Adli Sicil Kaydı Sildirme Adli Sicil Nasıl Sildirilir?

Kişilerin mahkeme sonuçlarına yönelik olarak haklarında verilmiş bir karar varsa ya da güvenlik tedbiri gibi bazı durumlarla karşılaşmışlarsa kayıt altına alınan bilgilerine adli sicil kaydı adı verilmektedir. Adli sicil kaydı olarak tanımlanan evraklar sabıka kaydı biçiminde de ifade edilmektedir. Adli sicil kaydına işlenebilecek bilgilerin kesinleşmiş kararlar olması gerekmektedir. Mahkeme kararları kesinleşmesi durumunda bu bilgiler gerekli evraklarda yer alacaktır. Kişiler böyle bir evrakla muhatap olduklarında Adli Sicil Kaydı Sildirme Adli Sicil Nasıl Sildirilir ? şeklinde sorularına yanıt arayacaklardır. Her tür mahkûmiyet kararının adli sicil kaydında yer alması kaçınılmaz bir sonuçtur.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Adli Sicil Nasıl Sildirilir ?

Adli sicil kaydında yer alan bilgiler kesinleşmiş hükümlerden oluşacağından mahkeme tarafından hükmün açıklanması geri bırakılması durumunda bu kararın kayda işlenmesi beklenmez. Adli sicil kaydında yer alan bilgiler çeşitlidir. Bu bilgiler arasında yer alanları şu şekilde sıralamak uygun olacaktır: Kişi bir hapis cezası almışsa bu durumda bu karar adli sicil kaydında yer alacaktır. Bu ceza devam ediyor olabilir ya da tamamlanma durumu da söz konusu olabilir. Her iki durumda da bu bilgiler adli sicil kaydında yer alacak bilgilerdir. Aynı zamanda kişinin cezası ertelenmiş olsa dahi bu durum da söz konusu evrakta yer alacak bir bilgidir. Kişinin ehliyetine el konulması ya da bazı yasaklamalara maruz kalması durumları da adli sicil kaydında yer alan bilgilerden bazılarıdır. Kişinin bir suçtan dolayı aftan yararlanmış olması hali de bu evraklarda yer alır.

Adli sicil kaydında yer alan bilgiler kişinin geçmiş mahkumiyetleri ya da aldığı cezalar üzerine yoğunlaşmaktadır. Bazı durumlarda kişiler mahkemelerle muhatap olduklarında işledikleri suçlarla bağlantılı olarak etkin pişmanlıktan yararlanma gibi haklara sahip olabilirler. Bu durumda da adli sicil kaydında kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı sabıka kaydında yer alacaktır. Davalara ilişkin zamanaşımı süreçleri de bu tür evraklara işlenen bilgiler arasında yer alacağından bir sabıka kaydında zamanaşımı kararlarına da yer verilir. Kişinin konu olduğu davalarda şikâyetten vaz geçme durumu söz konusu olmuş olsa dahi adli sicil kaydına bu bilgiler işlenir. Kişi bir suç işlediğinde ve yetkili mahkemece para cezasına çarptırıldığında bunu ödemekle yükümlüdür. Cezasını ödese dahi bu bilgiler sabıka kaydında yer alacaktır. Adli Sicil Kaydı Sildirme Adli Sicil Nasıl Sildirilir ?Sorusu bu tür durumlara karışmış kişilerin merak edeceği bir konudur.

Sabıka Kaydı Bilgileri

Kişi para cezasına muhatap olmuşsa ve bunu ödememişse bazı yaptırımlarla karşılaşır. Bu yaptırımlardan biri de hapis cezasıdır. Kişinin bu tür durumlara konu olan davranışları sonucunda alacağı cezaların da adli sicil kaydında yer aldığı görülmektedir. Kişiler sabıka kaydı olarak da değerlendirilen bu tür bir evrakta yer alan bilgilerin nasıl silinebileceğini öğrenmek isteyeceklerdir. Bu bilgilerin silinmesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Kişi bir mahkeme kararı sonucunda ceza almışsa ve bu ceza infaz edilip tamamlanmışsa süreç kendiliğinden sona ereceğinden bu bilgiler sabıka kaydından silinebilir. Kişi eğer cezasını adli para cezası olarak almışsa bu parayı ödediği tarihten itibaren sabıka kaydından bilgiler silinebilir.

Dava zamanaşımına uğradığında ya da kişinin genel bir aftan yaralanması durumunda da sabıka kaydında yer alan bilgilerin silinmesi mümkün olacaktır. Kişi hakkındaki şikâyetin ortadan kalkması da yine adli sicil kaydı bilgilerinin silinmesinde etkili bir nedendir. Adli Sicil Kaydı Sildirme Adli Sicil Nasıl Sildirilir ?Konusuna yönelik olarak böyle bir sorunla muhatap olan kişilerin bilmek isteyecekleri detaylar bunlar olacaktır.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı