Adsense Vergi

İnternet dünyası her gün gelişmekte ve sosyal medya alanları oldukça sık uğranılan mekanlar haline gelmektedir. Bu duruma paralel olarak Youtube ve Google gibi mecralardan edinilen gelirler de dikkatle takip edilmektedir. Özellikle içerik üreticileri bu vergiler ile ilgili gelişmeleri yakından izlemektedirler. Bahsi geçen platformlar üzerinden elde edilen adsense gelirleri, Adsense Vergi uygulamaları kapsamında vergilendirilmektedir.

Öncelikle adsense vergilerin ne olduğunu iyi kavramak gerekmektedir. İnternet platformlarında içerik üreten kişilerin paylaşımları içerisine yerleştirilen reklamlardan elde edilen gelirler adsense gelirleridir. Bu gelirlerin vergilendirilmesi durumuna da adsense vergisi denilmektedir. Özellikle Google ve Youtube üzerinde elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi dikkat çekici görülmektedir. Günümüz yasal düzenlemelerine göre ticari kazanç olarak kabul görmektedir. Bu nedenle Google ve Youtube gelirleri, gelir vergisi beyannameleri ile beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki bu gelirlerin düzenli şekilde elde ediliyor olması gerekmektedir.

Bu noktada elde edilen gelirin bir önemi bulunmamaktadır. Platformlardan elde edilen gelirlerin düzenli olarak kazanılması yeterlidir. Vergilendirme konusunda kazanç sahiplerinin oldukça dikkatli davranmaları gerekmektedir. Vergi uygulamaları ile ilgili gelişmeleri, hukuki düzenlemeleri yakından takip etmeleri yerinde olacaktır. Eğer ki konu hakkında hiçbir bilgileri bulunmaz ise deneyimli hukukçulardan yardım almaları gerekmektedir. Çünkü vergi meselesi oldukça büyük önem arz etmektedir.

İlginizi çekebilir: Mobbing Türleri

Adsense Vergi Cezası

İçerik üreticileri Google ve Youtube üzerinden elde ettikleri gelirlere ilişkin vergileri muhasebecileri vasıtasıyla ödeyebilmektedirler. Muhasebeci ile imzalayacağı bir sözleşme kapsamında anlaştığı muhasebeci gelir sahibi adına gerekli beyanları idareye sunabilecektir. Beyannamelerin verilmesi gereken belirli tarihler bulunmaktadır. Bu tarihlerin aksatılmadan takip edilmesi ve şartların oluşması halinde beyanların yapılması önem arz etmektedir. Öte yandan gerçekleştirilen beyanlara istinaden tahakkuk edecek vergiler de ödeme tarihlerinde ödenebilecektir.

Diğer taraftan içerik üreticileri mutlaka bir muhasebeci ile anlaşmak zorunda değildir. İlgili süreçleri ve yasal yükümlülükleri kendisi takip edebilecektir. Bu çerçevede gelir idaresine ait online kanallar kullanılarak beyannameler gönderilebilecektir. Benzer şekilde Adsense Vergi tutarları da online olarak ödenebilecektir. Vergisel yükümlülükler gerçek mükellef olarak yapılabileceği gibi bir şirket kurularak şirket aracılığıyla da gerçekleştirilebilecektir.  Açıklamalarımız kapsamında mükellef gerekli beyanları gerçekleştirmezse vergi ziyaı cezası ile karşılaşabilecektir. Zamanında beyan edilmeyen ve dolayısıyla tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı cezası söz konusu olacaktır.

Google Adsense Vergi

Gelişen dünyamızın vazgeçilmezleri arasında olan internet dünyasında her geçen gün yeni fırsatlar doğmaktadır. Bu nedenle internet dünyasının içerdiği reklamcılık faaliyetleri de oldukça revaçta görülmektedir. Öte yandan bu reklamcılık faaliyetleri bazı gelirler sağlanmasına aracılık edebilmektedir. Google AdSense sistemi ise söz konusu kazançların takibini ve analizini sunmaktadır. Benzer şekilde çok sayıdaki şahıs ve şirket kazançlarını Google adsense üzerinden sağlamaktadır. Elde edilecek gelirler ise birçok faktöre göre değişiklik gösterebilmektedir. Gelir elde eden şahıs ve şirketler açısından vergilendirme aşaması bazı şartların gerçekleşmesi sonrasında gündeme gelmektedir. Süreklilik arz eden gelirler Adsense Vergi kapsamında değerlendirilebilecektir.Sürekli olmayan kazançlar ise arızi kazanç mahiyetinde olacaktır.

Adsense kazançları vergisel anlamda değerlendirildiğinde birden fazla vergi türüne tabi olabilmektedir. İlgili vergiler, kazancın niteliğine göre değişiklik gösterebilecektir. Bu çerçevede söz konusu kazançlar kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi gibi vergilere tabi olabilecektir. Mükellefiyeti bulunan şahıs ya da şirketler elde ettikleri gelirler için fatura düzenleme yükümlülüğü altında bulunabilecektir. Vergi Usul Kanunu’ nun ilgili maddeleri kapsamında fatura düzenleme zorunluluklarının sınırları beli edilmiştir. İlgili Kanun hükümlerine riayet edilerek olası vergi ve usulsüzlük cezalarının da önüne geçilmiş olunacaktır. Bu nedenle mükelleflerin vergisel anlamda yükümlülüklerini bilmesi ve yerine getirmesi oldukça önemlidir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı