5275 Sayılı Kanun

5275 Sayılı Kanun uygulaması ile amaçlanan, ceza ve güvenlik tedbirlerine yönelik olan uygulamalara bir düzenleme getirmektir. Ceza ve güvenlik tedbirleri uygulanacağı zaman herkese eşit muamele yapılması ve insanlık dışı davranışlara yer verilmemesi esas alınmaktadır. Bu tür tedbirler toplumun korunmasını amaç edinirken hükümlünün de suç işlemesini engellemek ve onu ıslah etmek amacını gütmektedir. Bir kişinin cezasının infaz edilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olması gerekmektedir. Bu koşulların başında ise mahkumiyete dair hükmün kesinleşmiş olması gelmektedir. Hükümlü olarak adlandırılan bireyler suçlarının karşılığında kendileri için verilen hükme bağlı olarak aldıkları cezaları çeşitli infaz kurumlarında çekerler.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına  Dair Kanun uygulanacağı zaman bazı ilkeler gözetilmektedir. Bu ilkeler insani değerlere bağlı kalmayı gerektirmektedir. Hükümlülerin cezaları infaz edileceği zaman adalet kavramının esaslarına bağlı olmak bir zorunluluktur. İnfazın gerçekleştirilmesi sırasında hükümlülerin de uymak zorunda oldukları kanun ve yönetmelikler vardır. Çeşitli türlerde ceza infaz kurumları vardır. Kişilerin işledikleri suçların türüne göre çocuk ya da kadın oluşları da dikkate alınarak mahkûm olarak adlandırılan bireyler cezalarının infazı için bu kurumlara yerleştirilirler. 5275 Sayılı Kanun uygulanacağı zaman ceza infaz kurumlarında mahkumlar aldıkları ceza ile uyumlu bir süreç yaşarlar.

5275 Sayılı Kanun 105/A

5275 Sayılı Kanun ceza infaz kanunu olarak adlandırılmakta ve bu konudaki düzenlemeleri kapsamaktadır. 5275 sayılı ceza infaz kanununun 105/A maddesi uyarınca bazı düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler ise denetimli serbestlik yasası olarak adlandırılmaktadır. Denetimli serbestlik yasasına istinaden gerçekleştirilen çalışmalarda bazı mahkumların koşulları sağlaması durumunda cezaevlerinden tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Denetimli serbestlik olarak adlandırılan uygulamalar kişiye cezasını toplum içinde çekme şansı tanımaktadır. Herhangi bir suçtan mahkûm olan kişi denetim altında tutulmak koşulu ile toplum içinde gözlem altına alınmakta ve sosyal yaşama dahil olması sağlanmaktadır. Hükümlü işlediği suça bağlı olarak cezaevindeyken şartlı salıverilme müddeti geldiğinde tahliye edilebilmektedir.

5275 sayılı kanunun 105/A maddesi uyarınca hükümlü aldığı ceza miktarına istinaden mutlaka cezaevine girmiş olmalıdır. Cezaevinde bulunduğu süre içerisinde hükümlünün iyi hal olarak adlandırılan durumunu ispat etmesi gerekmektedir. Hazırlanacak rapor uyarınca hükümlünün iyi hal koşullarını sağladığı tespit edilmesi durumunda ise denetimli serbestlik tedbirine uygun olarak salıverilebilmektedir. 5275 Sayılı Kanun kendisine eklenen 105/A maddesi ile düzenlenerek, mahkumlar açısından bazı uygulamaların yapılabilmesine imkân yaratılmıştır. Bu uygulamanın amacı sosyal yaşama hükümlünün adapte olmasını sağlamaktır. Böylelikle hükümlülerin aileleri ile olan bağlarının da sürdürülmesi mümkün olabilmektedir.

5275 Sayılı Kanun Son Hali

5275 Sayılı Kanun için kendisine eklenen geçici 6. Maddeye istinaden belli bir tarihten önce işlenen suçlar açısından değişik yapılmıştır. Buna göre 30.03.2020 tarihi esas alınmış ve bu tarihten önce işlenmiş olan suçlar için uygulanan denetimli serbestlik ve infaz uygulamasında ayrı bazı düzenlemeler gerekli görülmüştür. Bu düzenlemelerin kapsamı ise şu şekilde belirlenmiştir:

  • Denetimli serbestlik için tanınan sürede uygulanan değişiklik
  • Bazı mahkumlar için koşullu salıverilme hükümlerinin uygulanabilmesi

Bu uygulamaya göre denetimli serbestlikten yararlanmaya hak kazanan mahkumlar için süre 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bazı mahkumlara uygulanan süreli hapis cezaları açısından bu hükümlüler cezalarının yarısını kendilerine uygun bir ceza infaz kurumunda tamamlamaları durumunda koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanma hakkına sahip olmuşlardır. 5275 sayılı kanunun son hali uyarınca bu düzenlemelerden yararlanacak mahkumların suçu 30.03.2020 tarihinden önce işlemiş olmaları gerekmektedir. Hükümlü suçu belirlenen tarihten sonra işlediyse 5275 sayılı kanunun 105/A maddesine bağlı olarak yapılan düzenlemeler söz konusu olmaktadır. Bu düzenlemelere göre ise mahkûmun cezaevine girmiş olması koşulu aranmaktadır.

İlginizi çekebilir: İnfaz Hesaplama

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı