Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma sözleşmesi diğer bir adıyla anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmak isteyen eşlerin boşanma sonrasında ortaya çıkacak maddi ve manevi hususlar konusunda karşılıklı olarak mutabakata vardıklarını gösteren yazılı bir belgedir. Her iki tarafın da imzası aranır. Davanın hukuki olarak hızlı sonuçlanması ve tarafların boşanma taleplerinin kısa süre içinde karşılanması için bu protokole ihtiyaç duyulur. Ancak sözleşmede belirli eksiklerin olması ve kanunlara göre düzenlenmemiş olması durumunda bu protokol geçersiz sayılacak ve dava süreci uzayacaktır.

Her iki tarafın imzalaması gereken bir sözleşme türü olan boşanma protokolünde velayetten tazminata, nafakadan, mal paylaşımına kadar pek çok farklı konu üzerinde tam mutabakata varmış olmak gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması ve anlaşmalı boşanma davası açmak için en az 1 yıl süreyle taraflar evli kalmış olmalıdır. 

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası eşlerin geçerli bir boşanma nedenine bağlı olarak, hazırlanacak bir boşanma protokolü ile boşanma sonrasında tüm unsurlarda mutabakata varmaları durumunda açılabilir. Anlaşmalı boşanma davalarının ilk şartı ise en az 1 yıl evli kalmış olmaktır. Anlaşmalı boşanma davasında diğer önemli şart ise eşlerin mutlaka boşanma sonrasında tüm konularda tam bir mutabakata varmış olmasıdır. Bu şartlar üzerinde anlaşmaya vardıklarını gösteren belge ise boşanma sözleşmesi olarak tanımlanır.

Varsa eşlerin çocuklarına ilişkin ve boşanmanın mali sonuçlarına yönelik tüm düzenlemelerin protokol kapsamında kanunlar çerçevesinde açıkça belirtilmiş olması ve her iki eş tarafından da hür iradeleri ile bu protokolün imzalanmış olması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Noterde bu protokolün örneği alınarak eşlerin kendi aralarında boşanma sonrasında dair tüm konularda anlaştıklarına ilişkin belge düzenlemeleri mümkündür. Protokolün avukatlar nezaretinde yapılması özellikle boşanma sonrasında yaşanması muhtemel ihtilafların ve mağduriyetlerin önüne geçmesinde son derece önemlidir.

Anlaşmalı boşanma davalarında mahkemeye sunulacak protokol kapsamında eşlerin mutlaka her konuda mutabakata varması gereken temel konular:

  • Velayet,
  • Tazminat,
  • Soyadı,
  • Mal varlıkları ve mal paylaşımı,
  • Nafaka vb.

Olarak sıralanabilir. Sözleşme kapsamında tüm unsurların anlaşmalı boşanma protokolü ile belirlenmiş ve eşler tarafından onaylanmış olması gerekir.

Boşanma Protokolü Örneği

Avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği ve düzenlemelerinde olduğu gibi protokolün hazırlanmasında da avukatsız işlem yapmak birçok yönden sorun yaşanmasına neden olabilir. Başta hukuka aykırılık teşkil etmemesi için bu belgelerin mutlaka alanında uzman avukatlar ve kişiler tarafından hazırlanması gerekmektedir.

Boşanma sözleşmesinin hazırlanmasında ise; davacı/davalı, adresleri, dava konusu ve açıklamalar bölümleri yer almalıdır. Varsa çocukların durumu, nafaka ve tazminat, mal varlıklarının durumu gibi tüm konular bu açıklama kısımlarında açıkça belirlenmelidir. İki tarafında onayını gerektiren bu protokol boşanma sürecinin çok daha kısa sürede gerçekleşmesini ve evliliğin sonuçlarının her iki taraf için de herhangi bir mağduriyete neden olmamasını sağlamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Geçerlilik Süresi

Bu protokolün süresi veya geçerliliğinin biteceği tarih diye herhangi bir kavramdan bahsetmek mümkün değildir. Protokolün herhangi bir geçerlilik süresi olmadığı için mahkeme tarafından onaylanmasının ardından bu protokolde yer alan tüm şartlar hayat boyu geçerli olacaktır. Ancak bu sözleşmenin kabulü için mahkeme huzurunda eşlerin protokolü kabul ettiklerini beyan etmeleri gerekir.

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yer alan maddelerin ihlal edilmesi veya hukuksuzluk teşkil etmesi durumunda dava açılarak anlaşmanın iptali istenmelidir. Bunun dışında anlaşmalı boşanma protokolü aksi belirlenmedikçe herhangi bir geçerlilik süresine sahip değildir. Bu yönüyle mahkeme sonrasında ömür boyu geçerliliğe sahiptir.

https://kucukokka.av.tr/konya-bosanma-avukati/

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı