ADLİ KONTROL

Bir suç fiili sebebiyle yürütülen bir soruşturmada, tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüpheli ya da sanık kişiyi tutuklamak ve özgürlüğünden yoksun bırakmak yerine, şüpheli ya da sanığı gözleme ve denetleme imkânı sunan yasada belirtilen tedbirlere tabi kılmaya adli kontrol denilmektedir.

Adli Kontrol Nedir ?

Hukuk sisteminde yargılamalarda koruma tedbirlerinin amacı, sağlıklı ve doğru bir ceza yargılaması yapılmasıdır. Amaç yalnızca şüpheli kişiyi cezalandırmak değildir. Çünkü henüz yargılama sonuçlanmamış ve şüpheli hala masumiyet kararından faydalanmaktadır. Fakat bir koruma tedbiri de olsa şüphelinin üzerinde hürriyeti kısıtlayıcı bir takım etkileri olmaktadır. Bu durumda adli kontrolün uygulaması konusunda önemli bir kriter olarak ölçülülük ilkesi getirilmiştir.  Ölçülülük ilkesi, şüpheli veya sanık bir kimseye yönelik uygulanacak koruma tedbirleri ile şüpheli veya sanığın temel hak ve özgürlükleri arasında ölçülülüğün sağlanmasıdır. Bu ilke kontrol uygulamalarının henüz suçlu olduğu tespit edilmemiş sanık hakkında ceza haline gelmesini engellemeyi amaçlamaktadır. Adli kontroldeki temel amaç da tutuklamanın ağır sonuçlarını ortadan kaldırmaktır. Tutuklama son yollardan biri olmakla birlikle, aynı sonuçların elde edebileceği durumlarda tutuklama yerine, adli kontrol tedbiri başvurularını uygulamak yerinde olmaktadır.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Dilekçede kontrol kararına itiraz eden kişinin adı soyadı, adresi, sorgu numarası mutlaka olmalıdır. Konunun ne olduğu kısaca belirtildikten sonra açıklamalar bölümünde gerekçeli bir şekilde itiraza yönelik istem ve talep açıklanmalıdır. Son olarak dilekçe sahibinin imzası da mutlaka olmalıdır.

Adli Kontrol Sorgulama

Kesinleşmiş mahkeme kararlarına dayalı olarak kişiler hakkında verilen ceza ya da güvenlik tedbirlerine dair her türlü bilgilerin kaydedildiği ve işlendiği sisteme adi sicil kaydı denilmektedir. Adli kontrol tedbiri, bir ceza mahkûmiyeti kararı ya da kesinleşmiş mahkeme kararı ile hükmedilmiş bir hüküm çeşidi değildir. Bu sebeple kontrol tedbiri adli sicil kaydına işlenmemektedir.

Adli Kontrol Yönetmeliği

Yönetmeliğe göre kontrol kapsamına alınacak bir şüpheli için birden fazla yükümlülüğe tabi tutulması olabilmektedir. Şüpheli ya da sanığın kontrol çerçevesince uyması gereken yükümlülükler pozitif yönde yani bir eylemi yerine getirme şeklinde olabileceği gibi, negatif yönde bir eylemi yapmama şeklinde de olabilmektedir. Peki, kontrol kapsamı altında olan güvenlik tedbirleri nelerdir? Bunları incelemek doğru olacaktır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109. Maddesinde düzenlenmiş olan adli kontrol tedbirleri, aynı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilmiştir. Bunlar:

*Yurt dışına çıkış yasağı: Hukuki uygulamada en sık karşılaşılan güvenlik tedbiridir. Bu karar alındıktan sonra tüm yurt dışı çıkış noktalarına bilgi verilmektedir.

*İmza Uygulaması: Bu uygulamaya göre hâkim tarafından belirlenmiş yerlere, belirtilen zamanlarda giderek, düzenli olarak başvurup imza atılmasıdır. Bunlar, belirtilen yetkili, mercii ya da kişilerin çağrılarına cevap vermek, mesleki uğraşlarına ya da eğitime devam niteliğindeki kontrol tedbirleri olabilir. Her türlü taşıtları ya da bazılarını kullanmamak, gerekirse ehliyetini teslim etmek, uyuşturucu maddeler ya da alkol bağımlılığından kurtulmak amacıyla hastaneye yatmak ya da tedavi yükümlülüklerine uymaktır.

*Güvence Bedeli: Kefalet bedelidir.

İlginizi çekebilir: İdari Para Cezasına İtiraz

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı