe numarası ile şirketinize sigortalı ……………….. plaka sayılı araç ………………. tarihinde bana ait ……………… plaka sayılı araca trafik kurallarını hiçe sayarak arkadan çarparak maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmesine sebep olmuştur

Kaza sonucunda bana ait ………………………… plakalı araçta ekteki belgeler ile ispatladığım üzere …………………. TL değer kaybı oluşmuştur. İş bu değer kaybının iş bu talep yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tarafıma ait olan …………….. Bankası ………………….. Şubesine ait İBAN TR …………………………………… numaralı hesaba yatırılmasını aksi halde yasal yollara başvurulacağı hususunu saygıyla ihtar ederim.

06.01.2022

Talepte Bulunan

İsim ve imza

EKLER:

 1. Kaza Tespit Tutanağı
 2. Her iki tarafa ait araç ruhsatları
 3. Her iki tarafa ait sürücü belgeleri
 4. Sigorta poliçesi
 5. Değer kaybı talep edilen araca ilişkin hasar ekspertiz raporu
 6. Karşı tarafın sigorta bilgileri
 7. Kazaya ilişkin fotoğraflar
 8. Resmi kayıtlarda var ise tanık ifadeleri
 9. Banka hesap bilgisi…

Araç Değer Kaybı Davası İtiraz Dilekçesi

Verilecek hakem kararlarında 5.000 TL üzerinde ki uyuşmazlıklarda hakem kararlarına bir kere olmak kaydı ile itiraz edilebilecektir. Bu itiraz Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılacaktır. Yapılacak itirazın süresi hakem kararından itibaren 10 gündür. Sürenin aşılması durumunda itiraz dikkate alınmayacaktır. İtiraz iki ay içerisinde karar bağlanır. Alınan kararlar taraflara tebliğ edilir. 40.000 TL üzerindeki itirazlar için tarafların temyize gitme hakları bulunmaktadır. Şikâyet başvurusunun yapılmasında, itiraz başvurularının formlarının ve dilekçelerinin doğru bir şekilde düzenlenmesi için bir avukat yardımı şarttır.

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi Örneği konulu yazımızın sonuna gelirken; Araç Değer Kaybı Avukatı olarak da hizmet veren avukatlık büromuz araç kazası sonrası oluşabilecek hukuki konularda kişilerin bilgi alabilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca deneyimli avukatlarımız tarafından hukuki süreçlerin itinayla takibinin gerçekleştirilmesi ile, araç değer kaybı konuları hukuki alanda çözümlenerek sonuca bağlanabilmektedir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı