Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar

Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar ? İlk derece mahkemelerinin ceza davalarında yasada öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlarda Ağır Ceza Mahkemeleri görevlidir. Bu mahkemelerin görevleri 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 12. maddesinde düzenlenmiştir.

Ceza Davaları ile ilgili sorularınız için: https://kucukokka.av.tr/konya-ceza-avukati/

Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar

Kanunlarda özel olarak düzenlenerek görevlendirdiği haller saklı kalmak şartıyla, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan irtikâp, yağma, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflâs suçları, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünün 318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddelerinde belirtilen suçlar hariç olmak üzere diğer suçlar ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlardan kaynaklı olarak açılan davalar ile 10 yıldan fazla hapis, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar ile ilgili iş ve davalara bakmakla Ağır Ceza Mahkemeleri görevlidir. Çocuklara ilişkin kovuşturma yargılaması ile Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nce yargılanacak şahıslara ilişkin hükümleri saklıdır.

Ağır Ceza Mahkemelerinin Baktığı Davalar ve Suçlar

Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanı oldukça geniş olup baktığı davalara örnek olarak;

 • Cinsel istismar suçundan açılan davalar,
 • Cinsel saldırı suçundan açılan davalar,
 • Rüşvet suçundan açılan davalar,
 • Yağma Suçundan Açılan Davalar,
 • Zimmet suçundan açılan davalar,
 • Soykırım suçlarına ilişkin davalar,
 • İşkence suçundan açılan davalar,
 • Kasten adam öldürme suçundan açılan davalar,
 • İrtikâp Suçundan Açılan Davalar,
 • Resmi belgede sahtecilik suçundan açılan davalar,
 • Parada sahtecilik suçundan açılan davalar,
 • Nitelikli dolandırıcılık suçundan açılan davalar,
 • Nitelikli yağma suçundan açılan davalar,
 • Hileli iflas suçundan açılan davalar,
 • Radyasyon yayma suçundan açılan davalar,
 • Zehirli madde katma suçundan açılan davalar,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti veya imali suçundan açılan davalar,
 • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan açılan davalar,
 • Düşmanla işbirliği yapma suçundan açılan davalar,
 • Devlete karşı savaşa tahrik suçundan açılan davalar,
 • Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlamak suçundan açılan davalar,
 • Yabancı devlet aleyhine asker toplamak suçundan açılan davalar,
 • Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşmak suçundan açılan davalar,
 • Düşman devlete maddi ve mali yardım etme suçundan açılan davalar,
 • Anayasayı İhlal suçundan açılan davalar
 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırıdan kaynaklı açılan davalar,
 • Yasama organına karşı suç işlemekten dolayı açılan davalar,
 • Hükümete karşı suç işleme sebebiyle açılan davalar,
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı silahlı isyan suçundan açılan davalar,
 • Silahlı örgüt suçundan kaynaklı açılan davalar,
 • Suç için anlaşmadan açılan davalar,
 • Askeri Komutanlıkların Gaspı suçundan açılan davalar,
 • Yabancı hizmetine asker yazılma ve yazma suçundan açılan davalar,
 • Savaş zamanında emirlere uymama suçundan açılan davalar,
 • Savaş zamanında yükümlülüklere aykırılık işleme suçundan açılan davalar,
 • Savaşta yalan haber yaymak suçundan açılan davalar,
 • Devletin güvenliğine ilişkin belgelere yönelik suçlara ilişkin davalar,
 • Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek suçundan açılan davalar,
 • Siyasal veya askeri casusluk suçundan açılan davalar,
 • Gizli kalması gereken bilgileri açıklamak suçundan açılan davalar,
 • Uluslararası casusluk suçundan açılan davalar,
 • Devlet sırlarından yararlanmak suçundan açılan davalar,
 • Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik suçundan açılan davalar,
 • Yasaklanan bilgileri temin suçundan açılan davalar,
 • Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadı ile temini suçundan açılan davalar,
 • Yasaklanan bilgileri askeri veya siyasal casusluk amacıyla açıklamak suçundan açılan davalar,
 • Taksirli casusluk fiillerinin işlenmesi suçundan açılan davalar,
 • Devlet güvenliğiyle alakalı belgeleri elinde bulundurma suçundan açılan davalar,
 • Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar sebebiyle açılan davalar verilebilir.

Belirtmek gerekir ki; ağır ceza mahkemelerinin görev alanına girdiği açıkça belirtilmemiş suçlarda asliye ceza mahkemesi görevlidir. Ayrıca sanığın 18 yaşından küçük olduğu durumlarda yargı mercii çocuk ağır ceza mahkemeleridir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı