4B Sözleşmeli Personel İşten Çıkarma

İş hayatında yer alan insanlar birden fazla konu ve durum hakkında detaylı bilgi almak için çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Bu konular arasında en çok merak uyandıranı işe iş akdinin detayları ve işe giriş çıkış işlemleridir. Bu durumda 4b sözleşmeli personel işten çıkarma konusu hem İş Hukuku ve İnsan Kaynakları hem de çalışan bireyler tarafından araştırılmaktadır.

657 sayılı devlet memurlarına yönelik kapsam ile ortaya çıkan sözleşmeli personel, özel bir mesleki gereklilik durumunda ya da yıllık kamu kurumu stratejik plan kapsamında geçici olarak görevlendirilen kişilerden oluşmaktadır. Sözleşmeli personeller, istihdam edilme amaçlarına bağlı olarak ilgili kamu kurumlarının teklif metni ile Personel Başkanlıkları ofislerine bu talepleri iletmeleri vasıtası ile başlar. Bu kapsamda çalışacak kişiler, geçici olarak kamu hizmetlisi olarak istihdam edilmek üzere sözleşme ile işe başlarlar.

Memur ya da işçilerin sahip olduğu haklara sahip olmayan ancak geçici süreli kamu hizmetlisi olan 4b sözleşmeli personeller, sözleşme temelinde çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda, memur ya da işçilerin sahip olduğu özlük haklardan faydalanma durumları yoktur. Kıdem, iş güvencesi ya da işten çıkarma ihbar süresi gibi hakların varlığından söz edilemez.

4B’li Personel İşten Çıkarılır Mı?

Genellikle kamu kurumlarında ihtiyaç dahilinde ya da yıllık plan çerçevesinde istihdam edilebilen sözleşmeli personeller, kurum ile sözleşme temelinde çalışmaktadır. Bu durumda sözleşmeli personeller kısa süreli ya da belirli süreli olarak çalışmaktadır. İşçi ya da memurlarda olduğu gibi özlük hakları ya da iş haklarından faydalanma durumları söz konusu değildir.

Bu kapsamda hem sözleşme çerçevesinde hem de iş güvencesi açısından en az güvenlik durumu olan çalışma biçimi 4B sözleşmeli personellerdir. İşçi ve memurlarda olduğu gibi belirli haklardan faydalanamadıkları için 4B’li personel işten çıkarılır mı sorusu da doğal olarak merak edilmektedir.

4b sözleşmeli personel işten çıkarma merak edilen bir konu olmakla beraber bazı açılardan sözleşmelerin yenilenmesi hususu da merak edilmektedir. Sözleşmeli olarak çalışan personeller, sözleşmeleri uzatma alsa dahi, belirli süreli iş sözleşmesine sahip olacakları için yine işten çıkarılma durumları söz konusu olabilmektedir.

4B Sözleşmeli Memur İşten Çıkarma

İş hayatında yer alan memur, işçi ve sözleşmeli personeller yani sözleşmeli memurlar, çalışma biçimi ve işlerinin devamlılığı konusunda bazı temel konuları merak etmektedir. Bu konular arasında işin devamlılığı, işten çıkarılma durumları, özlük hakları ve benzeri konular hakkında detaylı bilgiye erişme talepleri vardır.

Özellikle de sözleşmeli memurlar, işçi ya da memurlar gibi bazı temel haklara sahip olmadıkları için 4b sözleşmeli memur işten çıkarma konusu oldukça tedirginlik verici olarak değerlendirilmektedir. İşten çıkarılma nedenleri arasında işe alınma gerekçelerinden biri ya da birkaçının karşılanmaması, işini yapmasına engel teşkil eden durumları yaşıyor olması, iş gününde mazeret belirtmeden üç gün işe devamsızlık, uyarı alınmasına rağmen uyarı aldığı davranışa devam etmek, görev alınan projenin süresinden önce tamamlanması, terör örgütü üyeliği ya da faaliyetlerine katılma ile destek verme gibi suç unsuru oluşturabilecekler faaliyet ve eylemler sözleşmeli memurların işten çıkarılma durumlarına neden oluşturmaktadır.

4b sözleşmeli personel işten çıkarma durumunu yaşayan çalışanların iş akdinin fesih yolu ile sonlandırılması halinde, verilen bu karara itiraz hakları da bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak özellikle Danıştay’a taşınan birçok dava vardır ve bu davalarda çalışan kimsenin lehine karar verilecek şekilde bazı inceleme ve emsal sonuçlarına da rastlanılmaktadır. Çalışan haklarının karşısında idare konum ve yetkisinin de hukuk uygulaması ile sınırlandırılması mümkün olabilmektedir.

4b sözleşmeli personel nedir?

657 sayılı devlet memurlar kanununa tabi olan personellerdir.

Sözleşmeli personel hangi durumlarda işten çıkarılır?

İş veren tarafından işe alınan sözleşmeli personelin zaman içerisinde niteliklerini kaybetmesi, mazeretsiz olarak üst üste 3 gün ve toplamda 10 gün işe gelmemesi ve o personele o pozisyonda ihtiyaç kalmaması durumunda işine son verilebilir.

Sözleşmeli personelin sözleşmesi bitince ne olacak?

İhtiyaç varsa ve personelle çalışılmak isteniyorsa sözleşme yenilenir. Eğer ihtiyaç yoksa sözleşme yenilenmez.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı