5395 Sayılı Kanun

5395 Sayılı Kanun çocukların haklarının güvenceye alınması amacı ile oluşturulmuştur. Suç işleme durumları ortaya çıkması durumunda çocuklar bu kanun vasıtası ile korunmakta, hakları güvence altına alınmaktadır. Kanun koyucu, suç işleyen çocuklara ait hakları güvence altına almak istemiştir. Bu sebeple de korunma altına alınması için gerekçeler oluşan çocuklara yönelik tedbirler kanunla belirlenmiştir. Çocukların suça sürüklenmesi durumunda gerekli olan güvenlik tedbirleri kanun sayesinde açıklığa kavuşturulmaktadır. Bu kanun kapsamında değerlendirilen konular arasında çocuk mahkemelerine yönelik olarak da kuruluş amaçları belirlenirken görev ve yetkileri de tanımlanmak suretiyle açıklanmıştır. Çocukları koruma kanunu aracılığı ile çeşitli usul ve esaslar düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu usul ve esaslar çocuğun güvenliği, haklarının korunması konularında oluşturulurlar.

5395 Sayılı Kanun Nedir ?

Çocuklar çeşitli sebeplere bağlı olarak suça sürüklenebilmektedir. Bu tür durumlarda çocukların haklarının güvence altına alınması bir zorunluluk olmaktadır. Kanun koyucu bu konuyu dikkate almış ve çocuklara yönelik hakları güvence altına almak istemiştir. Suç işlemeleri durumunda uygulanacak güvenlik tedbirleri ile çocukları ilgilendiren konular bu kanunla belirlenmiştir. 5395 Sayılı Kanun, Çocukları Koruma Kanunu olarak adlandırılmaktadır. Bu kanunun oluşturulmasındaki amaç çocuğun suça yönelmesi durumunda ona ait hakları güvence altına almak, çocuğun güvenliğini sağlamak ve onu korumaktır. Hukuk sistemi aracılığı ile çocuğun karşılaşacağı sorunlara çözüm üretilmeye çalışılmakta ve onun yararına davranılmaktadır.

5395 Sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği

Çocukların suç işlemesi durumunda kanunlar çocuğa yönelik olarak temel hak ve özgürlüklerini koruma altına almak istemektedir. Çocuk Koruma Kanunu olarak adlandırılan 5395 Sayılı Kanun ile çocuklar için uygulanacak tedbirler ve koruma usulleri belirlenmektedir. Kanunda esas alınan çocuğun yararı olmakta ve ona ait haklar güvence altına alınmaktadır. Kanunda yer alan şekliyle çocuğa yönelik olarak adil ve etkili bir sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır. Kanun uygulanırken çocuk için alınacak tedbirler arasında hapis cezası uygulaması en son çare olarak düşünülmekte ve çocuğun durumuna ihtimam gösterilmektedir. 5395 Sayılı kanun uygulama yönetmeliğinde çocuk yararına davranışlar gözetilmekte ve yaşına, gelişimine uyumlu kararların uygulanması esas alınmaktadır.

5395 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Çocuklar

Çocukları koruma kanunu ile çocuk uğrayabileceği zararlar karşısında korunmaya çalışılmaktadır. Çocuğa ait haklar güvence altına alınırken çeşitli önlemler dikkatle uygulanmaktadır. 5395 Sayılı Kanunun kapsamında değerlendirilen çocuklar için kimliklerinin açıklanmamasına özen gösterilir. Kanuna göre çocuğun tanımı da yapılmakta ve 18 yaşını doldurmamış kişiler çocuk olarak kabul edilmektedir. Çocuğun korunmaya muhtaç olması da bu kanun kapsamında ele alınan konular arasında yer almaktadır. Korunmaya muhtaç çocuktan kasıt beden ve zihin yönünden tehlike altında olan çocuklar ya da istismara uğrayan, ihmal edilen çocuklardır.

Bu kanun kapsamında değerlendirilen çocuklar için çeşitli tedbirler uygulanmak suretiyle çocuklar güvence altına alınmak istenmektedir. 5395 Sayılı Kanun çocukları koruma kanunu olarak koruyucu tedbirlerin yanı sıra destekleyici tedbirlerle de çocuğun yanında yer alır. Koruyucu tedbirler arasında öncelik verilen çalışmalar arasında çocuğun kendi aile ortamında tutulmasına çalışılmaktadır. Çocuk için sağlanacak tedbirler arasında danışmanlık, bakım, eğitim, sağlık gibi unsurlar da dikkate alınmaktadır. Hâkimin çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak kanunlar çerçevesinde çeşitli kararlar verme yetkisi vardır. Koruyucu veya destekleyici tedbirlerin kaldırılmasına veya değiştirilmesine yönelik karar verebilen hâkim, yasalar aracılığı ile çocuğun haklarını korur. Suça sürüklenen çocuklara yönelik olarak karar verileceği zaman çocuğun içinde bulunduğu şartlar bir bütün olarak değerlendirilir. Çocuğun yaşadığı ortam, fiziksel ve ruhsal durumu, eğitimi, sağlığı her açıdan kapsamlı bir yöntemle ele alınır ve bu doğrultuda karar verilir. 5395 Sayılı Kanun uygulanma amacı çocuğun zarar görmemesidir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı