Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma davaları iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki farklı başlık altında tanımlanan bu davalar kendi içinde farklı şartlara ve aşamalara sahiptir. Anlaşmalı boşanma davalarında dilekçe hazırlanırken ayrıca boşanma protokolünün de hazırlanması gerekir. Bu davalarda her iki tarafın da boşanma sonrasında ortaya çıkacak tüm durumlar hakkında tamamen mutabakata vardıklarını göstermektedir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği nasıl olur daha detaylı inceleyelim.

Anlaşmalı boşanma davasında dilekçe hazırlanırken hukuki dilekçelerin genel formatı benzer, fakat içerikleri farklılık arz eder. Çocuk sahibi kişilerin dilekçede veya protokolde çocukların velayetine ilişkin anlaşmaya vardıklarına yönelik ibarelerin yer alması gerekirken, çocuksuz eşler için böyle bir maddeye yer verilmeyecektir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği incelendiğinde her iki eşin de ilgili konular üzerinde anlaşmış oldukları görülür.

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken, davalının veya davacının bulunduğu yerin veya son altı ay içinde müşterek oturdukları yerin adresine bağlı aile mahkemesine hitaben dilekçenin kaleme alınması gerekir. Davalı ve davacının kimlik bilgilerinin eklenmesinin ardından dava türüne göre dilekçe içeriği doldurulur.

Anlaşmalı boşanma davası açılacaksa bu durumda bir protokolün de hazırlanması gerekir. Dilekçede ise boşanma sonrasında tüm konularda tarafların anlaşmaya vardıklarının belirtilmesi gerekecektir. Çekişmeli davalarda ise boşanmayı gerektiren unsurların kanunlara dayandırılarak açıklanması ve boşanma sonrasında talep edilen hakların belirtilmesi gerekir. Bu unsurlara göre boşanma davalarında dilekçe hazırlarken içeriğin kişilere göre belirlenmesi büyük önem arz eder.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

Çekişmeleri boşanma davası eşlerin boşanma sonrasında belirli konularda veya hiçbir konuda anlaşmaya varamadıkları durumlarda açılır. Öte yandan eşlerin 1 yıldan daha az süre evli kalmış olmaları durumunda da anlaşmalı boşanma davası açılamayacağı için çekişmeli boşanma davasına başvurulması gerekir.

Çekişmeli boşanma davasında:

  • Zina,
  • Hayata kast etmek,
  • Kötü muamele,
  • Şiddetli geçimsizlik,
  • Akıl hastalığı,
  • Terk etmek,
  • Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme vb.

Boşanma davası açılmasına neden olan unsurların ortaya çıkmış olması gerekir. Ortaya çıkan bu unsurlar dilekçede açıkça sayılarak ve kanunlara dayandırılarak boşanma taleplerinin iletilmesi gerekmektedir. Hali hazırda bu sebeplere bağlı olarak anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği kapsamında eşlerin mutabakata varamamaları nedeniyle çekişmeli olarak dava görülecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı olarak boşanmak isteyen eşlerin mahkemeye başvurmadan önce hazırlamaları gereken kanuni bir belgedir. Sözleşme kapsamında boşanma davasının sonuçlarından doğacak tüm uyuşmazlıklara karşı tarafların mutabakata varmış olmaları ifade edilir.

Velayet, nafaka, tazminat, mal varlığı vb. konularda anlaşmaya varan eşlerin bunu protokol ile onaylaması ve beyan etmesi gerekir. Mahkeme tarafından incelenmesinin ardından her iki eş tarafından imzalanan ve mahkeme önünde onaylanan protokol sonrasında dava kısa sürede sonuçlanacaktır. Anlaşmalı boşanma davalarında söz konusu protokol dava sürecini etkileyen en temel faktörler arasında yer almaktadır.

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davası Farkları Nelerdir?

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası farkları arasındaki en belirgin özellik, anlaşmalı boşanma davalarının daha kısa sürmesi ve çekişmeli davaların ise daha uzun bir süreye yayılmasıdır. Öte yandan anlaşmalı boşanma davası en az 1 yıl evli kalmış çiftler tarafından açılabilir.

Anlaşmalı davalarda ayrıca tanık veya deliller ile evlilik birliğinin sona erdiğine ilişkin kanıtlayıcı unsurlara gerek duyulmayabilir. Ancak çekişmeli davalarda bu unsurlara ihtiyaç duyulacaktır. Anlaşmalı boşanma davalarına eşler bizzat katılmalıdır. Çekişmeli davalarda ise eşlerin davaya katılmaları zorunlu değildir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği ve çekişmeli boşanma dilekçesi örneği de bu tip temel farklara göre düzenlenecektir. 

https://kucukokka.av.tr/konya-bosanma-avukati/

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı